JAVNE NABAVKE

Portal javnih nabavki  

www.nabavke.com    

Home0002030405060710129093Sve
POSEBNA PONUDA za sve nove kupce :: popust na drugu grupu 45% :: popust na trecu grupu 60% :: za vise informacija kliknite ovde
99  - SVE JAVNE NABAVKE - PO REGIJAMA I BEZ SORTIRANJA PO GRUPAMA.  
24. May 2017
Srbija
1476123AleksandrovacKancelarijski materijalistice: 31.05.2017
1476115AleksinacRadna mašina -grejderistice: 22.06.2017
1476515AriljeIzgradnja vodovodne mrežeistice: 01.06.2017
1476023BačDodela sredstava namenjenih ekonomskom osnazivanju porodicnih domacinstava izbeglicaistice: 21.06.2017
1476410Banja KoviljačaPružanje usluga fizičkog i tehničkog obezbeđenjaistice: 20.06.2017
1476422Banja KoviljačaPružanje usluga dezinsekcije i deratizacijeistice: 02.06.2017
1476091BarajevoElektrična energijaistice: 01.06.2017
1475988BečejProdaja imovine - energetsko i pogonska oprema, poslovno/prodajnog prostora, robne kuće i dr.istice: 30.06.2017
1475991BeogradJavni poziv za dostavljanje ponude za izradu projektne dokumentacije za adaptaciju barake (apartmana)istice: 31.05.2017
1475992BeogradTender for the supply of furniture, didactic materials and IT equipmentistice: 06.06.2017
1475994BeogradXLIII konkurs za štampanje naučnih monografijaistice: 26.06.2017
1476180BeogradNabavka studentskih indeksaistice: 01.06.2017
1476182BeogradNabavka repromaterijala za krojačku i obućarsku radionicuistice: 31.05.2017
1476187BeogradPopravka multimetra Agilentistice: 01.06.2017
1476189BeogradDovođenje u ispravno stanje autobus IK-104istice: 01.06.2017
1476192BeogradPopravka UPS uređaja M Elektronikistice: 29.05.2017
1476190BeogradUsluga održavanja stručnih kurseva u građanstvuistice: 07.06.2017
1476191BeogradPopravka mv Zastava Turborivalistice: 30.05.2017
1476176BeogradKorektivno održavanje terenskog motornog vozila PUCH 290 GD4 Wistice: 26.05.2017
1476177BeogradNabavka usluge korektivnog održavanja sa zamenom r/d i p/m na m/vistice: 30.05.2017
1476178BeogradDovođenje u ispravno stanje m/v autobus IK-301istice: 02.06.2017
1476186BeogradRadne stanice i terminaliistice: 07.06.2017
1476193BeogradRepromaterijal za rad stolarske radionice - vijci, bravice...istice: 31.05.2017
1476225BeogradIzdavanje poslovnih prostora u zakupistice: 05.06.2017
1476280BeogradZaključak o prodaji nepokretnosti - garaža/poslovni prostoristice: 08.06.2017
1476010Beograd (Čukarica)Odrzavanja informacionog sistemaistice: 31.05.2017
1476233Beograd (Čukarica)Građevinski paketi za izbegla i interno raseljena licaistice: 01.06.2017
1476243Beograd (Čukarica)Nabavka rezervnih delova za hidrometrijsku opremuistice: 27.06.2017
1476015Beograd (Novi Beograd)Servis scenske tehnike i opreme velike dvoraneistice: 02.06.2017
1476104Beograd (Novi Beograd)Nabavka alataistice: 31.05.2017
1476106Beograd (Novi Beograd)Nabavka kioska sa senilom-tendom za ugostiteljstvoistice: 01.06.2017
1476108Beograd (Novi Beograd)Nabavka rezervnih delova sa ugradnjom i održavanjem opremeistice: 31.05.2017
1476117Beograd (Novi Beograd)Knjige za bibliotekuistice: 31.05.2017
1476119Beograd (Novi Beograd)Nabavka rezervnih delova za totalnu stanicu laicaistice: 02.06.2017
1476209Beograd (Novi Beograd)Distribucija električne energijeistice: 01.06.2017
1476217Beograd (Novi Beograd)Usluga održavanja i servisiranja fiskalnih kasaistice: 05.06.2017
1476254Beograd (Novi Beograd)Nabavka i isporuka rezervnih delova i potrošnog materijala za odeljenje scenske i kongresne tehnikeistice: 05.06.2017
1476449Beograd (Novi Beograd)Usluge ažuriranja softveraistice: 12.06.2017
1476470Beograd (Novi Beograd)Nabavka natrijum hlorida – tabletirana soistice: 23.06.2017
1476012Beograd (Palilula)Usluga održavanja hardversko softverskog sistema data centaraistice: 22.06.2017
1476200Beograd (Palilula)Usluga servisa nepredviđenih kvarova na mašinamaistice: 08.06.2017
1476231Beograd (Palilula)Industrijski termalni štampač za bar kod nalepnice a5 formataistice: 19.06.2017
1476235Beograd (Palilula)Zamena kotlova sa pratećim radovimaistice: 19.06.2017
1476236Beograd (Palilula)Kompresoristice: 19.06.2017
1476238Beograd (Palilula)Potrošni materijal za vozila i nadgradnjeistice: 02.06.2017
1476244Beograd (Palilula)Lap-top računari za učenike generacije srednjih školaistice: 01.06.2017
1476274Beograd (Palilula)Adaptacija i rekonstrukcija pošta i drugih objekata preduzećaistice: 19.06.2017
1476415Beograd (Palilula)Popravka trotoara i odvodnih kanalaistice: 26.06.2017
1475873Beograd (Savski Venac)PLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1476092Beograd (Savski venac)Hloristice: 22.06.2017
1476018Beograd (Savski venac)Servis mašina u vešerajuistice: 31.05.2017
1476107Beograd (Savski venac)Lekovi van liste lekovaistice: 07.06.2017
1476111Beograd (Savski venac)Urin keseistice: 01.06.2017
1476114Beograd (Savski venac)Sveže voće i povrće 1- pečurke i orahistice: 22.06.2017
1476195Beograd (Savski venac)Usluga izrade prostornog plana područja posebne nameneistice: 23.06.2017
1476216Beograd (Savski venac)Usluga održavanja i baždarenja magacinskih vagaistice: 08.06.2017
1476230Beograd (Savski venac)Nabavka stručne literatureistice: 01.06.2017
1476255Beograd (Savski venac)Nabavka baterijaistice: 26.06.2017
1476405Beograd (Savski venac)Nabavka usluge Ekopatroleistice: 23.06.2017
1476421Beograd (Savski venac)Usluga štampanjaistice: 02.06.2017
1476428Beograd (Savski venac)Usluge održavanja aplikativnog programaistice: 23.06.2017
1476455Beograd (Savski venac)Testovi i potrošni materijal - western blot za hiv i hcvistice: 23.06.2017
1476002Beograd (Stari grad)Nabavka usluga u oblasti kultureistice: 25.05.2017
1476006Beograd (Stari grad)Oržavanje centralnog sistema za nadzor i upravljanje CSNUistice: 22.06.2017
1476007Beograd (Stari grad)Procena tržišne vrednosti nepokretnostiistice: 31.05.2017
1476017Beograd (Stari grad)Usluge posluživanja koktelaistice: 09.06.2017
1476122Beograd (Stari grad)Sportska roba - majiceistice: 01.06.2017
1476136Beograd (Stari grad)Radovi na sanaciji prijemnog, predajnog centra i radarske stanice na kopaonikuistice: 22.06.2017
1476201Beograd (Stari grad)Remont elektromagnetne spojnice autobusaistice: 09.06.2017
1476234Beograd (Stari grad)Stomatološki potrošni materijalistice: 02.06.2017
1476265Beograd (Stari grad)Održavanje neeo-a za potrebe tc jp eps radovi na adaptaciji poslovnog prostoraistice: 23.06.2017
1476268Beograd (Stari grad)Održavanje neeo-a za potrebe tc jp eps - izvođenje radova na neenergetskim objektima u tc kraljevoistice: 26.06.2017
1476272Beograd (Stari grad)Održavanje neeo-a za potrebe tc jp eps -izvođenje radova na neenergetskim objektimaistice: 26.06.2017
1476516Beograd (Stari grad)Рadovi na sanaciji kanalizacione mrežeistice: 27.06.2017
1476518Beograd (Stari grad)Održavanje neeo-a za potrebe adaptacije mokrih čvorovaistice: 23.06.2017
1476403Beograd (Stari grad)Održavanje termoenergetskih instalacijaistice: 23.06.2017
1476409Beograd (Stari grad)Javna nabavka usluga fizičko-tehničkog obezbeđenjaistice: 02.06.2017
1476418Beograd (Stari grad)Usluge dizajna, pripreme za štampu i štampanje materijalaistice: 01.06.2017
1476432Beograd (Stari grad)Usluga izrade idejnog rešenja, idejnog projekta i projekta za izvođenje restauracije fasadeistice: 01.06.2017
1476442Beograd (Stari grad)Usluge mobilne telefonijeistice: 06.06.2017
1476445Beograd (Stari grad)Kontrola merenja buke po nalogu inspektoraistice: 05.06.2017
1476454Beograd (Stari grad)Kupovina i postavljanje terminusnih objekataistice: 12.06.2017
1476502Beograd (Stari grad)Nabavka građevinskog materijala sa pratećim uslugama i radovima/ mešovita nabavkaistice: 02.06.2017
1476503Beograd (Stari grad)Pehari i medaljeistice: 01.06.2017
1476505Beograd (Stari grad)Nabavka građevinskog materijala sa pratećim uslugama i radovima/ mešovita nabavkaistice: 01.06.2017
1475874Beograd (Voždovac)PLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1476001Beograd (Voždovac)Nabavka usluga održavanja računovodstveno - finansijskih programaistice: 31.05.2017
1476097Beograd (Voždovac)Industrijski gasoviistice: 31.05.2017
1476103Beograd (Voždovac)Rezervni delovi za laboratorijske aparateistice: 01.06.2017
1476424Beograd (Voždovac)Usluge sanitarnih pregledistice: 01.06.2017
1476425Beograd (Voždovac)Usluge sanitarnih pregledaistice: 01.06.2017
1475866Beograd (Vračar)PLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1475872Beograd (Vračar)PLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1476014Beograd (Vračar)Usluge štampanjaistice: 31.05.2017
1476019Beograd (Vračar)Urbanistički projekat i tehnička dokumentacija za uređenje Terazijske teraseistice: 22.06.2017
1476137Beograd (Vračar)Radovi na mašinskom iskopu, utovaru i odvozu zemlje u okviru završnih arheoloških iskopavanjaistice: 31.05.2017
1476096Beograd (Zemun)Nabavka energenata: mazuta i motornog gorivaistice: 26.06.2017
1476214Beograd (Zemun)Usluga popravke i održavanja automobilaistice: 31.05.2017
1476249Beograd (Zemun)Električna energijaistice: 01.06.2017
1476429Beograd (Zemun)Priprema i distribucija školskog obroka – ručka za učenikeistice: 02.06.2017
1476439Beograd (Zemun)Redovno i periodično održavanje dizel elektro agregataistice: 05.06.2017
1476458Beograd (Zemun)Rezervni delovi pumpi, kompresora, mašina ili motoraistice: 01.06.2017
1476462Beograd (Zemun)Nabavka ležajevaistice: 31.05.2017
1476463Beograd (Zemun)Odeća za operacione saleistice: 02.06.2017
1475867Beograd (Zvezdara)PLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1476099Beograd (Zvezdara)Nabavka računara i štampačaistice: 23.06.2017
1476105Beograd (Zvezdara)Medicinski materijalistice: 31.05.2017
1476120Beograd (Zvezdara)Aditivi za proizvodnju betonaistice: 31.05.2017
1476509Beograd (Zvezdara)Nabavka i montaža pvc stolarijeistice: 01.06.2017
1476026BorZaključak o prodaji nepokretnosti -(stavlja se van snage)istice: 29.05.2017
1476028BorZaključak o prodaji - velika sekašica za sečenje folijeistice: 29.05.2017
1475865BosilegradPLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1476466BujanovacNabavka novog putničkog vozila sa ugrađenom medicinskom opremomistice: 01.06.2017
1476480BujanovacNabavka ulja za loženjeistice: 31.05.2017
1475993BurovacProdaja imovine - porodičnih zgrada i parcelaistice: 04.06.2017
1476029ČačakZaključak o prodaji nepokretnosti - pašnjak, šuma, njiva, voćnjak, livada, vinogradistice: 13.06.2017
1476406ČačakReklamni materijalistice: 02.06.2017
1476411ČačakUsluge prevoza neispravnog vozilaistice: 02.06.2017
1476450ČačakUsluga servisa mašine za pranje i peskarenjeistice: 05.06.2017
1476269ČerevićDogradnja kanalizacione mreže otpadnih vodaistice: 26.06.2017
1476448ĆuprijaPrevoz učenikaistice: 05.06.2017
1476008DoljevacAdministrativne uslugeistice: 31.05.2017
1476093DoljevacNabavka sanitetskog i ostalog potrošnog materijalaistice: 31.05.2017
1476094DoljevacNabavka laboratorijskog potrošnog materijalaistice: 31.05.2017
1476095DoljevacNabavka kancelarijskog materijalaistice: 31.05.2017
1476202FutogJavna nabavka osiguranjeistice: 26.06.2017
1476144Gadzin HanJavni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godiniistice: 30.11.2017
1476145Gadzin HanDodela subvencije za samozapošljavanje u 2017. godiniistice: 23.06.2017
1476146Gadzin HanDodela subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2017. godiniistice: 30.11.2017
1476416Gadžin HanGeodetske uslugeistice: 02.06.2017
1476508Gornji MilanovacIzgradnja uliceistice: 23.06.2017
1476474Gornji MilanovacNabavka cvetnog rasada proletnja sadnjaistice: 01.06.2017
1476253GrockaNabavka građevinskog materijalaistice: 02.06.2017
1476446InđijaOdržavanja softvera stomatološkog informacionog sistemaistice: 01.06.2017
1476459JagodinaElektrična energijaistice: 02.06.2017
1476464JagodinaElektrična energijaistice: 01.07.2017
1476151KikindaJavni konkurs za dodelu podsticaja za razvoj preduzetništva, mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji grada Kikinde u 2017. godiniistice: 22.06.2017
1476135KikindaRadovi na obe kapeleistice: 31.05.2017
1476149KikindaKonkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata iz oblasti politike mladih za udruženja građana sa teritorije grada Kikinde u 2017. godiniistice: 31.05.2017
1476444KladovoResertifikacija i nadzor ISOistice: 23.06.2017
1476500KladovoMaterijal za toplovodistice: 05.06.2017
1476020KostolacAdaptacija i optimizacija sistema za transport pepela i šljakeistice: 23.06.2017
1476248KovačicaStomatološki materijalistice: 02.06.2017
1475999KragujevacLetovanje za decuistice: 31.05.2017
1476021KragujevacUsluge mobilne telefonijeistice: 22.06.2017
1476152KragujevacRemont 3 aparata za tačkasto zavarivanjeistice: 06.06.2017
1476153KragujevacIzrada kraka ventilacionog voda L7a i 8aistice: 02.06.2017
1476132KragujevacKlima uređajiistice: 23.06.2017
1476271KragujevacKompenzator na kanalima vazduha i ugljene prašineistice: 05.06.2017
1476430KragujevacZdravstvene uslugeistice: 05.06.2017
1476499KragujevacPloče, limovi, profili i pun materijal - partija 4:prohrom - drugi put ponovljeni postupakistice: 26.06.2017
1476504KragujevacGrađevinski materijal - ponovljeni postupakistice: 05.06.2017
1476030KraljevoZaključak o prodaji - zemljište, zgradaistice: 21.06.2017
1476031KraljevoZaključak o prodaji - zgrada, zemljišteistice: 08.06.2017
1476032KraljevoZaključak o prodaji pokretnih stvari (televizor, racunar, dvd, ta pec...)istice: 15.06.2017
1476497KraljevoRačunarska opremaistice: 02.06.2017
1476494KrupanjGorivoistice: 02.06.2017
1476004KučevoUsluga odabira izvornih pevačkih i igračkih grupa, vokalnih solista i instrumentalista, kao i izbor programa za koncertistice: 25.05.2017
1476460KulaNabavka i isporuka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za 14 seoskih domaćinstava izbeglih lica - rspistice: 05.06.2017
1476495Lajkovac (Varoš)Dohodovne aktivnostiistice: 02.06.2017
1476087LazarevacPrethodno obaveštenje - limarsko farbarske usluge na vozilimaistice: 22.06.2017
1476088LazarevacPrethodno obaveštenje - izrada spojeva na transportnim trakama na pogonimaistice: 22.06.2017
1476260LazarevacNabavka ventila dn350 i dn400 za š-0istice: 01.06.2017
1476264LazarevacNabavka aluminijumskog limaistice: 01.06.2017
1476523LazarevacPrethodno obaveštenje - popravka i baždarenje moment ključevaistice: 23.06.2017
1476524LazarevacPrethodno obaveštenje - popravka i servisiranje mehanizacije iz programa drestaistice: 23.06.2017
1476525LazarevacPrethodno obaveštenje - popravka baždarenje alata i priboraistice: 23.06.2017
1476526LazarevacPrethodno obaveštenje - popravka i servisiranje aparata za navarivanje vodećih točkova mašinaistice: 23.06.2017
1476527LazarevacPrethodno obaveštenje - kontrola, servisiranje ispitivanje opreme i punjenje izolacionih aparataistice: 23.06.2017
1476528LazarevacPrethodno obaveštenje - regeneracija gumenih prstenova za rolneistice: 23.06.2017
1476529LazarevacPrethodno obaveštenje - popravka i remont izduvnih sistemaistice: 23.06.2017
1476521LazarevacPrethodno obaveštenje - etaloniranje mernih instrumenataistice: 23.06.2017
1476522LazarevacPrethodno obaveštenje - ulivanje gume u mašinske elementeistice: 23.06.2017
1476471LazarevacMašine za biološku rekultivacijuistice: 02.06.2017
1476486LazarevacEkstraktor e7; nabavka i ugradnjaistice: 23.06.2017
1476492LazarevacKupovina frekventnih regulatoraistice: 26.06.2017
1476493LazarevacKupovina frekventnih regulatoraistice: 03.07.2017
1475989LeskovacProjekat - povećanje atraktivnosti za investiranje kroz funkcionalan geografsko informacioni sistem - GIS grad Leskovacistice: 29.05.2017
1476181LeskovacRezervni delovi za birotehnička PSistice: 02.06.2017
1476100LeskovacPotrošni materijalistice: 02.06.2017
1476210LeskovacUsluge vršenja tehničke kontrole projekata za objekte visokogradnjeistice: 05.06.2017
1476267LjigRekonstrukcija nekategorisanog puta u živkovcimaistice: 02.06.2017
1476147LjubovijaJavni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godiniistice: 31.05.2017
1476148LjubovijaJavni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godiniistice: 30.11.2017
1476507LugIzgradnja kanalizacione mreže otpadnih vodaistice: 26.06.2017
1476226Malo CrnićeOglas o davanju u zakup nepokretnosti - prizemnog magacina, proizvodnog dela, kuhinje i dr.istice: 07.06.2017
1476227Malo CrnićeOglas o davanju u zakup nepokretnosti - silosa, sušare i dr.istice: 07.06.2017
1476258MedveđaBenzina, dizel goriva, ulja i mazivaistice: 07.06.2017
1476261MrčajevciNabavka rezervnih delova za vozila i građevinsku mehanizacijuistice: 01.06.2017
1476142NišProdaja nepokretnosti putem prvog usmenog javnog nadmetanja – treći put ( šuma , livada, voćnjak ,pašnjak ... )istice: 05.06.2017
1476035NišZaključak o prodaji - poslovni prostoristice: 25.05.2017
1476037NišZaključak o prodaji - automobilistice: 19.06.2017
1476043NišZaključak o prodaji - traktoristice: 19.06.2017
1476049NišZaključak o prodaji - linija za poluautomatsko pakovanje, automobilistice: 15.06.2017
1476051NišZaključak o prodaji - grejalica na gasistice: 12.06.2017
1476188NišPopravka INPS u VBN - veš mašine, klima uređaji, rashladna oprema, grejaliceistice: 30.05.2017
1476179NišUsluge održavanja poljoprivrednih mašinaistice: 26.05.2017
1476009Niš (Mediana)Pružanje usluga sprovođenja sistemske deratizacijeistice: 31.05.2017
1476022Niš (Mediana)Usluge održavanja javnog osvetljenja i reparacija stubovaistice: 01.06.2017
1476101Niš (Mediana)Nabavka pda uređajaistice: 31.05.2017
1476121Niš (Mediana)Nabavka električne energijeistice: 21.06.2017
1476124Niš (Mediana)Nabavka električne energijeistice: 22.06.2017
1476129Niš (Mediana)Softver za vođenje studentske evidencijeistice: 02.06.2017
1476138Niš (Mediana)Radovi na zameni parketa u maloj saliistice: 02.06.2017
1476237Niš (Mediana)Materijal za ispitivanje kvaliteta vode u mikrobiološkoj laboratorijiistice: 01.06.2017
1476242Niš (Mediana)Potrošni materijalistice: 02.06.2017
1476519Niš (Mediana)Delimična zamena fasadne stolarijeistice: 02.06.2017
1476498Niš (Palilula)Namirnice za pripremanje hrane - ponovljeni postupak za partiju broj 1 - meso i mesne prerađevineistice: 02.06.2017
1476207Niš (Pantelej)Usluge povezane sa sečom šumaistice: 01.06.2017
1476000Novi BečejNabavka usluge osiguranjaistice: 31.05.2017
1476240Novi PazarNabavka električne energijeistice: 01.06.2017
1476490Novi PazarNabavka mašine za proizvodnju sokovaistice: 05.06.2017
1475981Novi SadUsluga izrade i montaže panela za dozir pumpe na rashladnim tornjevima ef-9131 i ef-9132istice: 30.05.2017
1475997Novi SadJavna nabavka dobara opreme za automatski monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha u 2017. godiniistice: 22.06.2017
1476011Novi SadUsluga osiguranjaistice: 08.06.2017
1476054Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - njiva, zemljište, livadaistice: 12.06.2017
1476055Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - zgradaistice: 15.06.2017
1476056Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - kućeistice: 03.07.2017
1476057Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 21.06.2017
1476058Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište, livadaistice: 26.06.2017
1476060Novi SadZaključak o prodaji - kafe aparat, kafe mlinistice: 19.06.2017
1476062Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - stanistice: 12.06.2017
1476102Novi SadJavna nabavka dobara - opreme za automatski monitorng kvaliteta ambijentalnog vazduhaistice: 22.06.2017
1476110Novi SadAntivirusni softver - obnova sofos licenceistice: 22.06.2017
1476131Novi SadOlovo 30istice: 01.06.2017
1476215Novi SadJavna nabavka usluga-tehnički pregled vozilaistice: 23.06.2017
1476259Novi SadKancelarijski materijalistice: 02.06.2017
1476266Novi SadRekonstrukcija DV 35KV Knjaževac - vinaistice: 26.06.2017
1476412Novi SadIzrada elaborata - predmera i predračuna radovaistice: 01.06.2017
1476414Novi SadJavna nabavka usluga - servis klima i klimatizacijeistice: 05.06.2017
1476420Novi SadUsluga prevoza ansamblaistice: 02.06.2017
1476436Novi SadTehnička dokumentacija za izgradnju saobraćajnih površina, vodovoda, kanalizacije i javnog osvetljenjaistice: 29.05.2017
1476447Novi SadNabavka auto guma sa ugradnjomistice: 26.06.2017
1476453Novi SadRačunari i računarska opremaistice: 09.06.2017
1476489Novi SadHemijska robaistice: 02.06.2017
1475869ObrenovacPLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1476109ObrenovacNabavka elemenata i modula za formiranje centralne sistemske lokacije sa caop, sa ugradnjomistice: 02.06.2017
1476197ObrenovacPrskanje industrijskog kolosekaistice: 23.06.2017
1476198ObrenovacZamena blok trafoa i sušenje uljaistice: 28.06.2017
1476199ObrenovacČišćenje kondenzatorskih cevi i hladnjakaistice: 23.06.2017
1476203ObrenovacČišćenje cevnih snopova hladnjaka mazutaistice: 23.06.2017
1476204ObrenovacServis i održavanje PP ormana za skladištenje hemikalijaistice: 23.06.2017
1476205ObrenovacTekuće održavanje sistema turbinskog monitoringaistice: 23.06.2017
1476206ObrenovacServis i etaloniranje vagaistice: 23.06.2017
1476208ObrenovacRemont trakastog transportera postrojenja za uzorkovanje ugljaistice: 23.06.2017
1476211ObrenovacOdržavanje mašinske opreme pomoćna postrojenja - crpna stanica, drenažni sistemiistice: 08.06.2017
1476251ObrenovacReduktor za transportni sistem uglja - tem.istice: 23.06.2017
1476517ObrenovacZamena stubova kontaktne mreže na osnovu projektak sanacije stubova kmistice: 23.06.2017
1476426ObrenovacServisiranje vazdušnih grejača motorne drezineistice: 23.06.2017
1476441ObrenovacRemont gibnjevaistice: 23.06.2017
1476465ObrenovacStolice za lokomotiveistice: 23.06.2017
1476468ObrenovacKontejner za smeštaj radnikaistice: 23.06.2017
1476472ObrenovacNabavka laboratorijske peći za žarenjeistice: 23.06.2017
1476473ObrenovacNabavka paralelnih ploča za laboratorijske mlinoveistice: 23.06.2017
1476501ObrenovacOpruge - zavojne i pužasteistice: 23.06.2017
1476063PančevoZaključak o prodaji - njivaistice: 13.06.2017
1476435PančevoNadzor i održavanje mreže sistemskog softvera i serverskog hardveraistice: 01.06.2017
1475998PetrovacAngažovanje buldožera ili kompaktora na sanaciji deponijeistice: 02.06.2017
1476477PetrovacNabavka goriva (benzin i dizel)istice: 01.06.2017
1476451PetrovaradinOprema za poljoprivredu 2017. god.istice: 01.06.2017
1476433PetrovaradinUsluge osigurannja imovine i licaistice: 01.06.2017
1475996PirotOglas o prodaji pokretnih stvari - nekoliko autobusaistice: 02.06.2017
1476069PirotZaključak o prodaji pokretnih stvari - metalni rafovi, kršer za pranje vozila, dizalica za popravku automobilaistice: 15.06.2017
1476016PožarevacUsluge upravljanja deponijamaistice: 23.06.2017
1476086PožarevacNagradni konkurs Slobodan Stojanović za najbolji neobjavljeni dramski tekstistice: 15.08.2017
1476154PožarevacARMATURA RUČNE ZAPORNE REGULACIONE I SEKCIONE - ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKAistice: 31.05.2017
1476156PožarevacNabavka alata 1.partija-izmenjena konkursna dokumentacija i obaveštenje o produžetku rokaistice: 01.06.2017
1476140PožarevacZaštita površinskih voda od zagađenja (sanacija uliva brežanskog kanala sa sanacijom betonskih kineta u delu kanala)istice: 23.06.2017
1476228PožarevacKonkurs za pilotiranje usluge ličnog pratioca u 2017. godiniistice: 07.06.2017
1476506PožarevacIzgradnja primarnog voda sistema sakupljanja otpadnih voda u naseljimaistice: 26.06.2017
1476139PožegaRadova na izgradnji stambeno poslovne zgradeistice: 22.06.2017
1476419PožegaPozorišna predstavaistice: 01.06.2017
1476143RažanjOrganizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godiniistice: 07.06.2017
1476431RekovacOdržavanje i servisiranje vozilaistice: 03.06.2017
1476511RipanjSanacija fiskulturne sale, svlačionice i tople vezeistice: 23.06.2017
1476512RipanjSanacija ograde u izdvojenom odeljenju u Brđanimaistice: 23.06.2017
1476513RipanjSanacija ograde u izdvojenom odeljenju u Prnjavoruistice: 23.06.2017
1476072RumaZaključak o prodaji - stanistice: 16.06.2017
1476263RumaNabavka hidromašinske i elektro opreme za sanaciju podstanice na pumpnoj stanici za povišenje pritisakaistice: 01.06.2017
1476457RumaPogonsko gorivo za motorna vozilaistice: 23.06.2017
1476491RumaOprema za otkrivanje kvarova na mrežiistice: 02.06.2017
1476076SjenicaZaključak o prodaji - traktor, automobilistice: 31.05.2017
1476077SjenicaZaključak o prodaji - automobilistice: 31.05.2017
1476407SjenicaUsluge izrade projektno-tehničke dokumentacijeistice: 05.06.2017
1476241SmederevoHrana za prihvatilište za žrtve nasiljaistice: 14.06.2017
1475871SokobanjaPLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1476275SokobanjaIzgradnja mosta na lepterijiistice: 05.06.2017
1476476SokobanjaGoriva za službena vozilaistice: 01.06.2017
1476256SomborMaterijal za bravarsko i mašinsko održavanjeistice: 26.06.2017
1476118SopotMjn ultrazvučni aparatistice: 30.05.2017
1476479Sremska KamenicaHigijenski potrošni materijalistice: 01.06.2017
1475987Sremska MitrovicaJavni poziv za prikupljanje ponuda - nabavka kombi vozilaistice: 26.06.2017
1476130Sremska MitrovicaUlja i mazivaistice: 31.05.2017
1476514Sremska MitrovicaOdržavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacijeistice: 02.06.2017
1476467Sremska MitrovicaHidraulično crevoistice: 02.06.2017
1476478Sremska MitrovicaHidraulični agregat sa dodacimaistice: 02.06.2017
1475986Stara PazovaOglas o drugom javnom nadmetanju za davanje u zakup poslovnog prostora - spoljnih objekataistice: 01.06.2017
1476475Stara PazovaNabavka ulja i mazivaistice: 05.06.2017
1476128SuboticaStomatološki i zubotehnički materijal-breketi za fiksnu ortodoncijuistice: 23.06.2017
1476257SuboticaLaboratorijski reagensi za koagulometar aclistice: 08.06.2017
1476413SuboticaUsluga kolektivnog osiguranja zaposlenihistice: 01.06.2017
1476417SuboticaDeratizacijaistice: 23.06.2017
1476452SuboticaLekoviistice: 08.06.2017
1476481SuboticaNabavka pogonskog goriva za motorna vozilaistice: 05.06.2017
1476483SuboticaNabavka recikliranih tonera, ribona, servisiranje štampača i kalkulatoraistice: 08.06.2017
1476485SuboticaElektrična energijaistice: 05.06.2017
1476488SuboticaFrekventni regulatoriistice: 02.06.2017
1476003SurčinAngažovanje izvođača na kulturnoj manifestaciji - pozorišna predstavaistice: 25.05.2017
1476112SurčinBelt stanchions - posts with spare mechanism and holders ser. no. 149/16istice: 06.06.2017
1476116SurčinTrakasti usmerivači- stubići sa rezervnim mehanizmom i holderimaistice: 06.06.2017
1476250SurdulicaNabavka pogonskog goriva (dizel i benzin)istice: 06.06.2017
1476456SurdulicaEnergenti-ugalj i ogrevno drvoistice: 01.06.2017
1476098SvilajnacNabavka propagandnog materijalaistice: 31.05.2017
1476423TemerinIzrada projekta za izvođenje za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih vodaistice: 07.06.2017
1476484TomaševacNabavka dobara za užinu učenika u nastavnojistice: 05.06.2017
1475868TrstenikPLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1476482TrstenikGorivo za motorna vozilaistice: 26.06.2017
1476079UbZaključak o prodaji nepokretnosti - šuma, njivaistice: 13.06.2017
1476212UžicePomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetomistice: 01.06.2017
1476273UžiceRadovi na putnoj infrastrukturi u mz krčagovoistice: 05.06.2017
1476434UžicePomoć u kući za starije osobeistice: 01.06.2017
1476232ValjevoNabavka lekova sa liste lekovaistice: 07.06.2017
1476438Velika PlanaIzrada projekta poboljšanja državnih puteva u zonama osnovnih školaistice: 24.06.2017
1475870Vladičin HanPLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1476510Vladičin HanRadovi na popravci podovaistice: 08.06.2017
1476440VladimirciUsluge pomoći u kućiistice: 01.06.2017
1476496VlasotinceNabavka i isporuka električne energijeistice: 01.06.2017
1476113VranjeNabavka građevinskog materijalaistice: 23.06.2017
1476427VranjeOdržavanje električnih instalacijaistice: 01.06.2017
1476083VrbasZaključak o prodaji - traktoristice: 09.06.2017
1476084VrbasZaključak o prodaji - automobilistice: 09.06.2017
1476005VršacUsluge osiguranjaistice: 07.06.2017
1476404ŽabaljUsluge posluživanja hrane u restoranuistice: 05.06.2017
1476150ŽagubicaJavni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godiniistice: 31.05.2017
1476089ZaječarRezervni delovi za grejder mg-145istice: 30.05.2017
1476090ZaječarRezervni delovi za motokultivator imt 506istice: 30.05.2017
1476183ZemunUsluga poravke i održavanja opreme za hotele i restoraneistice: 01.06.2017
1476184ZemunUsluga popravke i održavanje opreme za hotele i restoraneistice: 25.05.2017
1476185ZemunUsluga održavanja telekomunikacione opremeistice: 01.06.2017
1476134ZrenjaninPoziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga procene likvidacione vrednosti celokupne imovine - AD Fabrika čarapa Udarnik u stečajuistice: 15.06.2017
1476141ZrenjaninProdaja - poslovni kompleks za preradu i konzerviranje voća i povrćaistice: 23.06.2017
1476239ZrenjaninNabavka radne stanice za ct aparatistice: 02.06.2017
1476262ZrenjaninHrana za učenikeistice: 01.06.2017
1476270ZrenjaninRadovi na uređenju atarskih puteva i otresištaistice: 26.06.2017
Crna Gora
1476396Bar Zaštitna uniforma za zaposleneistice: 06.06.2017
1476397Bar Nabavka specijalnog multifunkcionalnog vatrogasnog vozilaistice: 30.06.2017
1476399Budva Ustupanje izvođenja radova na popravci krova zgradeistice: 07.06.2017
1476402Budva Izvođenje radova na sanaciji objekata obalne infrastructure (pristaništa, privezišta, ponti i mandraća)istice: 08.06.2017
1476398Cetinje Nabavka usluga internetaistice: 08.06.2017
1476392Plav Kamion sandučar-kiper nosivosti 8-10 m3istice: 06.06.2017
1476391Podgorica Bezalkoholni napici i kafaistice: 06.06.2017
1476393Podgorica Pružanja usluga mobilne telefonijeistice: 16.06.2017
1476394Podgorica Ispitivanje javnog mnenjaistice: 05.06.2017
1476395Podgorica Nabavka kancelarijskog materijalaistice: 07.06.2017
1476400Podgorica Nabavka usluga remonta patrolnih brodovaistice: 19.06.2017
1476401Podgorica Ispitivanje pp aparata i druge pp opremeistice: 15.06.2017
1475985TivatTender za rekonstrukciju vodovoda Krtoleistice: 22.06.2017
Kosovo
1476294JunikOdržavanje javnih prostora i upravljanje otpadomistice: 05.06.2017
1475895KačanikRegulisanje putaistice: 30.05.2017
1475897Kosovo PoljeNabavka opreme i materijala za umetnicke kreacijeistice: 01.06.2017
1476286MitrovicaNabavka racunara i druge informacione tehnologije opremaistice: 30.05.2017
1476288MitrovicaServis compresora compairistice: 31.05.2017
1476292ObilićSnabdevanje kompenzatori the hopper do mlaznice i povezan je sa mazuta breneristice: 05.06.2017
1476291PodujevoIzrada realizaciji projekata: izgradnja fekalni kanalizacijaistice: 30.05.2017
1475894PristinaSnabdevanje laptop i monitoristice: 31.05.2017
1475896PristinaInstalacija unutrašnje mreže i spoljnjeg vodovoda i kanalizacije, postavljanje plocica i popravku elektricne energijeistice: 30.05.2017
1475898PristinaSnabdevanje hranomistice: 30.05.2017
1475899PristinaPotrebna analiza za obuku za malih i srednjih produzeca- mspistice: 29.05.2017
1476287PrištinaOtvaranje bunaraistice: 29.05.2017
1476289PrištinaServisiranje i održavanje protivpožarnih aparataistice: 05.06.2017
1476293PristinaKupovina opreme - motor za ulaznih vrataistice: 29.05.2017
1476295PristinaServisiranja i održavanja, snabdevanje toneraistice: 30.05.2017
1476296PristinaAuto cišcenjeistice: 31.05.2017
1476290VučitrnSaniranje vodno instalacije u zdravstvenom objektuistice: 30.05.2017
Bih - Federacija BiH
1475939BanovićiOriginalni rezervni dijelovi za otkopnu mašinu eickhoff sl 300istice: 03.07.2017
1475947BanovićiOriginalni rezervni dijelovi za elektro hidraulični sistem upravljanja tiefenbach sekcijamaistice: 03.07.2017
1476338BihaćPlanski servis teretnih motornih vozila marke dacia dokkeristice: 05.06.2017
1476339BihaćPlanski servis teretnih motornih vozila marke toyota hiluxistice: 07.06.2017
1476356Bosanska KrupaNabavka boja i lakovaistice: 06.06.2017
1476364Bosanska KrupaNabavka kancelarijskog materijalaistice: 06.06.2017
1476370Bosanska KrupaNabavka bagera sa gusjenicamaistice: 15.06.2017
1476309BukinjeNabavka toneraistice: 15.06.2017
1476313BukinjeNabavka tv uređaja i mini pc uređajaistice: 06.06.2017
1476354BukinjeNabavka profila od čelikaistice: 16.06.2017
1476355BukinjeNabavka rezervnih dijelova drobilice šljakeistice: 14.06.2017
1476359BukinjeČišćenje cijevnih hladnjaka turbinskog uljaistice: 14.06.2017
1475956BusovačaIzgradnja pješačke staze uz regionalni putistice: 14.06.2017
1476342CazinIzgradnja porodičnih kućaistice: 02.06.2017
1476308FojnicaTermotehničke instalacije, vodovod i kanalizacijaistice: 27.06.2017
1476315Gornji VakufNabavka usluga osiguranja od autoodgovornosti i usluga kasko osiguranja vozila za 2017/2018 godinuistice: 13.06.2017
1476320Gornji VakufNabavka usluga kasko osiguranja radnih mašina za 2017/2018 godinuistice: 13.06.2017
1476322Gornji VakufNabavka usluga remonta cilindaraistice: 12.06.2017
1476335Gornji VakufNabavka usluga izvođenja detaljnih geoloških istražnih radova na ležištu ugljaistice: 29.06.2017
1476371Gornji VakufNabavka usluga remonta cilindaraistice: 12.06.2017
1476345Han BilaNabavka zupčaste robe i rezervnih dijelova za grabuljasti transporter ts-74 skatistice: 14.06.2017
1476341IlijašNabavka i isporuka pehd kanti za otpatkeistice: 07.06.2017
1476307JablanicaUsluge održavanja sistema tehničkog osmatranja brana heistice: 15.06.2017
1476328KupresIzvođenje radova na izgradnji krovne konstrukcije sportske dvoraneistice: 12.06.2017
1476347KupresNabava usluga osposobljavanja djelatnikaistice: 31.05.2017
1476352KupresNabava uredskog namještajaistice: 20.06.2017
1476336LivnoIzvođenje radova na uređenju prizemlja i stubišta zgradeistice: 12.06.2017
1476369LivnoJavna nabava medicinske dokumentacijeistice: 02.06.2017
1475941MostarNabavka toneraistice: 13.06.2017
1475942MostarNabava obrazovnih pomagala (tatami strunjače)istice: 30.05.2017
1476351MostarPromotivni materijal – set (victorinox, maglite i mini maglite 2 aaa baterijska lampa) i vremenska postaja s bežičnim termometromistice: 20.06.2017
1476373MostarUsluge u području kinematografskih filmova i videofilmova povodom 25 godina društvaistice: 26.06.2017
1475948SarajevoInternet konekcija za automat klubove lutrije bihistice: 01.06.2017
1475950SarajevoNabavka reklamnog/promotivnog materijalaistice: 15.06.2017
1475952SarajevoPoliesterske kanalizacione cijevi sa spojnicamaistice: 13.06.2017
1475957SarajevoNabavka higijenskog matrijalaistice: 05.06.2017
1475958SarajevoNabavka roba - softvera za psihologijski mjerni instrumentarij u 2017. godiniistice: 22.06.2017
1475959SarajevoNabavka usluga reparacije stilskog namještajaistice: 14.06.2017
1475960SarajevoNabavka roba - motorna ulja i mazivaistice: 21.06.2017
1476224SarajevoEE Rehabilitation works on five public buildings in BiHistice: 14.06.2017
1476276SarajevoJavni poziv za raspodjelu sredstava tekućih transfera neprofitnim organizacijama - potpora udruženjima potrošačaistice: 23.06.2017
1476277SarajevoJavni oglas za prodaju pokretnih stvari putem licitacije - putnička motorna vozilaistice: 12.06.2017
1476317SarajevoNabavka demontaže oštećenog stakla, nabavka, transport i ugradnja novog stakla u objektimaistice: 13.06.2017
1476325SarajevoPopravak i održavanje terenskih i putničkih motornih vozila u servisuistice: 05.06.2017
1476330SarajevoNabavka licenci za softver windows 7+ i ms office 2010istice: 07.06.2017
1476533SarajevoJavni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite okoliša sredstvima Budžeta Kantona Sarajeistice: 23.06.2017
1476332SarajevoReagensi i repromaterijal za ACL TOP 300istice: 19.06.2017
1476344SarajevoRevizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu provjeru i ocjenu finansijskih izvještajaistice: 01.06.2017
1476357SarajevoNabavka kancelariskog materijalaistice: 02.06.2017
1476360SarajevoNabavka materijala za održavanje stalnih sredstavaistice: 05.06.2017
1476365SarajevoNabavka usluga osiguranja studenataistice: 07.06.2017
1476366SarajevoNabava usluga servisiranja protupožarnih aparata i hidrantske mrežeistice: 05.06.2017
1476368SarajevoLaboratorijski materijalistice: 14.06.2017
1476387SarajevoJavni poziv za dodjelu namjenskih sredstava za u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2017. godinuistice: 23.06.2017
1476389SarajevoJavni poziv za pružanje usluga osiguranja za vozilaistice: 31.05.2017
1476155TešanjDostava sadržaja za manifestaciju Ljeto u Tešnjuistice: 16.06.2017
1476390TravnikOglas o prodaji pokretne imovine - gatar za rezanje kamena, strug i kamionistice: 08.06.2017
1475946TuzlaIzvođenja građevinskih radovaistice: 09.06.2017
1475953TuzlaSanacija dalekovoda 35 kv ts 110/35/10 kvistice: 08.06.2017
1476348TuzlaMašinsko regulisanje pruge radnom mašinom plaser sa dizanjem prugeistice: 21.06.2017
1476350TuzlaUsluge ugradnje željezničkih pragova na pruziistice: 21.06.2017
1475951VisokoPružanje usluge izrade urbanističkog projektaistice: 09.06.2017
1475955VisokoVršenje stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova u okviru realizacije projekataistice: 09.06.2017
1476318VisokoRekonstrukcija uliceistice: 09.06.2017
1475945VogošćaKonkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku motornog vozilaistice: 07.06.2017
1476388VogošćaJavni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorijaistice: 01.06.2017
1476310ZavidovićiNiskonoseća prikolica - labudicaistice: 13.06.2017
1475954ZenicaRadovi na sanaciji prostorijaistice: 07.06.2017
1476337ZenicaIzvođenje građevinskih radova-iskopaistice: 15.06.2017
1476363ZenicaNabavka forenzičkog materijalaistice: 12.06.2017
1475949ŽiviniceUgovor o izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade putničkog terminalaistice: 11.07.2017
1476312ĐurđevikNabavka samohodne bušaće garniture primjera bušotine f 115mmistice: 12.06.2017
Bih - Republika Srpska
1476278Banja LukaProdaja ili iznajmljivanje pod zakup nekretnina - stambeni i poslovni objektiistice: 02.06.2017
1476281Banja LukaPreparation of technical documentation for energy passports/labelingistice: 07.06.2017
1476282Banja LukaPreparation of technical documentation for energy passports/labelingistice: 07.06.2017
1476316Banja LukaKonkurentski zahtjev za nabavku usluga instalacije video nadzora i siteme za dojavu požaraistice: 05.06.2017
1476319Banja LukaOrganizovani prevoz građana radi obilježavanja značajnih datuma i događaja iz oslobodilačkih ratovaistice: 05.06.2017
1476323Banja LukaNabavka sladoledaistice: 05.06.2017
1476324Banja LukaKolektivno osiguranje radnikaistice: 12.06.2017
1476327Banja LukaNabavka kancelarijskog materijala i toneraistice: 09.06.2017
1476331Banja LukaVršenje usluga zakupa vodovaistice: 04.07.2017
1476531Banja LukaNabavka rezervnih dijelova za ispitne stolove za podešavanje i ispitivanje ventilaistice: 01.06.2017
1476532Banja LukaIzrada projektne dokumentacije – demontaža starog i ugradnja novog ups uređajaistice: 06.06.2017
1476358Banja LukaNabavka štampanog materijalaistice: 07.06.2017
1476362Banja LukaNabava izgradnje 110 kv dv polja u ts 110/x kv mostar 9 polja za priključenje 110 kv dv mostaristice: 14.06.2017
1476367Banja LukaNabavka opreme i izvođenje elektromontažnih i građevinskih radovaistice: 19.06.2017
1476279BanjalukaKonkurs za izbor najpovoljnije turističke agencije kao ponuđača za izvođenje ekskurzijeistice: 01.06.2017
1476311BijeljinaAlergeni za testiranje prik metodomistice: 06.06.2017
1476361DerventaKomunalno vozilo za odvoz smećaistice: 19.06.2017
1476340DobojNabavka bankarskih usluga - vođenje transakcionih računa u unutrašnjem platnom prometu i devizno plaćanjeistice: 05.06.2017
1476343DobojUređenje do građevinske parceleistice: 09.06.2017
1476353DobojKancelarijski materijalistice: 12.06.2017
1475944FočaNabavka potrošnog materijala za ličnu i kolektivnu higijenuistice: 05.06.2017
1476326FočaNabavka laboratorijske opreme-dijelovi centrifugeistice: 09.06.2017
1476346GackoNabavka ventila sa spojnim elementimaistice: 05.06.2017
1476334GradiškaPolovno terensko motorno voziloistice: 01.06.2017
1476372Kotor VarošNabavka ogrevnog drvetaistice: 09.06.2017
1476283PrijedorKontinuirano preuzimanje, manipulacija, zbrinjavanje, privremeno uskladištenje i otkup otpadnih materijala od metala, akumulatora i sličnoistice: 31.05.2017
1476284PrijedorKontinuirano preuzimanje otpadnog ulja, manipulacija, zbrinjavanje, privremeno uskladištenje i otkup, koje nastaje u procesu radaistice: 31.05.2017
1476321RudoRenoviranje osnovne školeistice: 14.06.2017
1476530SarajevoEE Rehabilitation works on five public buildings in BiHistice: 14.06.2017
1476314TrebinjeUsluge interventnih popravki na pogonu heistice: 06.06.2017
1476329TrebinjeNabavka rezervnih dijelova za putnička vozilaistice: 08.06.2017
1476374TrebinjeZamjena otvora u portirnici br. 1 i u 0,4 kv postrojenju het-2istice: 01.06.2017
1475940UgljevikNabavka damperskih gumaistice: 05.06.2017
1475943UgljevikNabavka tehničkih gasovaistice: 02.06.2017
1476333ZvornikJavna nabavka roba - vodovodni materijalistice: 14.06.2017
1476349ZvornikNabavka namještaja bolničke kaseteistice: 29.05.2017
Makedonija
1476299BitolaMaterijal za popravki i održuvanje na centar za kulturaistice: 29.05.2017
1476298GostivarNabavka na uslugi za renoviranje i adaptacija vo prostoriiteistice: 05.06.2017
1476167KichevoProcurement of materials for mechanical processingistice: 06.06.2017
1476304KumanovoNabavka na meso, proizvodi od meso i suvomesnati proizvodi, riba i morski plodovi (za ugostitelski objekti)istice: 12.06.2017
1476166SkopjeMedicationsistice: 26.05.2017
1476168SkopjeVaccines and antimalarialsistice: 12.06.2017
1476169SkopjeX-ray, laser, mammography, DVB films and chemicalsistice: 03.07.2017
1476170SkopjePipes(posts) for traffic signsistice: 28.06.2017
1476171SkopjeX-ray contrast mediaistice: 06.07.2017
1476172SkopjePermanent and temporary operating supervision of re-categorization of the reserves of coalistice: 12.06.2017
1476297SkopjePijalaciistice: 29.05.2017
1476300SkopjeTehnički i medicinski (komprimirani) gasoviistice: 09.06.2017
1476301SkopjePvc ambalaža za kapki za očiistice: 29.05.2017
1476302SkopjeSredstva za higienaistice: 23.06.2017
1476303SkopjeNabavka na usluga za osiguruvanjeistice: 05.06.2017
1476305SkopjeKancelariski materijalistice: 29.05.2017
1476306SkopjeNabavka na pijaloci i vodaistice: 06.06.2017
Hrvatska
1476158BednjaJavni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostoraistice: 05.06.2017
1475892BjelovarProdaja - Zemljišta silos, sušara, kolna vaga, dva nova silosa, mosna vaga, cisterna goriva, dvorište i livada...istice: 28.05.2017
1475893BjelovarProdaja - Zemljišta pašnjak u selu...istice: 28.05.2017
1475923BjelovarNabava gorivaistice: 13.06.2017
1475922CrikvenicaFinanciranje prijevoza učenika osnovnih školaistice: 13.06.2017
1475931KarlovacIzrada istražno-piezometarskih bušotinaistice: 13.06.2017
1475928KrkIzgradnja nadstrešnice iznad dijela tribina na sportskom centruistice: 14.06.2017
1475918OsijekUsluga izrade glavnog i izvedbenog projekta i projektantskog nadzoraistice: 30.06.2017
1475926OsijekUsluga osobne dozimetrije i pregleda uređaja za ionizirajuće zračenjeistice: 19.06.2017
1476164OsijekUsluga izrade glavnog i izvedbenog projekta i projektantskog nadzoraistice: 30.06.2017
1475882PorečProdaja - zemljišteistice: 20.07.2017
1475886PulaProdaja - Kuća-dvorište...istice: 18.07.2017
1475889RijekaProdaja - Poslovni prostor u prizemljuistice: 12.07.2017
1475890RijekaProdaja - Oranicaistice: 11.07.2017
1475929RijekaUsluge privremenog zapošljavanja radnikaistice: 13.06.2017
1475930RijekaTehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta unapređenje infrastrukture u luciistice: 29.06.2017
1476165RijekaTehnička i administrativna podrška u upravljanju i promidžbi projekta unapređenje infrastrukture u luci – kontejnerski terminalistice: 29.06.2017
1475888ŠibenikProdaja - Hala 4.583 m2, posl. građevina 1595 m2 i dvorište...istice: 29.06.2017
1475875SisakOstali prehrambeni proizvodiistice: 30.05.2017
1475884SisakProdaja - Stambena zgrada dubovačka br. 3, dvorište...istice: 16.06.2017
1475938SisakPisaći pribor i ostale uredske potrepštineistice: 30.05.2017
1475910SisakAnesteziološki aparatistice: 12.06.2017
1475925SisakOpremanje kompletima za nastavu nove osnovne školeistice: 14.06.2017
1475907Slavonski BrodDigitalizator cr sustavistice: 13.06.2017
1475908Slavonski BrodEnergetska obnova zgrade osnovne školeistice: 16.06.2017
1475909Slavonski BrodSterilizator za centralnu sterilizaciju u službi za kirurške djelatnostiistice: 13.06.2017
1475920SplitNabava usluga najma microsoft licenciistice: 13.06.2017
1475936VaraždinIzgradnja zdenčane komoreistice: 13.06.2017
1476157VaraždinJavna prodaja pokretne imovine - linije za proizvodnju, strojevi, rezervoariistice: 02.06.2017
1475885ZabokProdaja - Livadaistice: 09.07.2017
1475891ZadarProdaja - Transportna sredstva, Teretno vozilo i oprema...istice: 02.06.2017
1475876ZagrebIzrada projektno - tehničke dokumentacije za rekonstrukciju uliceistice: 30.05.2017
1475877ZagrebSanacija sanitarnog čvoraistice: 31.05.2017
1475878ZagrebIzrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju vodoopskrbnog cjevovoda u uliciistice: 31.05.2017
1475879ZagrebIzgradnja parkirališta u uliciistice: 29.05.2017
1475880ZagrebProdaja - Zgrada mješovite uporabe br. 3, zaharova i dvorište...istice: 12.07.2017
1475881ZagrebProdaja - Poslovna zgrada...istice: 05.07.2017
1475883ZagrebProdaja - Dio zgrade od 13 m2, 8 zgrada od 3808 m2, Tvorničko dvorište...istice: 12.07.2017
1475887ZagrebProdaja - Zgrada i dio zgrade (ekonomsko dvorište)istice: 08.06.2017
1475900ZagrebMalčeri za košnju traveistice: 12.06.2017
1475901ZagrebRadovi na zamjeni vanjske stolarijeistice: 14.06.2017
1475902ZagrebIzvođenje radova rekonstrukcije poslovnih prostorijaistice: 13.06.2017
1475903ZagrebUsluga upravljanja projektom gradnje osnovne školeistice: 14.06.2017
1475904ZagrebIzvođenje radova rekonstrukcije objektaistice: 13.06.2017
1475905ZagrebOdržavanje građevinskih objekataistice: 14.06.2017
1475906ZagrebNabava potrošnog laboratorijskog priboraistice: 14.06.2017
1475911ZagrebMaterijal za cestovnu i tunelsku rasvjetuistice: 13.06.2017
1475912ZagrebMultifunkcijski uređajiistice: 13.06.2017
1475913ZagrebČišćenje i nanošenje specijalnog premaza na inox površine na bazenu sveticeistice: 20.06.2017
1475914ZagrebVelike orguljeistice: 03.07.2017
1475915ZagrebOdržavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranjeistice: 23.06.2017
1475916ZagrebProizvodi od željeza i čelikaistice: 07.06.2017
1475917ZagrebNabava dječje obućeistice: 23.06.2017
1475919ZagrebRezano cvijeće i zeleniloistice: 23.06.2017
1475921ZagrebUpravljanje projektom izgradnje osnovne škole i dvoraneistice: 13.06.2017
1475924ZagrebOdržavanje ms sql sustavaistice: 13.06.2017
1475927ZagrebSanacija prijelaznih naprava na mostu novskaistice: 19.06.2017
1475932ZagrebInspekcija proizvodnje glavne opreme kompresorskih linija (stapnog kompresora i plinskog motora)istice: 14.06.2017
1475933ZagrebUsluga kasko osiguranja novih vlakova serije emv 6 122, dmv 7 022 i 7 023istice: 13.06.2017
1475934ZagrebČišćenje poslovnih prostora elektreistice: 14.06.2017
1475935ZagrebČišćenje poslovno-pogonskih objekataistice: 13.06.2017
1475937ZagrebUsluge očitavanja nalaza preventivne mamografijeistice: 09.06.2017
1476159ZagrebVelike orguljeistice: 03.07.2017
1476160ZagrebProizvodi od željeza i čelikaistice: 07.06.2017
1476161ZagrebRezano cvijeće i zelenilo (2 grupe)istice: 23.06.2017
1476162ZagrebNabava dječje obućeistice: 23.06.2017
1476163ZagrebOdržavanje sustava za masovni ispis i kuvertiranjeistice: 23.06.2017
Slovenija
1476381AjdovščinaProjekti za kanalizacijoistice: 14.06.2017
1475977CeljeObnova vodovodaistice: 08.06.2017
1475967DomžaleNenujni reševalni prevozi s spremljevalcemistice: 30.05.2017
1476222DomžaleZagotavljanje storitev nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcemistice: 30.05.2017
1476380DomžaleObnova strehe na objektuistice: 07.06.2017
1476385DomžaleDobava čistilnega in higienskega materialaistice: 07.06.2017
1475961HočeEvidenčni postopek za zbiranje ponudb za pleskanje kuhinje in jedilnice v oš hoče ter pleskanje kuhinje v vrtcu rogoza in v vrtcu hočeistice: 29.05.2017
1475970IdrijaPrevozi osnovnošolskih otrok v občini idrija v šolskih letih 2017/2018, 2018/2019 in 2019/2020istice: 03.07.2017
1476220IdrijaPrevozi osnovnošolskih otrok v šolskih letih 2017/2018, 2018/2019 in 2019/2020.istice: 03.07.2017
1476377KrškoRedno vzdrževanje in urejanje stavbnih zemljišč v letu 2017istice: 08.06.2017
1476382KrškoNabava goriva za službene avtomobile za leti 2018-2019istice: 08.06.2017
1475973Lendava - LendvaSukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živilistice: 01.06.2017
1476375LjubljanaStrojno vzdrževalna delaistice: 14.06.2017
1475962LjubljanaDobava zemeljskega plinaistice: 03.07.2017
1475963LjubljanaFizično in tehnično varovanje rtpistice: 06.07.2017
1475965LjubljanaVzdrževanje medicinske opreme v role 2 lmistice: 07.07.2017
1475966LjubljanaDobava prenosnih računalnikovistice: 06.07.2017
1475968LjubljanaDobava in montaža tekočinskega kromatografa (hplc)istice: 26.06.2017
1475969LjubljanaIzvajanje storitev fizičnega varovanja objektovistice: 29.06.2017
1475974LjubljanaNabava in instalacija pulznega laserjaistice: 07.06.2017
1475978LjubljanaPodpora pri intenzivnem znanstvenem računanjuistice: 05.06.2017
1475979LjubljanaRtp beričevo: remont tr t422istice: 06.06.2017
1476173LjubljanaDobava zemeljskega plinaistice: 03.07.2017
1476174LjubljanaSkupno javno naročilo katerega predmet je dobava prenosnih računalnikovistice: 06.07.2017
1476175LjubljanaDobava in montaža tekočinskega kromatografa (HPLC) sklopljenega s tandemskim masnim sprektrometrom z visoko resolucijo in točnim merjenjem mase (HRMS)istice: 26.06.2017
1476221LjubljanaIzvajanje storitev fizičnega varovanja objektovistice: 29.06.2017
1476219LjubljanaNaroča se vzdrževanje medicinske opremeistice: 10.07.2017
1476223LjubljanaFizično in tehnično varovanjeistice: 06.07.2017
1476379LjubljanaObnova certifikata vzdrževanja ex opreme, dopolnitev ex elaboratov in certificiranjeistice: 13.06.2017
1476384LjubljanaSvetovalni inženiring z gradbenim nadzorom pri prenovah stanovanjistice: 02.06.2017
1476386LjubljanaNakup dispečerskih stolov za dispečerski center zdravstvaistice: 06.06.2017
1475982LjutomerjOklic 2. javne dražbe za tovorno voziloistice: 31.05.2017
1476378LukovicaDobava okolju prijaznih čistil in papirne galanterijeistice: 05.06.2017
1475976MariborPraznjenje deponij in prevzem plavjaistice: 09.06.2017
1475984MariborOklic 2. javne dražbe tovornega vozila scania in prikolice za prevozistice: 31.05.2017
1476383MariborIzvajanje okolju prijaznih storitev čiščenja prostorovistice: 07.06.2017
1475964MirnaIzvajanje prevozovistice: 23.06.2017
1476218MirnaPredmet javnega naročila je sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje prevozov učencev osnovne šole za obdobje 4 letistice: 23.06.2017
1475983Nova GoricaVabilo k dajanju pisnih ponudb za hidravlično vertikalno stiskalnico za lepljenje lesaistice: 02.06.2017
1475980PostojnaUreditev in dozidava prostorovistice: 27.06.2017
1475975PtujPlini za medicinske nameneistice: 07.06.2017
1475971RadovljicaInvesticijsko vzdrževanje občinskih cestistice: 31.05.2017
1476376TrbovljeDobava računalniške opreme s pripadajočimi storitvamiistice: 12.06.2017
1475972Videm Pri PtujuIzdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrtaistice: 07.06.2017
23. May 2017
Srbija
1475152AleksandrovacPLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1475283AleksinacKoncert za dan opštineistice: 31.05.2017
1475779AlibunarNabavka medicinskih pomagalaistice: 13.06.2017
1475461ApatinOsiguranje imovineistice: 31.05.2017
1475785AranđelovacNabavka betonskih cevi za puteveistice: 03.07.2017
1475374Bačka TopolaProdaja – polovna poljoprivredna mehanizacijarok je istekao
1475846Bačka TopolaUsluge - poljočuvarske službeistice: 23.06.2017
1475797BajmokGasno ulje ekstra lako evro el, lož uljeistice: 26.06.2017
1475319BarajevoRadovi na adaptaciji, sanaciji i rekonstrukciji pomoćnog objekta ogradeistice: 22.06.2017
1475320BarajevoRadovi na adaptaciji, sanaciji i rekonstrukciji pomoćnog objekta ogradeistice: 22.06.2017
1475788Bela PalankaNabavka prehrambenih proizvodaistice: 02.06.2017
1475195BeogradOcean freight reimbursement program (ofr) - Grantistice: 09.06.2017
1475201BeogradZaključak o prodaji nepokretnosti - stanistice: 08.06.2017
1475202BeogradZaključak o prodaji pokretne imovine - automobilistice: 14.06.2017
1475375BeogradKonkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u republici srbiji u 2017. godiniistice: 02.06.2017
1475376BeogradUsluga pakovanja personalizovanih kartica u zaštitnu folijuistice: 25.05.2017
1475379BeogradVoda za piće u balonimaistice: 31.05.2017
1475380BeogradMembranski filteriistice: 26.05.2017
1475381BeogradCapacity building for the alignment with the acquis in the areas of agriculture, rural development, food safety, veterinary and phytosanitary policyistice: 26.06.2017
1475411BeogradAssistance for improving the planning, legislative, and institutional capacity of the Ministry of Agriculture and Environmental Protection in the contistice: 26.06.2017
1475412BeogradRehabilitation of 7 small hydropower plantsistice: 05.07.2017
1475420BeogradZaključak o prodaji nepokretnosti - poslovni prostoriistice: 13.06.2017
1475421BeogradZaključak o prodaji nepokretnosti - lokal, stanovi i parking mestaistice: 13.06.2017
1475809BeogradJavni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godiniistice: 01.06.2017
1475858BeogradJavni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godiniistice: 30.11.2017
1475174Beograd (Čukarica)Materijal za vodovodne i kanalizacione instalacijeistice: 30.05.2017
1475298Beograd (Čukarica)Održavanje i popravka postojećih medicinskih aparata i medicinske opreme različitih proizvođača, sa obezbeđivanjem rezervnih delovaistice: 30.05.2017
1475441Beograd (Čukarica)Usluge preventivnog i korektivnog održavanja informacionog sistemaistice: 01.06.2017
1475796Beograd (Čukarica)Izrada pt širokopojasnog radio-goniometraistice: 01.06.2017
1475164Beograd (Novi Beograd)Kupovina dobara - mobilijar radnog i izložbenog prostora objektaistice: 21.06.2017
1475185Beograd (Novi Beograd)Putničko - terenska vozilaistice: 22.07.2017
1475440Beograd (Novi Beograd)Organizacija prevoza i smeštajaistice: 01.06.2017
1475451Beograd (Novi Beograd)Magnetoskopsko ispitivanje užadiistice: 15.06.2017
1475456Beograd (Novi Beograd)Periodični pregledi i servisiranje pumpnih stanicaistice: 09.06.2017
1475491Beograd (Novi Beograd)Rezervni delovi za specijalnu mehanizacijuistice: 27.06.2017
1475769Beograd (Novi Beograd)Splajser za optičke kabloveistice: 20.06.2017
1475804Beograd (Novi Beograd)Toneri standardni za štampače i fotokopireistice: 01.06.2017
1475821Beograd (Novi Beograd)Reprezentacijaistice: 01.06.2017
1475850Beograd (Novi Beograd)Nabavka usluga na poslovima korišćenja šumaistice: 08.06.2017
1475172Beograd (Palilula)Zaštitna obuća i zaštitne rukaviceistice: 21.06.2017
1475181Beograd (Palilula)Oprema za rad na terenuistice: 30.05.2017
1475289Beograd (Palilula)Transportne usluge za radove na uređenju vodotoka i kanalske mrežeistice: 05.06.2017
1475297Beograd (Palilula)Servisiranje mašina za čišćenje u kombank areniistice: 01.06.2017
1475302Beograd (Palilula)Servisiranje i popravka klima uređaja i bele tehnikeistice: 31.05.2017
1475306Beograd (Palilula)Servisiranje i popravke mašina za pranje pod visokim pritiskom toplom i hladnom vodomistice: 31.05.2017
1475458Beograd (Palilula)Usluge remonta felniistice: 01.06.2017
1475478Beograd (Palilula)Rezervni delovi za podzemne kontejnere sa ugradnjomistice: 22.06.2017
1475503Beograd (Palilula)Građevinski radovi u vodoprivrediistice: 06.06.2017
1475742Beograd (Palilula)Građevinski radovi u vodoprivrediistice: 06.06.2017
1475830Beograd (Palilula)Savetodavne usluge u vezi sa energetskom efikasnošćuistice: 01.06.2017
1475840Beograd (Palilula)Priprema i distribucija školskog obroka-ručka u termosima sa kolačem ili voćem za učenike u produženom boravkuistice: 31.05.2017
1475845Beograd (Palilula)Usluga obuke zaposlenih za rukovanje vatrenim oružjemistice: 02.06.2017
1475768Beograd (Rakovica)Nabavka repromaterijala za rad krojačke i obućarske radioniceistice: 31.05.2017
1475157Beograd (Savski Venac)PLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1475169Beograd (Savski venac)Kancelarijski nameštaj i opremaistice: 31.05.2017
1475170Beograd (Savski venac)Polielektrolitistice: 21.06.2017
1475188Beograd (Savski venac)Vodinstalaterski i stolarski materijalistice: 02.06.2017
1475290Beograd (Savski venac)Restauracija knjižnog poveza arhivske građe za potrebe agencije za privredne registreistice: 30.05.2017
1475293Beograd (Savski venac)Nabavka usluga servisiranja i održavanja motornih vozilaistice: 22.06.2017
1475294Beograd (Savski venac)Nabavka usluge izrade projekta za objekatistice: 31.05.2017
1475489Beograd (Savski venac)Nabavka giemsa boje za potrebe genetičke laboratorije koji imaju karakter hitnih i neodložnihistice: 30.05.2017
1475505Beograd (Savski venac)Popravka sanitarnih prostorija sa zamenom odtrajalih instalacija u objektuistice: 22.06.2017
1475792Beograd (Savski venac)Nabavka dobara za restoran društvene ishraneistice: 22.06.2017
1475764Beograd (Savski venac)Sredstva za higijenuistice: 05.06.2017
1475765Beograd (Savski venac)Računarska opremaistice: 31.05.2017
1475737Beograd (Savski venac)Javna nabavka radova - elektromontažni radovi na zameni rasvetnihistice: 22.06.2017
1475803Beograd (Savski venac)Nameštajistice: 27.06.2017
1475810Beograd (Savski venac)Usluga reciklaže/punjenja toneraistice: 31.05.2017
1475826Beograd (Savski venac)Usluga zavarivačkih radovaistice: 05.06.2017
1475829Beograd (Savski venac)Nabavka usluga hotelaistice: 02.06.2017
1475837Beograd (Savski venac)Analiziranje stavova javnosti o radu komunalne policije i obaveštavanje javnosti o aktivnostimaistice: 22.06.2017
1475156Beograd (Stari Grad)PLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1475165Beograd (Stari grad)Glikol za potrebe sistema klimatizacije i grejanjaistice: 05.06.2017
1475295Beograd (Stari grad)Nabavka usluga fizičkog obezbeđenja objekta i licaistice: 02.06.2017
1475296Beograd (Stari grad)Digitalna štampaistice: 09.07.2017
1475305Beograd (Stari grad)Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za izgradnju objektaistice: 21.06.2017
1475315Beograd (Stari grad)Sanacija dotrajale stolarije, hidroizolacija krovova i sanitarnog čvora na objektimaistice: 21.06.2017
1475753Beograd (Stari grad)Računari i računarska opremaistice: 31.05.2017
1475756Beograd (Stari grad)Kancelarijski materijalistice: 03.07.2017
1475735Beograd (Stari grad)Održavanje NEEO-aistice: 22.06.2017
1475743Beograd (Stari grad)Održavanje NEEO-aistice: 22.06.2017
1475795Beograd (Stari grad)Otkup predmetaistice: 14.07.2017
1475816Beograd (Stari grad)Baždarenje, popravka i izdavanje uverenja o ispravnosti tahografaistice: 08.06.2017
1475819Beograd (Stari grad)Popravka i baždarenje sistema za automatsko dolivanje fluida u saobraćajnim pogonimaistice: 05.06.2017
1475825Beograd (Stari grad)Usluga iznajmljivanja vozilaistice: 01.06.2017
1475827Beograd (Stari grad)Javne nabavke usluga pranja službenih putničkih vozilaistice: 23.06.2017
1475833Beograd (Stari grad)Javne nabavke usluga pranja službenih putničkih vozilaistice: 02.07.2017
1475847Beograd (Stari grad)Enhancement plan, produžetak prava korišćenja licence za održavanje softverske licence microsoft dynamics navistice: 01.06.2017
1475286Beograd (Voždovac)Tekuće popravke opreme za domaćinstvo i ugostiteljstvoistice: 30.05.2017
1475455Beograd (Voždovac)Popravka multimetraistice: 01.06.2017
1475494Beograd (Voždovac)Traktor sa priključnim mašinama i ostala oprema za saobraćajistice: 26.06.2017
1475509Beograd (Voždovac)Izvođenje građevinsko zanatskih radova na stambenim zgradamaistice: 22.06.2017
1475781Beograd (Voždovac)Nabavka električne energijeistice: 22.06.2017
1475736Beograd (Voždovac)Sanacija i rekonstrukcija objektaistice: 22.06.2017
1475853Beograd (Voždovac)Nabavka usluge održavanja informacionog sistemaistice: 07.06.2017
1475452Beograd (Vračar)Usluge popravke laboratorijske merne opremeistice: 26.06.2017
1475460Beograd (Vračar)Hotelske uslugeistice: 01.06.2017
1475835Beograd (Vračar)Servisiranje i popravka telefona, centrala i instalacijaistice: 01.06.2017
1475180Beograd (Zemun)Nabavka dobara r/d ispitnih stolovaistice: 29.05.2017
1475299Beograd (Zemun)Usluga održavanja i remontaistice: 02.06.2017
1475454Beograd (Zemun)Servis i održavanje CT Brilianceistice: 08.06.2017
1475192BorNabavka elektro opremeistice: 30.05.2017
1475733BorInvesticiono održavanje prostorija bioskopaistice: 22.06.2017
1475191ČačakPotrošni materijal za potrebe službe za transfuziju krviistice: 21.06.2017
1475193ČačakPotrošni materijal za potrebe službe za transfuziju krviistice: 01.07.2017
1475204ČačakZaključak o prodaji nepokretnosti - njiva, pašnjakistice: 06.06.2017
1475205ČačakZaključak o prodaji nepokretnosti - pašnjakistice: 06.06.2017
1475206ČačakZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgradaistice: 12.06.2017
1475754ČitlukNabavka lož uljaistice: 31.05.2017
1475747Crna TravaGrađevinski radovi na ojačanju, pojačanom održavanju opštinskog putaistice: 22.06.2017
1475476CrnotinceElektro vodovodni materijalistice: 31.05.2017
1475777DebeljačaUgalj i drvo za ogrevistice: 01.06.2017
1475734DespotovacLetnje održavanje opštinskih i asfaltiranih nekategorisanih puteva i ulica na teritoriji opštine despotovac, redni broj jnmv 4/2017istice: 01.06.2017
1475790DimitrovgradGorivo za vozilaistice: 02.06.2017
1475161DimitrovgradNabavka električne energijeistice: 30.05.2017
1475771DoljevacSpecijalno vozilo sa rampomistice: 31.05.2017
1475786FutogNabavka traktoraistice: 31.05.2017
1475784GolubacUgaljistice: 05.06.2017
1475806Gornja RapčaNabavka građevinskog materijala za socijalno ugrožena domaćinstaistice: 31.05.2017
1475314Gornji MilanovacIzgradnja uliceistice: 21.06.2017
1475838GrockaOsiguranje imovine i licaistice: 02.06.2017
1475196GučaPoziv za podnošenje ponuda za javni izbor korisnika licence i realizaciju poslova zvanične produkcije i marketinga Dragačevskog sabora trubačaistice: 31.05.2017
1475207IvanjicaZaključak o prodaji - automobilistice: 14.06.2017
1475208JagodinaZaključak o prodaji nepokretnosti - stan, njiva, poslovni prostoristice: 16.06.2017
1475469JagodinaNabavka hidroforske posudeistice: 05.06.2017
1475783JagodinaNabavka protivgradnih raketaistice: 31.05.2017
1475475JakovoSadniceistice: 22.06.2017
1475313Kosovska MitrovicaIzgradnja aneksa OŠ Sveti Savaistice: 23.06.2017
1475507Kosovska MitrovicaIzgradnja stambene zgradeistice: 26.06.2017
1475508Kosovska MitrovicaIzgradnja stambene zgradeistice: 26.06.2017
1475321KostolacRehabilitacija, obnavljanje, zamena i ojačavanje dotrajale podloge popločavanjem trotoara između ulicaistice: 21.06.2017
1475323KostolacRehabilitacija, obnavljanje, zamena i ojačavanje dotrajale podloge popločavanjem platoa između ulicaistice: 21.06.2017
1475740KostolacRehabilitacija, obnavljanje, zamena i ojačavanje dotrajale podloge popločavanjem trotoaraistice: 22.06.2017
1475741KostolacRehabilitacija, obnavljanje, zamena i ojačavanje dotrajale podloge popločavanjem trotoaraistice: 22.06.2017
1475844KostolacOdržavanje sistema za monitoring vibracija i specijalnih merenja na turbini i ventilatorima vc4000 i vc6000 bruelistice: 23.06.2017
1475151KragujevacPLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1475483KragujevacNabavka gorivaistice: 02.07.2017
1475485KragujevacGrađevinski materijal za izgradnju i održavanje vodovodne i kanalizacione mrežeistice: 07.06.2017
1475755KraljevoNaftni proizvodiistice: 22.06.2017
1475738KraljevoKonzervatorsko-restauratorski radovi na spomen kosturniciistice: 22.06.2017
1475187KruševacNabavka kardiotokografa - CTG aparataistice: 21.06.2017
1475288KruševacUgovaranje usluge upravljanja otpadom, preuzimanje i uništavanje 2 (dve) različite vrste otpadaistice: 30.05.2017
1475500KruševacNabavka benzina, dizela i tng-aistice: 31.05.2017
1475168KučevoGorivo za motorna vozilaistice: 30.05.2017
1475423LazarevacPrethodno obaveštenje - popravka i servisiranje uređaja za unutrašnje grejanje vozila i mašinaistice: 22.06.2017
1475425LazarevacPrethodno obaveštenje - generalni remont univerzalnog struga ras-22 (serijska)istice: 22.06.2017
1475464LazarevacZakup legalizovanih softveraistice: 06.06.2017
1475424LazarevacPrethodno obaveštenje - usluga popravke i remont sistema hlađenja motoraistice: 22.06.2017
1475426LazarevacPrethodno obaveštenje - usluga servisiranja i popravke glave upravljača teretnih vozilaistice: 22.06.2017
1475427LazarevacPrethodno obaveštenje - održavanje vatrogasnih vozila, opreme na vozilu i prenosnih vatrogasnih pumpiistice: 22.06.2017
1475428LazarevacPrethodno obaveštenje - servis, popravka i zamena gasom izolovanih postrojenjaistice: 22.06.2017
1475429LazarevacPrethodno obaveštenje - popravka merno-dijagnostičke opreme i instrumenataistice: 22.06.2017
1475430LazarevacPrethodno obaveštenje - servis i popravka frekventnih regulatora i softstarteraistice: 22.06.2017
1475431LazarevacPrethodno obaveštenje - savijanje zavarivanje i rolovanje debelog čeličnog lima (izrada plašteva za bubnjeve)istice: 22.06.2017
1475432LazarevacPrethodno obaveštenje - usluga gumiranjaistice: 22.06.2017
1475433LazarevacPrethodno obaveštenje - servisiranje i popravka jednosmernih mašinaistice: 22.06.2017
1475434LazarevacPrethodno obaveštenje - popravka i servisiranje grejdera "tgt py 160h"istice: 22.06.2017
1475449LazarevacNabavka usluge-osiguranje vozilaistice: 01.06.2017
1475467LazarevacNabavka putničkog vozila po sistemu staro za novoistice: 31.05.2017
1475473LazarevacKupovina pneumatikaistice: 26.06.2017
1475757LazarevacNabavka teretnih vozila 4000/0988/2016istice: 27.06.2017
1475728LazarevacPrethodno obaveštenje - usluge savijanja, rolovanja i zavarivanjaistice: 22.06.2017
1475729LazarevacPrethodno obaveštenje - reparacija i regeneracija mašinskih delova opšte nameneistice: 22.06.2017
1475730LazarevacPrethodno obaveštenje - popravka i servisiranje klima uređaja rudarsko građevinskoj mehanizaciji i vozilima autogaražeistice: 22.06.2017
1475727LazarevacPrethodno obaveštenje - usluge ugradnje uređaja za merenje preopterećenja na autodizalicama i cevopolagačima sa potrebnim atestimistice: 22.06.2017
1475213LebaneZaključak o prodaji nepokretnosti - njiva, pašnjak, livada, vinograd, voćnjak, šumaistice: 01.06.2017
1475214LebaneZaključak o prodaji nepokretnosti - livada, šuma, njivaistice: 01.06.2017
1475215LebaneZaključak o prodaji nepokretnosti - pašnjak, šuma, zemljište, zgradaistice: 01.06.2017
1475216LebaneZaključak o prodaji nepokretnosti - šuma, voćnjak, livada, pašnjakistice: 31.05.2017
1475466LebaneLaboratorijski hematološki i biohemijski potrošni materijalistice: 31.05.2017
1475763LeskovacRezervni delovi za birotehnička sredstvaistice: 02.06.2017
1475824LeskovacOpravka motornog trimera za košenje traveistice: 05.06.2017
1475453MajdanpekNabavka usluge fiksne telefonijeistice: 02.06.2017
1475317Mali ZvornikElektroenergetski i mašinski radovi na manjoj crpnoj staniciistice: 31.05.2017
1475470MelenciNabavka kancelarijskog materijalaistice: 31.05.2017
1475863MelenciOglas radi davanja u zakup poslovnog prostora putem javnog nadmetanjaistice: 27.05.2017
1475382NišProdaja pokretne stvari putem prvog usmenog javnog nadmetanja četvrti put ( putničko vozilo )istice: 01.06.2017
1475812Niš (Crveni Krst)Telekomunikacione uslugeistice: 22.06.2017
1475292Niš (Mediana)Usluge izrade idejnog projekta rekonstrukcije objektaistice: 31.05.2017
1475794Niš (Mediana)Namirnice za pripremu hrane, partija 9. – sveže južno voće, partija 10. – smrznuto povrće i voće i partija 11. – medistice: 08.06.2017
1475849Niš (Mediana)Usluge održavanja javnih toaletaistice: 01.06.2017
1475309Niška BanjaMarketinške usluge štampanih medijaistice: 31.05.2017
1475325Novi BečejOdržavanje horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacijeistice: 31.05.2017
1475499Novi BečejMedicinski potrošni materijalistice: 31.05.2017
1475171Novi PazarTraktor sa kabinom i prikolicomistice: 01.06.2017
1475217Novi PazarZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 10.07.2017
1475316Novi PazarRadovi na uređenju ulaza na tribine atletskog stadionaistice: 30.05.2017
1475775Novi PazarNabavka kancelarijskog materijala, kopi papira a/3 i a/4istice: 31.05.2017
1475802Novi PazarNabavka tuja za sadnju slobodnih zemljanih površina na šetalištuistice: 31.05.2017
1475813Novi PazarNabavka usluga održavanja i popravki vozilaistice: 31.05.2017
1475189Novi SadDobra – dorada dispečer plus informacionog sistemaistice: 31.05.2017
1475219Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - zgradeistice: 16.06.2017
1475220Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - zgradeistice: 16.06.2017
1475221Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgradaistice: 28.06.2017
1475222Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 22.06.2017
1475223Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište, zgrada, njivaistice: 15.06.2017
1475224Novi SadZaključak o prodaji - poslovni objekatistice: 12.06.2017
1475301Novi SadUsluga iznajmljivanja prevoznog sredstva (sa vozačem)istice: 30.05.2017
1475307Novi SadEdukacija za unapređenje bezbednosti saobraćaja za decu osnovnih škola od prvog do četvrtog razredaistice: 31.05.2017
1475308Novi SadIzrada karata i identifikovanje katastarskih parcelaistice: 30.05.2017
1475311Novi SadIzrada projektno - tehničke i investicione dokumentacijeistice: 30.05.2017
1475322Novi SadRadovi na izgradnji crpne staniceistice: 07.06.2017
1475324Novi SadRadovi na izgradnji crpne stanice kaloča – mašinski, elektro, građevinski radoviistice: 09.06.2017
1475444Novi SadUsluga održavanja higijene zgradeistice: 01.06.2017
1475446Novi SadServisiranje i ugradnja - potrošni materijal i rezervni deloviistice: 01.06.2017
1475482Novi SadMaterijal za rad građevinske službeistice: 31.05.2017
1475760Novi SadZaštitna i radna odeća i obućaistice: 22.06.2017
1475761Novi SadFotografska oprema (oprema za kameru)istice: 01.06.2017
1475766Novi SadToneri, ketridži i riboniistice: 01.06.2017
1475772Novi SadHemijska sredstva za čišćenjeistice: 31.05.2017
1475773Novi SadKancelarijski materijalistice: 31.05.2017
1475739Novi SadZamena fasadne stolarijeistice: 23.06.2017
1475798Novi SadHemikalijeistice: 22.06.2017
1475799Novi SadLekovi 1istice: 02.06.2017
1475815Novi SadUsluge kontrole pitke vodeistice: 22.06.2017
1475822Novi SadJavna nabavka usluga-produženje licence antivirusnog softvera sophosistice: 22.06.2017
1475832Novi SadUsluge fizičkog i tehničkog obezbeđenjaistice: 31.05.2017
1475860Novi SadZamena komunikacione kartice u trafo-stanici ts220/6/6kvistice: 29.05.2017
1475861Novi SadKapitalni remont turbogeneratora tg-9601 u energani pančevoistice: 06.06.2017
1475436ObrenovacAngažovanje izvršilaca za postrojenja TE Kolubareistice: 23.06.2017
1475437ObrenovacReatestacija opreme u EH zaštitiistice: 23.06.2017
1475439ObrenovacRedovan pregled sistema za detekciju eksplozivnih gasova i paraistice: 23.06.2017
1475442ObrenovacRemont i podešavanje regulatora pritiska, ispitivanje zaptivenosti gasnih instalacijaistice: 23.06.2017
1475443ObrenovacServis kompresora - te kolubaraistice: 22.06.2017
1475445ObrenovacInterventno održavanje vodovaistice: 22.06.2017
1475447ObrenovacInterventno održavanje postrojenjaistice: 22.06.2017
1475448ObrenovacRedovan pregled PPZ BSListice: 22.06.2017
1475450ObrenovacServisiranje analizatora gasaistice: 22.06.2017
1475457ObrenovacVerifikacija i etaloniranje merne opremeistice: 22.06.2017
1475486ObrenovacDelovi sa softverom i ugradnjom sistema pobudeistice: 22.06.2017
1475498ObrenovacElektromaterijalistice: 31.05.2017
1475793ObrenovacRegulacioni fluid ta i ttnp - tent bistice: 22.06.2017
1475759ObrenovacNabavka i ugradnja mobilijara na javnim površinama na teritoriji go obrenovacistice: 22.06.2017
1475752ObrenovacRučne, mobilne i stabilne radio stanice i prateća opremaistice: 01.06.2017
1475808ObrenovacTransmiteri pritiska,protoka nivoa i temperature tent-aistice: 05.06.2017
1475814ObrenovacGodišnje održavanje termovizijskih kamera tent a5 i a6istice: 08.06.2017
1475823ObrenovacGodišnje servisiranje mru dcs sppa 3000 sistema blokova tent a3 i a5 tent-aistice: 22.06.2017
1475828ObrenovacTekuće održavanje mlinova tent a1-a6istice: 07.06.2017
1475831ObrenovacServis i interventno održavanje dizel agregata tent aistice: 22.06.2017
1475834ObrenovacReparacija zasuna dn 350 np 16 tent-aistice: 27.06.2017
1475836ObrenovacServis dizel agregata deutz tent aistice: 22.06.2017
1475852ObrenovacFabrički remont leptirastih zatvaračaistice: 22.06.2017
1475854ObrenovacUsluge praćenja kvaliteta pitke vode -tent bistice: 22.06.2017
1475855ObrenovacUsluga elektro-mehaničarskih radova elektro razvoda, kablova, kablovskih trasa, ranžira i sabirnih kutijaistice: 02.06.2017
1475857ObrenovacStaklorezačke uslugeistice: 23.06.2017
1475471Osečina (Varošica)Nabavka goriva evro premijuma bmb 95,evro dizela i auto gasa tngistice: 02.06.2017
1475162PančevoNamirniceistice: 21.06.2017
1475225PančevoZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 30.05.2017
1475226PančevoZaključak o prodaji nepokretnosti - njiva, vinogradistice: 30.05.2017
1475227PančevoZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 30.05.2017
1475228PančevoZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljišteistice: 01.06.2017
1475230PančevoZaključak o prodaji pokretnih stvari - automobilistice: 18.07.2017
1475231PančevoZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrade, zemljišteistice: 01.06.2017
1475233PančevoZaključak o prodaji - rashladna vitrinaistice: 16.06.2017
1475285PančevoTelekomunikacione uslugeistice: 21.06.2017
1475512PančevoNabavka aluminijum sulfataistice: 05.06.2017
1475513PančevoTransport palete sa rezervnim delovima na relaciji: Donja Bistra (Strojer doo) - HIP Petrohemijaistice: 30.05.2017
1475514PančevoTransport PENG-a na relaciji: HIPP - Morahalom (HU)istice: 30.05.2017
1475776PančevoFarba za horizontalnu signalizaciju parkingaistice: 31.05.2017
1475811PančevoUsluge angažovanja građevinskih mašinaistice: 31.05.2017
1475817PančevoKontrola detektora za gasistice: 31.05.2017
1475158ParaćinPLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1475780PetrovacNabavka goriva za prevozna sredstvaistice: 31.05.2017
1475310PetrovaradinOdrzavanje komunikacionih - lan i telefonskih instalacija (i telefonskih centrala)istice: 31.05.2017
1475488PetrovaradinMineralna đubrivaistice: 22.06.2017
1475818PetrovaradinUsluga građevinske mašine-buldozra i ult-a 2017.god.istice: 02.06.2017
1475848PetrovaradinOdržavanje (servisiranje) i popravka računara i računarske opremeistice: 05.06.2017
1475851PetrovaradinUsluge rezanja trupaca 2017.istice: 05.06.2017
1475383PirotProdaja pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja ( autobusi )istice: 02.06.2017
1475384PirotProdaja pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja (Ram aparati, ringler, kancelarijska oprema, računar, šivaća mašina ... )istice: 02.06.2017
1475459PirotRedovan i periodični pregledi zaposlenihistice: 02.06.2017
1475462PirotUsluga očuvanja životne sredineistice: 02.06.2017
1475463PirotNabavka usluge održavanja i popravke medicinske opremeistice: 31.05.2017
1475497PirotMedicinski gasoviistice: 31.05.2017
1475502PirotUređenje grobljanske uliceistice: 23.06.2017
1475504PirotUređenje dela molijerove uliceistice: 26.06.2017
1475303PožarevacŠtampanje računaistice: 02.06.2017
1475839PožarevacUnapređenje postojećih semaforskih uređajaistice: 22.06.2017
1475750PožegaUređenje dvorištaistice: 22.06.2017
1475800PožegaGradjevinski materijal - Partija broj 1. Kameni agregatistice: 31.05.2017
1475177ProkupljeNabavka računarske opremeistice: 31.05.2017
1475506ProkupljeRadovi na poravci putaistice: 01.06.2017
1475481RajacNabavka ogrevaistice: 01.06.2017
1475155RibarićePLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1475477RibarićeNabavka uglja za grejanjeistice: 01.06.2017
1475474RumaStomatološki potrošni materijalistice: 02.06.2017
1475183ŠabacLaboratorijska plastika i stakloistice: 02.06.2017
1475186ŠabacSanitetski potrošni materijalistice: 01.06.2017
1475235ŠabacZaključak o prodaji - vaga, kosačica, prikolica, alat, trimeristice: 13.06.2017
1475237ŠabacZaključak o prodaji - fiskalna kasaistice: 02.06.2017
1475238ŠabacZaključak o prodaji - prekrupač, kolica za džakoveistice: 26.05.2017
1475239ŠabacZaključak o prodaji - jaruga, njiva, zemljište, voćnjakistice: 13.06.2017
1475758ŠabacMaterijal za mikrobiologijuistice: 06.06.2017
1475762ŠabacMaterijal za dijalizuistice: 05.06.2017
1475787ŠabacNabavka tonera za štampačeistice: 31.05.2017
1475801ŠabacMedicinski instrumenti i opremaistice: 31.05.2017
1475167SečanjJavna nabavka otvoreni postupak - medicinsko-tehnička pomagalaistice: 21.06.2017
1475242SentaZaključak o prodaji - porodična stambena zgradaistice: 16.06.2017
1475465ŠidTest trake i lancete za aparat za samokontrolu nivoa šećera u krvi,silikonski upijajući flaster i potrošni materijal za insulinsku pumpuistice: 23.06.2017
1475749ŠidDruga faza izgradnje vodovodaistice: 27.06.2017
1475178SmederevoTehnički materijalistice: 01.06.2017
1475243SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljište, njivaistice: 15.06.2017
1475244SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgradaistice: 08.06.2017
1475245SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - livada, njivaistice: 31.05.2017
1475246SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - njiva, zemljište, livadaistice: 08.06.2017
1475247SomborZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgradaistice: 08.06.2017
1475472SomborHtz opremaistice: 01.06.2017
1475501SomborMedicinska opremaistice: 31.05.2017
1475304SopotNabavka usluge osiguranjaistice: 30.05.2017
1475480SrednjevoNabavka i isporuka ogrevnog drvetaistice: 31.05.2017
1475190Sremska MitrovicaPotrošni informatički materijalistice: 01.06.2017
1475510Sremska MitrovicaIzgradnja fekalne kanalizacijeistice: 22.06.2017
1475767Sremska MitrovicaRačunarska oprema za potrebe doma zdravlja sremska mitrovicaistice: 02.06.2017
1475746Sremska MitrovicaKonzervacija i restauracija mozaikaistice: 22.06.2017
1475856Stara PazovaJavna nabavka usluge - fiksna telefonijaistice: 01.06.2017
1475745Stari LecPopravka krovaistice: 31.05.2017
1475250SuboticaZaključak o prodaji pokretnih stvari - plug, prskalica, kultivator, freza, prikolica, tifon sa crevom, traktoristice: 07.06.2017
1475291SuboticaServis i popravka putničkih vozila, teretnih vozila i radnih mašinaistice: 30.05.2017
1475484SuboticaŠtampani obrasciistice: 05.06.2017
1475774SuboticaNabavka posteljineistice: 31.05.2017
1475744SuboticaAsfalterski radoviistice: 31.05.2017
1475179SurčinVoda za piće u balonimaistice: 31.05.2017
1475300SurdulicaIzrada projektno-tehničke dokumentacije: projektna dokumentacija za izgradnju potisnog voda od zagužanja do ppovistice: 01.06.2017
1475197TutinOsma prodaja imovine - fabrike nameštaja, upravne zgrade, benzinske pumpe i dr.istice: 27.06.2017
1475153UbPLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1475176UžiceSredstva za održavanje higijeneistice: 01.06.2017
1475251UžiceZaključak o prodaji nepokretnosti - poslovni prostoristice: 19.06.2017
1475252UžiceZaključak o prodaji nepokretnosti - zgradeistice: 19.06.2017
1475253UžiceZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljišteistice: 08.06.2017
1475254UžiceZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgradaistice: 16.06.2017
1475256UžiceZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište, zgradaistice: 15.06.2017
1475257UžiceZaključak o prodaji pokretnih stvari - mašina za pranje pod pritiskom, mašina za dubinsko pranjeistice: 14.06.2017
1475468UžiceGorivaistice: 27.06.2017
1475258ValjevoZaključak o prvoj prodaji nepokretnosti - njivaistice: 08.06.2017
1475259ValjevoZaključak o drugoj prodaji nepokretnosti - zgrade, njiva, zemljište, šumaistice: 16.06.2017
1475261ValjevoZaključak o drugoj prodaji pokretnih stvari - mešalica za beton, automobilistice: 08.06.2017
1475438ValjevoUsluga sanitarne seče i potkresivanja stabalaistice: 31.05.2017
1475492ValjevoNabavka kvalitetnih priplodnih ženskih jagnjadi u cilju unapređenja rasnog sastava i povećanja stočnog fonda ovacaistice: 23.06.2017
1475791ValjevoNabavka medicinskog potrošnog materijala za imunohistohemijuistice: 05.06.2017
1475843Vladičin HanUsluge izvođenja ekskurzije za učenikeistice: 01.06.2017
1475748VlasotinceAdaptacija kancelarijaistice: 31.05.2017
1475184VranjeNabavka auto gumaistice: 30.05.2017
1475262VranjeZaključak o drugoj prodaji nepokretnosti - zemljište, zgradaistice: 19.06.2017
1475479VranjeNabavka akumulatora i auto elektrikeistice: 01.06.2017
1475493VranjeMaterijal za instalacije grejanjaistice: 02.06.2017
1475263VrbasZaključak o prodaji - porodična stambena zgradaistice: 09.06.2017
1475264VrbasZaključak o prodaji - zgradeistice: 08.06.2017
1475268VrbasZaključak o prodaji - njivaistice: 08.06.2017
1475269VrbasZaključak o prodaji - njivaistice: 08.06.2017
1475270VrbasZaključak o prodaji - njiva, zgradaistice: 08.06.2017
1475271VrbasZaključak o prodaji - zemljište, zgradaistice: 08.06.2017
1475272VrbasZaključak o prodaji - zgradeistice: 08.06.2017
1475273VrbasZaključak o prodaji - stanistice: 09.06.2017
1475274VrbasZaključak o prodaji - zgradaistice: 08.06.2017
1475275VrbasZaključak o prodaji - porodicna stambena zgradaistice: 09.06.2017
1475276VrbasZaključak o prodaji - porodična stambena zgradaistice: 09.06.2017
1475277VrbasZaključak o prodaji - porodična stambena zgradaistice: 09.06.2017
1475278VrbasZaključak o prodaji - stanistice: 09.06.2017
1475279VrbasZaključak o prodaji - zgrada, njivaistice: 08.06.2017
1475280VrbasZaključak o prodaji - zgradeistice: 09.06.2017
1475318VrbasIzvođenje građevinskih radova - izgradnja kanalizacije otpadnih voda i priključnih krakova kompleksa vrbas-sever – priključci šećeraneistice: 21.06.2017
1475807VrbasPutnički automobil za potrebe javne agencije za poljoprivredu i zoohigijenu opštine vrbasistice: 02.06.2017
1475163VršacNabavka računarskih delova i opremeistice: 21.06.2017
1475842VršacUsluga predštampe, izrade koverata sa povratnicom, personalna štampaistice: 31.05.2017
1475160ŽagubicaSukcesivna javna nabavka građevinskog materijalaistice: 30.05.2017
1475312ZaječarOsiguranje imovine, opreme i odgovornostiistice: 01.06.2017
1475490ZaječarNabavka transportnog vozila sa termokingom i termoizolaciom i putničkog automobila na lizingistice: 31.05.2017
1475820ZaječarKontrola kvaliteta vode i sedimenta 2017istice: 01.06.2017
1475782ŽitišteToneri, ketridži za štampače i multifunkcijske uređajeistice: 31.05.2017
1475789ZrenjaninNabavka godišnjih licenci za antivirusni softveristice: 31.05.2017
1475154ZrenjaninPLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1475198ZrenjaninIspravka oglasa za prodaju dela imovineistice: 26.06.2017
1475778ZrenjaninVodeno kupatiloistice: 01.06.2017
1475862ZrenjaninJavni oglas za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora - lokala na novoj pijaciistice: 01.06.2017
Crna Gora
1475422PodgoricaProdaja trgovačkog entiteta Tigra Montenegro d.o.o. Podgoricaistice: 27.06.2017
Kosovo
1475519DjakovicaRiponavljanje- snabdevanje sa medicinski materijalaistice: 01.06.2017
1475530DjakovicaRenoviranje prostoraistice: 02.06.2017
1475518GnjilaneOdrzavanje i servisiranje kompjutera fotokopirnih aprata laptopa printera, skanera kucice, monitora projektora servera i kamereistice: 29.05.2017
1475527JunikPostavljanje ogranicenja na lokalnim putevimaistice: 06.06.2017
1475523MitrovicaPopravka pumpiistice: 31.05.2017
1475529MitrovicaPrevozistice: 29.05.2017
1475516ObilićPredmet ugovore je : transfer inventara, it oreme i dokumentacijeistice: 29.05.2017
1475524ObilićNabavka rezervnih delova za rashladne ventile visokog pritiskaistice: 29.05.2017
1475526ObilićNabavka vetrobranskog staklaistice: 30.05.2017
1475528ObilićSnabdevanje sa bakrenim caurama i strujnim spojnicamaistice: 29.05.2017
1475517PristinaObilježavanje dogadaja na okoliš i organiziranje medijskih kampanjaistice: 29.05.2017
1475520PrištinaSnabdevanje sa štampe i materijala reprezentacijeistice: 26.05.2017
1475521PristinaServisiranja i održavanja, opreme za vrhovni sudistice: 30.05.2017
1475522PrištinaUsluge: razvoj i implementacija video-spotovaistice: 30.05.2017
1475525PristinaNabavka higijenskog papiraistice: 30.05.2017
1475531PristinaOdržavanje ups-aistice: 01.06.2017
1475532PristinaSnabdevanje sa tonerimaistice: 30.05.2017
1475533PrištinaSnabdevanje tonerima za ioistice: 29.05.2017
1475515ĐakovicaSnabdevanje sa opremom medicinski i ne-medicalistice: 26.05.2017
Bih - Federacija BiH
1475695BihaćSukcesivna nabavka ulja za loženjeistice: 14.06.2017
1475697BihaćNabavka napitaka za potrebe reprezentacijeistice: 12.06.2017
1475690BrezaUsluge prijevoza učenikaistice: 21.06.2017
1475419BugojnoOglas o prodaji pokretnih stvari - oprema za punjenje plina i transportna sredstvaistice: 09.06.2017
1475633BukinjeNabavka radnih odjela, radnih uniformi i druge odjeće za profesionalnu upotrebuistice: 15.06.2017
1475708FajtovciNabavka ogrijevnog drvetaistice: 30.05.2017
1475716GoraždeRevizija idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanjaistice: 12.06.2017
1475712IlidžaSlužbena i radna obuća i odjećaistice: 08.06.2017
1475631JajceNabavka mrkog ugljaistice: 07.06.2017
1475649KlokotnicaSanacija i uređenje koritaistice: 08.06.2017
1475684LivnoIzvođenje radova na uređenju prizemlja i stubišta zgradeistice: 12.06.2017
1475377MostarOdržavanje IBM opremeistice: 07.06.2017
1475378MostarObnova Microsoft EAistice: 07.06.2017
1475628MostarPutničko motorno voziloistice: 06.06.2017
1475680MostarNabavka drvenog peletaistice: 06.06.2017
1475650Novi Travnik (hp)Ugovor o nabavci usluga-bankarske uslugeistice: 05.06.2017
1475637PosušjePrijevoz učenika osnovnih i srednjih školaistice: 07.07.2017
1475638Sanski MostPružanje usluga nadzora nad izvoođenjem radovaistice: 02.06.2017
1475413SarajevoJavni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata iz oblasti boračko – invalidske zaštiteistice: 20.06.2017
1475418SarajevoJavni poziv poslodavcima za prijavu za učešće u programu obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca“ općine nistice: 07.06.2017
1475360SarajevoCriminal justice systems - Grantistice: 20.07.2017
1475623SarajevoIzvođenje radova na čišćenju dimnjaka, dimnjača i šamotiranju kotlovaistice: 07.06.2017
1475624SarajevoOprema za letjelice alati i IMO za helikoptereistice: 31.05.2017
1475626SarajevoIzvođenje radova na čišćenju dimnjaka, dimnjača i šamotiranju kotlovaistice: 07.06.2017
1475643SarajevoNabavka usluga - štampanje obrazacaistice: 05.06.2017
1475645SarajevoUsluge pranja vozila po lokacijamaistice: 05.06.2017
1475647SarajevoAvio karteistice: 12.06.2017
1475657SarajevoNabavka kompjuteraistice: 26.06.2017
1475660SarajevoUsluge nabavke isporuke avionskih karataistice: 06.06.2017
1475661SarajevoJavna nabavka anesteticiistice: 07.06.2017
1475666SarajevoPopravak i održavanje mašina za deminiranjeistice: 01.06.2017
1475674SarajevoRegistracija i tehnički pregled vozilaistice: 05.06.2017
1475676SarajevoMikrobiološke podloge i dodaci mikrobiološkim podlogamaistice: 19.06.2017
1475682SarajevoElisa testovi i serološki dijagnostikumiistice: 15.06.2017
1475686SarajevoNabavka naftnih derivata - gorivaistice: 08.06.2017
1475687SarajevoBiohemijski dijagnostikumi, reagensi, enzimi i sredstva za analitiku i mikrobiologijuistice: 19.06.2017
1475692SarajevoUgovor o nabavci ostalih građevinskih materijalaistice: 20.06.2017
1475693SarajevoSistematski pregled zaposlenikaistice: 09.06.2017
1475694SarajevoDezinfekcija, dezinsekcija i deratizacijaistice: 15.06.2017
1475696SarajevoHigijenska sredstvaistice: 06.06.2017
1475700SarajevoNabavka oracle application licenci za virtualizacijsko okruženje fmfistice: 14.06.2017
1475703SarajevoLampa za projektoristice: 07.06.2017
1475705SarajevoNabavka usluga održavanja sistema cns regulacije za grijanje i hlađenjeistice: 13.06.2017
1475711SarajevoTekuće održavanje objekataistice: 05.06.2017
1475714SarajevoNabavka policijske uniformeistice: 07.07.2017
1475715SarajevoIzrada digitalnih ortofoto planova proračunu/financijskom planu za 2017. godinu.istice: 09.06.2017
1475629TešanjNabavka horizontalne hidraulične prese za baliranje komunalnog otpada sistemuistice: 02.06.2017
1475636TešanjNabavka komposteraistice: 02.06.2017
1475630TomislavgradOtvaranje i vođenje jedinstvenog računaistice: 31.05.2017
1475642TuzlaNabavka i ugradnja nove pvc stolarije nabavka pvc prozora i vrata i njihova ugradnja demontaža stare stolarije i odvoz na deponijuistice: 12.06.2017
1475659TuzlaVijak i navrtka za kružnu stazu bagera srs-402istice: 07.06.2017
1475672TuzlaDOMITE dvostrana rezna oštrica 100x25x50 za zube vedrice bageraistice: 12.06.2017
1475648VisokoUsluge prevoza učenikaistice: 08.06.2017
1475651VisokoNabavka sadnog materijala - cvijeceistice: 01.06.2017
1475664VisokoUsluge prevoza učenikaistice: 08.06.2017
1475625VogošćaPružanje usluga hvatanja, zbrinjavanja, kastracije, sterilizacije, liječenja, udomljavanja i eutanazije pasaistice: 05.06.2017
1475646ZavidovićiSanitarna sječa i izrada šds, lifranje, primicanje animalom, izvoz traktorom, izgradnja i čišćenje traktorskih vlakaistice: 29.05.2017
1475414ZenicaPrva javna aukcija imovine radi namirenja dužnih poreza od poreznih obveznika-dužnika - strojevi, alati, dijelovi građevinske skele, kontejneriistice: 20.06.2017
1475619ZenicaIsporuka uredske opremeistice: 02.06.2017
1475627ZenicaNabavka mesaistice: 05.06.2017
1475658ZenicaNabavka mliječnih proizvodaistice: 06.06.2017
1475663ZenicaSanitarni materijalistice: 01.06.2017
1475665ZenicaNabavka voća, povrća i srodnih proizvodaistice: 06.06.2017
1475673ZenicaNabavka brašna, riže, palente i grizaistice: 06.06.2017
1475698ŽiviniceNabavka uređaja za detekciju gubitka vode i druge opreme/uređajaistice: 09.06.2017
Bih - Republika Srpska
1475620Banja LukaNabavka usluga servisa i opravke službenih motornih vozila marke peugeotistice: 12.06.2017
1475621Banja LukaNabavka robe za kuhinju i sanitaraistice: 08.06.2017
1475622Banja LukaNabavka redovne i posebne uniforme policijskih službenikaistice: 04.07.2017
1475639Banja LukaNabavka opreme za protivpožarnu zaštituistice: 02.06.2017
1475640Banja LukaKancelarijski materijalistice: 07.06.2017
1475662Banja LukaServisiranje vozilaistice: 31.05.2017
1475667Banja LukaUsluge održavanja službenih motornih vozilaistice: 02.06.2017
1475668Banja LukaOsiguranje vozilaistice: 15.06.2017
1475675Banja LukaIzrada procjene ugroženosti objekata preduzećaistice: 31.05.2017
1475678Banja LukaNabavka polica za arhivuistice: 30.05.2017
1475679Banja LukaNabavka potrošnog medicinskog materijala (reagensi, testovi i ostali materijal)istice: 01.06.2017
1475681Banja LukaZakup internet linka, održavanje mreže i održavanje opensource groupware proizvoda održavanje opensource groupware proizvodaistice: 13.06.2017
1475683Banja LukaNabavka kamenaistice: 22.06.2017
1475685Banja LukaNabavka pda uređajaistice: 06.06.2017
1475706Banja LukaNabavka personalnih računara (polovnih), laserskih štampača, matričnih štampača i ribon trakaistice: 05.06.2017
1475707Banja LukaNabavka vodoinstalaterskog materijalaistice: 05.06.2017
1475709Banja LukaNabavka klima uređaja inverter sa ugradnjomistice: 30.05.2017
1475713Banja LukaObavezno auto osiguranje i kasko osiguranje specijalnih i drugih vatrogasnih vozilaistice: 07.06.2017
1475717Banja LukaNabavka potrošnog materijala za računarsku opremuistice: 14.06.2017
1475417BanjalukaOglas za prikupljanje ponuda za prodaju osnovnih sredstava - vozilaistice: 29.05.2017
1475416BijeljinaKonkurs za izbor najpovoljnije turističke agencije kao ponuđača za izvođenje maturske ekskurzije završnih razreda u septembru 2017. godineistice: 31.05.2017
1475634BijeljinaHematoloski reagensi kompatabilni sa aparatom sismexistice: 01.06.2017
1475670BijeljinaOsiguranje imovine i lica i osiguranje i registracija službenih automobilaistice: 12.06.2017
1475671BrodNabavka i isporuka aparata i alataistice: 07.06.2017
1475652DobojUređenje do građevinske parceleistice: 08.06.2017
1475653GackoNabavka kontejnera za pumpnu stanicu tečnih goriva i vodosabirnikistice: 02.06.2017
1475655Istočno SarajevoNabavka računarske opremeistice: 05.06.2017
1475677Istočno SarajevoNabavka robe - informatička opremaistice: 07.06.2017
1475689PaleNabavka konzervi: pašteta, mesni narezak, riba sardina i riba tunjevinaistice: 14.06.2017
1475415PelagićevoOglas za prikupljanje ponuda za izbor nezavisnog revizora finansijskih izvještajaistice: 31.05.2017
1475656PrijedorNabavka mrkog uglja za potrebe grijanjaistice: 08.06.2017
1475669PrijedorNabavka i isporuka sredstava za održavanje čistoćeistice: 21.06.2017
1475688PrnjavorRadovi na završetku spomenika poginulim borcimaistice: 01.06.2017
1475699StanariStrategija razvoja opstineistice: 12.06.2017
1475704TeslićOtvoreni postupak za nabavku novih vodomjeraistice: 12.06.2017
1475632TrebinjeNabavka hloraistice: 08.06.2017
1475644TrebinjeNabavka terenskih vozilaistice: 06.06.2017
1475691TrebinjeAdaptacija i rekonstrukcija bibliotekeistice: 13.06.2017
1475701TrebinjeOdržavanje javne higijeneistice: 07.07.2017
1475635UgljevikNabavka prerađevina od ribeistice: 05.06.2017
1475641UgljevikNabavka radova na rekonstrukciji vrelovoda i podstaniceistice: 13.06.2017
1475654UgljevikNabavka usluge pregleda ab dimnjakaistice: 26.05.2017
1475702UgljevikNabavka tonera za potrebe preduzećaistice: 19.06.2017
1475710UgljevikNabavka usluge superkontrole opreme i dijelova mpp1istice: 19.06.2017
Bih - Brcko distrikt
1475410BrčkoSanacija oštećenja na kanalskoj mreži hidromelioracionog sistemaistice: 21.06.2017
Makedonija
1475394BitolaPharmaceutical productsistice: 19.06.2017
1475549BitolaPečatarski uslugiistice: 29.05.2017
1475550BitolaHigienski sredstvaistice: 29.05.2017
1475551BitolaNabavka na toneriistice: 29.05.2017
1475552BitolaKancelariski materijaliistice: 29.05.2017
1475556BitolaMasla i mazivaistice: 05.06.2017
1475581BitolaNabavka na uslugi za obezbeduvanje na objektiistice: 05.06.2017
1475583BitolaNabavka na mazutistice: 03.07.2017
1475538Demir KapijaCrpna pumpa za vodaistice: 29.05.2017
1475540Demir KapijaNabavka na uslugi za taksi prevozistice: 30.05.2017
1475571GevgelijaKancelariski materijali i toneriistice: 29.05.2017
1475580KičevoNabavka na ogrevno drvoistice: 29.05.2017
1475543Kriva PalankaSukcesivna nabavka na materijali za održuvanje i popravka za 2017istice: 31.05.2017
1475586KumanovoKitovi za ekstrakcija na pesticidi vo hranaistice: 29.05.2017
1475577MavrovoVršenje na gradežni raboti (zafati, ograduvanje i sanacija na izvori)istice: 12.06.2017
1475396NovaciSheet metal items for rollersistice: 08.06.2017
1475548OhridInfuzioni rastvoriistice: 13.06.2017
1475572OhridOsm- revizioni protezi za koleno (cementni veštački kolena so interkondilarna stabilizacija od materijal titanium)istice: 15.06.2017
1475584OhridSobiranje, transport i uništuvanje na medicinski otpadistice: 29.05.2017
1475535PrilepRealizacija na osnoven proekt za ograden ѕidistice: 05.06.2017
1475576PrilepSukcesivna nabavka na stoki veštačko dubrivo - tarana i npk 15:15:15 i hemiski sredtstva za zaštita na rastenijaistice: 30.05.2017
1475582PrilepSukcesivna nabavka na uslugi prevoz na vraboteni (stražari)istice: 29.05.2017
1475399ShtipStudent transportationistice: 03.07.2017
1475395SkopjeGasoline and diesel fuelsistice: 05.06.2017
1475397SkopjeVehicle operating leaseistice: 07.06.2017
1475398SkopjeFixed telephony, internet, rent of dedicated servers and optical fibresistice: 06.06.2017
1475400SkopjeElectrofusion, PP-R and plastic fitting — as per lists of specificationistice: 07.06.2017
1475401SkopjeRaw materials brass, bronze, steel, metal sheets, braces and profiles — as per lists of specificationistice: 08.06.2017
1475536SkopjeNabavka na toneri za pečatari i fotokopiriistice: 29.05.2017
1475537SkopjeRekonstrukcija na nadvorešen toplovoden razvodistice: 14.06.2017
1475541SkopjePopravka i održuvanje na klima urediistice: 30.05.2017
1475542SkopjeDeratizacija, dezinsekcija i dezinfekcijaistice: 30.05.2017
1475544SkopjeZemjodelski i prehranbeni proizvodiistice: 05.06.2017
1475546SkopjeInfuzioni rastvoriistice: 12.06.2017
1475547SkopjeIznajmuvanje na komunikaciska linija za povrzuvanje so trezor (mips i kibs)istice: 12.06.2017
1475553SkopjeOprema za obučen centaristice: 12.06.2017
1475554SkopjeUslugi za sanacija na vodovodna i parnogrejna instalacijaistice: 05.06.2017
1475555SkopjeGradežni raboti za izgradba na objektistice: 14.06.2017
1475558SkopjeOdržuvanje na pristapni patišta i platoa so gradežna mehanizacija i račno održuvanjeistice: 12.06.2017
1475560SkopjeRekonstrukcija i revitalizacija na ormar za el.razvod na instalacii i oprema i el.osvetluvanje vo galerija branaistice: 07.06.2017
1475561SkopjeZamena na internet mrežaistice: 05.06.2017
1475562SkopjeUslugi za deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija i fumigacija na objektiteistice: 29.05.2017
1475563SkopjeOsiguruvanje na personalistice: 05.06.2017
1475564SkopjeTehnički pregled za potrebite na žičarnicaistice: 09.06.2017
1475565SkopjeElektromaterijaliistice: 12.06.2017
1475566SkopjeNalevanje na ležištaistice: 16.06.2017
1475567SkopjeOsiguruvanje na nedvižnost i oprema, profesionalna odgovornostistice: 05.06.2017
1475569SkopjeUslugi za mobilna telefonija, uslugi za fiksna telefonija i internetistice: 29.05.2017
1475570SkopjeReagensi i potrošni materijali za hpv laboratorijaistice: 12.06.2017
1475573SkopjeInternet pristapistice: 05.06.2017
1475574SkopjePopravka i održuvanje na lesni vozilaistice: 30.05.2017
1475575SkopjeHigienski sredstva i pijaloci i zasladuvačiistice: 30.05.2017
1475578SkopjePreventivno održuvanje na integriran sistem za administracija i kontrola-iacsistice: 12.06.2017
1475585SkopjeElektromaterijali i opremaistice: 13.06.2017
1475587SkopjeHigienski sredstvaistice: 06.06.2017
1475589SkopjeNabavka na klima urediistice: 29.05.2017
1475731SkopjePurchase of field and all-terrain vehiclesistice: 02.06.2017
1475200SkopljePublic diplomacy programsistice: 30.05.2017
1475534ŠtipSistematski pregledi na vraboteniteistice: 29.05.2017
1475545StrumicaGorivo za motorni vozilaistice: 13.06.2017
1475557StrumicaDrearski uslugiistice: 12.06.2017
1475559StrumicaGradežen nadzor za izveduvanje na objekti vo 2017 godinaistice: 29.05.2017
1475568StrumicaKancelariski materijaliistice: 29.05.2017
1475579Sveti NikoleNabavka na toneriistice: 29.05.2017
1475588TetovoNafta i nafteni derivatiistice: 12.06.2017
1475539VelesNabavka na medicinski potrošen materijal-medicinska plastikaistice: 30.05.2017
Hrvatska
1475367ČakovecProdaja - Krovište iznad kontejnera - nadstrešnica, b. trafostanica, c. mehaničarska radionica d. zgrada laboratorija...istice: 13.06.2017
1475388ČakovecLijekovi skupine a i b (po grupama)istice: 29.06.2017
1475335DelniceRekonstrukcija goranske ulice i uliceistice: 13.06.2017
1475391DubrovnikUsluge osiguranja automobilske odgovornosti, kasko osiguranje, osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti i osiguranje djelatnika.istice: 09.06.2017
1475356DubrovnikKorištenje prostora ispred objektaistice: 23.06.2017
1475385DubrovnikSanacija i konačno zatvaranje odlagališta komunalnog otpadaistice: 09.06.2017
1475330KarlovacUređenje prostora dnevnih bolnicaistice: 14.06.2017
1475348KninIzrada studijsko-projektne dokumentacije izgradnje novog upov-a golubić i dovoda do upov-aistice: 20.06.2017
1475732LivnoPonovljeni javni poziv za financiranje biznisa za marginalizirane grupe ženaistice: 08.06.2017
1475370NašiceProdaja - Uredska stolica kom 2 72,00 144,00, 002 stol uredski kom 1 108,00 108,00, 003 polica kom...istice: 06.06.2017
1475371OsijekProdaja - Kotlovnica, klima komora, pogon tekstila, skladište gotove robe, spremište mazuta...istice: 05.07.2017
1475341PulaReagensi i vezani potrošni materijal za biokemijski analizatoristice: 13.06.2017
1475347PulaNabava opskrbe električnom energijomistice: 14.06.2017
1475387PulaJednogodišnja nabava farmaceutskih proizvodaistice: 27.06.2017
1475328RijekaIzvođenje radova na zamjeni vertikala i uređenju sanitarnih blokova, sanitarna vertikalaistice: 13.06.2017
1475339ŠibenikIntravenske otopineistice: 13.06.2017
1475340ŠibenikNabava i instalacija digitalne režijeistice: 14.06.2017
1475368ŠibenikProdaja - Voziloistice: 29.05.2017
1475336SplitTehničko vođenje katastra vodovaistice: 12.06.2017
1475353SplitZaštitarske usluge - tehnička zaštita, tjelesna zaštita osoba i imovine u objektimaistice: 07.06.2017
1475369SplitProdaja - Motorna jahtaistice: 06.06.2017
1475373SplitProdaja - Poslovno-prodajni centar i okoliš...istice: 05.06.2017
1475386SplitLijekovi skupine h – sustavni hormonski pripravci izuzev spolnihistice: 27.06.2017
1475334ValpovoOpskrba električnom energijomistice: 12.06.2017
1475355VaraždinPoštanske uslugeistice: 22.06.2017
1475389VukovarNabava novih kombi vozilaistice: 26.06.2017
1475338ZadarKemikalijeistice: 13.06.2017
1475349ZadarRekonstrukcija trafostanice bunar 4istice: 14.06.2017
1475372Zagorska SelaProdaja - sunčana (fotonaponska) elektranaistice: 02.06.2017
1475363ZagrebIzgradnja javnog kanalaistice: 29.05.2017
1475326ZagrebGrađevinski radovi na adaptaciji ljekarneistice: 14.06.2017
1475327ZagrebUsluge posredovanja pri zapošljavanju osobaistice: 13.06.2017
1475329ZagrebRadovi na izgradnji osnovne škole i dvoraneistice: 23.06.2017
1475331ZagrebCjelovito antivirusno rješenjeistice: 13.06.2017
1475332ZagrebNabava i održavanje neprobojnih pregrada i interlocking vrataistice: 12.06.2017
1475333ZagrebUsluga izrade kreativnih koncepta i produkcije oglasaistice: 07.06.2017
1475337ZagrebSanacija prijelaznih naprava na mostuistice: 14.06.2017
1475342ZagrebNabava kutija za sarppistice: 13.06.2017
1475343ZagrebNabava gorivaistice: 14.06.2017
1475344ZagrebRevizija temeljnih financijskih izvještaja plinacro-a i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2017. godinuistice: 13.06.2017
1475345ZagrebIzgradnja kanalizacijeistice: 13.06.2017
1475346ZagrebKontejnersko postrojenje 35(20) za 4ts 117istice: 14.06.2017
1475350ZagrebCentrifugalni ventilator za co2 za cps molveistice: 12.06.2017
1475351ZagrebIntervencije na procesnim računalima i pripadajućim sustavima neprekidnih napajanjaistice: 13.06.2017
1475352ZagrebNabava usluga zdravstvenih pregleda zaposlenikaistice: 07.06.2017
1475354ZagrebNabava usluga liječničkih ordinacija za nezaposlene osobe i učenikeistice: 22.06.2017
1475357ZagrebNabava najma pisača i mfp uređajaistice: 30.05.2017
1475358ZagrebUklanjanje privremenih građevina gradilišne jezgre u strugiistice: 06.06.2017
1475359ZagrebKlimatizacija poslovnog prostoraistice: 30.05.2017
1475361ZagrebIzrada projekta daljinskog nadzora statusa blok slavinaistice: 29.05.2017
1475362ZagrebKontrola projekata sanacije nestabilnih padina i potpornih zidova na području gradaistice: 31.05.2017
1475364ZagrebObavljanje poslova koordinatora ii nad radovima sanacije oštećenih dijelova prolazaistice: 29.05.2017
1475365ZagrebIzrada projektno - tehničke dokumentacije za rekonstrukciju uliceistice: 29.05.2017
1475366ZagrebPostavljanje video nadzora na objektu osnovne školeistice: 30.05.2017
1475390ZagrebNabava usluga procjena tržišne vrijednosti nekretninaistice: 20.06.2017
1475392ZagrebUsluga najma prava korištenja Microsoft programskih proizvoda za razdoblje od 3 godineistice: 26.06.2017
1475393ZagrebRezervni dijelovi za mlinoveistice: 26.06.2017
1475511ZagrebProdaja trave za kosnjuistice: 31.05.2017
Slovenija
1475603CeljeDobavo poveljniškega - hitrega tehničnega vozila po sistemu staro za novoistice: 05.06.2017
1475606DravogradDobava podvozja gasilske avtocisterne ac 24/70istice: 19.06.2017
1475597Izola - IsolaVarovanje ljudi in premoženjaistice: 12.06.2017
1475591Koper - CapodistriaSukcesivna dobava laboratorijskega materialaistice: 05.06.2017
1475608Lenart V Slov. goricahDobava vozilistice: 06.06.2017
1475598Lendava - LendvaSanacija plazu ob jpistice: 02.06.2017
1475405LjubljanaSukcesivna dobava živilistice: 21.06.2017
1475406LjubljanaKonvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje 2 letistice: 28.06.2017
1475590LjubljanaIzdelava in dobava službene zaščitne opreme za inšpektorjeistice: 07.06.2017
1475594LjubljanaIzbira izvajalca za izvedbo goi del obnove in dokončanja traktaistice: 12.06.2017
1475595LjubljanaNakup likalno sušilnega stroja z zlagalkoistice: 21.06.2017
1475599LjubljanaPrenova lekarne mirjeistice: 12.06.2017
1475600LjubljanaVzorčenje in ocena zalog ogljika v nadzemni lesni biomasi na kmetijskih zemljiščih v letu 2017istice: 05.06.2017
1475602LjubljanaVzdrževanje in servisiranje dvigalistice: 08.06.2017
1475604LjubljanaIzdelava pzi ureditve cesteistice: 12.06.2017
1475610LjubljanaDobava opreme lastne rabe za rtp hrastnikistice: 07.06.2017
1475615LjubljanaSukcesivna dobava živilistice: 21.06.2017
1475612Ljubljana - PoljeKonvencionalna in ekološka živilaistice: 28.06.2017
1475609MariborTisk upn obrazcevistice: 26.05.2017
1475593Novo MestoSukcesivno pranje perilaistice: 30.05.2017
1475592OplotnicaRekonstrukcija lc440251istice: 31.05.2017
1475607PetrovciObnova vaško-gasilskega doma šulinciistice: 06.06.2017
1475404PtujDobava hidravlične avtolestve na tovornem voziluistice: 26.06.2017
1475601PtujDobava zobozdravstvenega materiala za zd ptujistice: 15.06.2017
1475611PtujDobava hidravlične avtolestve na tovornem voziluistice: 26.06.2017
1475402Ravne na KoroškemZdrav življenjski slog za vse generacije v Mežiški doliniistice: 23.06.2017
1475614Ravne Na KoroškemOprema za telesno aktivnost, to so fitnes orodja na prostem in otroška igrala, ter urbana oprema in hortikulturaistice: 23.06.2017
1475403Šempeter pri GoriciNemedicinski potrošni materialistice: 28.06.2017
1475617Šempeter Pri GoriciVrečke pe, Pisarniški material, Izdelki iz plastikeistice: 28.06.2017
1475596Slovenske KonjiceUreditev ceste vešenikistice: 02.06.2017
1475408TrbovljeZavarovanje premoženja in odgovornostiistice: 30.06.2017
1475616TrbovljeZavarovanje premoženja in odgovornostiistice: 30.06.2017
1475409VelenjeJamski lesistice: 19.06.2017
1475618VelenjeJamski lesistice: 19.06.2017
1475407ŽalecPrevozi osnovnošolskih otrok ter dnevni najem avtobusa za krožno vožnjoistice: 23.06.2017
1475613ŽalecPrevozi v občini žalec 2017-2020istice: 23.06.2017
1475605ZrečeRekonstrukcija infrastrukture javne razsvetljaveistice: 14.06.2017
22. May 2017
Srbija
1474801AleksandrovacNabavka ogrevnog drveta i uglja za grejnu sezonuistice: 31.05.2017
1474923AleksandrovacNabavka kancelarijskog materijalaistice: 30.05.2017
1474480AleksinacIzrada projektne dokumentacije za osvetljenje dečijeg igralištaistice: 19.06.2017
1474486AleksinacIzrada projektne dokumentacije za osvetljenje dečijeg igralištaistice: 19.06.2017
1475013AleksinacRekonstrukcija doma kulture u Radevcuistice: 01.06.2017
1475014AleksinacRekonstrukcija doma kulture u Кrušjuistice: 01.06.2017
1475015AleksinacRekonstrukcija doma kulture u Putevcuistice: 01.06.2017
1474550AranđelovacNabavka električne energijeistice: 31.05.2017
1474918AranđelovacSredstva za održavanje higijeneistice: 30.05.2017
1474888Bačka PalankaUsluge mobilne telefonijeistice: 30.05.2017
1474476Bačka TopolaPeriodično ispitivanje, atestiranje i ponovna ocena usaglašenosti boce za medicinski kiseonikistice: 29.05.2017
1474479Bačka TopolaTehnički pregled PP aparataistice: 29.05.2017
1474664BatajnicaPeriodični pregled sistema za gašenje požaraistice: 31.05.2017
1474663BatajnicaRasvetna oprema i električne svetiljkeistice: 01.06.2017
1474665BatajnicaUsluge arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske: pregled i ispitivanje stolarske mašineistice: 01.06.2017
1474436Bela CrkvaPLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1475011Beli PotokSanacija ograde u izdvojenom odeljenju u zucuistice: 21.06.2017
1474362BeogradKonsultantska usluga – projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja (rrsp)istice: 31.05.2017
1474363BeogradKonsultantska usluga – projekat rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja (rrsp)istice: 02.06.2017
1474364BeogradKonsultantske usluge: tehnička pomoći za reformu putnog sektorarok je istekao
1474365BeogradDodelu sredstava na teritoriji republike srbije osim na teritoriji autonomnih pokrajina u 2017. godini.istice: 09.06.2017
1474497BeogradProdaja - stanistice: 22.06.2017
1474623BeogradProdaja pokretnih stvari oduzetih u postupku poreske kontrole ( Bezolov.ben.bmb 95-euro premium, Euro dizel, Gasno ulje , Auto gas )rok je istekao
1474622BeogradNabavka kafe, hrana i pića za potrebe kafe kuhinja na ant broj 20/17 jnmvistice: 31.05.2017
1474627BeogradOdržavanje dela državnih puteva I i II reda u Republici Srbijiistice: 03.07.2017
1474640BeogradOglas za prikupljanje pismenih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostoraistice: 29.05.2017
1474648BeogradOglas o prodaji nepokretne imovine - objekata i zemljištaistice: 02.06.2017
1474650BeogradKonkurs za nagradu Timočka liraistice: 30.06.2017
1474652BeogradI aukcijska prodaja - dvosobnog stanaistice: 22.06.2017
1474653BeogradJavni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju dva projekta alternativnog izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23istice: 22.06.2017
1474656BeogradPoziv za prikupljanje ponuda za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2017.godinuistice: 27.05.2017
1474657BeogradI aukcijska prodaja - dvosobnog stanaistice: 22.06.2017
1474658BeogradProdaja imovine - objekata, zemljišta, zgrada i dr.istice: 21.06.2017
1474659BeogradProdaja rashodovane opreme - rashodovanih štampačaistice: 25.05.2017
1474660BeogradOglas za javno nadmetanje, prodaju ili zakup poslovnih prostorijaistice: 06.06.2017
1474661BeogradRequest for expression of interest for individual consultancy services investment committee members and deputy membersistice: 16.06.2017
1474667BeogradUsluge korektivnog održavanja m/vistice: 25.05.2017
1474549Beograd (Čukarica)Kancelarijski nameštajistice: 29.05.2017
1474554Beograd (Čukarica)Materijal za toplotnu podstanicu na objektu o-24, bežanijska kosaistice: 29.05.2017
1474561Beograd (Čukarica)Farbe, boje, lakovi i lepkoviistice: 29.05.2017
1474562Beograd (Čukarica)Materijal za toplotnu podstanicu na objektu o-24, bežanijska kosaistice: 27.05.2017
1474603Beograd (Čukarica)Radovi na uređenju školskog dvorištaistice: 30.05.2017
1474856Beograd (Čukarica)Pregled i ispitivanje vodovodne mrežeistice: 27.06.2017
1474814Beograd (Čukarica)Nabavka potrošnog materijala za hidrometrijsku opremu – specijalnog ulja za hidrometrijska krila proizvođača sebaistice: 30.05.2017
1474474Beograd (Novi Beograd)Nabavka usluga hotela i restoranaistice: 30.05.2017
1474477Beograd (Novi Beograd)Uređenje pešačkih stazaistice: 19.06.2017
1474569Beograd (Novi Beograd)Nabavka električne energijeistice: 19.06.2017
1474571Beograd (Novi Beograd)Nabavka električne energijeistice: 28.06.2017
1474573Beograd (Novi Beograd)Nabavka plastičnih ležaljki za bazeneistice: 29.05.2017
1474576Beograd (Novi Beograd)Nabavka dobara - kros motoraistice: 20.06.2017
1474579Beograd (Novi Beograd)Nabavka dobara kancelarijskog materijala blokovska roba i obrasciistice: 20.06.2017
1474727Beograd (Novi Beograd)Hrana za restorane i lovačke kućeistice: 22.06.2017
1474739Beograd (Novi Beograd)Usluga mobilnog operateraistice: 22.06.2017
1474832Beograd (Novi Beograd)Nabavka radova na zameni elektrovodova, kablova i ostalih elemenataistice: 22.06.2017
1474878Beograd (Novi Beograd)Usluga vulkanizera i pranja vozilaistice: 01.06.2017
1474881Beograd (Novi Beograd)Usluga popravki i servisiranja motornih testeraistice: 21.06.2017
1474884Beograd (Novi Beograd)Ispitivanje mašinskih elemenata na naprslineistice: 14.06.2017
1474901Beograd (Novi Beograd)Oksigenatoriistice: 06.06.2017
1474540Beograd (Palilula)Električna energijaistice: 30.05.2017
1474795Beograd (Palilula)Rezervni delovi za vozila i skutere piaggioistice: 21.06.2017
1474798Beograd (Palilula)Rezervni delovi za samohodne kosacice, trimere i duvaceistice: 30.05.2017
1474461Beograd (Rakovica)Usluge osiguranja - vozila, zaposlenih, odgovornosti iz delatnostiistice: 29.05.2017
1474880Beograd (Rakovica)Usluge kopiranja, skeniranja i štampanjaistice: 31.05.2017
1474929Beograd (Rakovica)Repromaterijala za rad stolarske radioniceistice: 31.05.2017
1474469Beograd (Savski venac)Zamena pogonskog agregata motora sa pripadajućim rezervnim delovimaistice: 25.05.2017
1474470Beograd (Savski venac)Nabavka usluga osiguranjaistice: 19.06.2017
1474475Beograd (Savski venac)Usluge nabavke avio karataistice: 29.05.2017
1474478Beograd (Savski venac)Nabavka usluge fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbeđenja objekataistice: 09.06.2017
1474481Beograd (Savski venac)Usluge izrade štamparske forme za utiskivanje - klišeiistice: 26.05.2017
1474485Beograd (Savski venac)Nabavka avio karata i hotelskog smeštajistice: 19.06.2017
1474490Beograd (Savski venac)Usluge održavanja - pulsni oksimetari, BIS monitori i monitori za CSOistice: 19.06.2017
1474535Beograd (Savski venac)Mrežni štampač za štampanje rezultata, za potrebe naručioca insttitutaistice: 29.05.2017
1474538Beograd (Savski venac)Komplet antena od 7.5 ghz do 18ghz za merni uređaj pr 100istice: 01.06.2017
1474558Beograd (Savski venac)Električna energijaistice: 29.05.2017
1474572Beograd (Savski venac)Medicinska oprema: ekg aparatiistice: 05.06.2017
1474574Beograd (Savski venac)Preparati za enteralnu ishranuistice: 19.06.2017
1474610Beograd (Savski venac)Tekuće održavanjeistice: 19.06.2017
1474728Beograd (Savski venac)Usluga održavanja motornih vozilaistice: 22.06.2017
1474740Beograd (Savski venac)Usluge održavanja štampačaistice: 21.06.2017
1474804Beograd (Savski venac)Hitne i nepredviđene nabavke - hard diskovi i baterije za servereistice: 21.06.2017
1474806Beograd (Savski venac)Električna energijaistice: 21.06.2017
1474808Beograd (Savski venac)Računari i računarska oprema, laptop računari, fotokopiriistice: 21.06.2017
1474809Beograd (Savski venac)Automatska linija za digitalnu štampuistice: 22.06.2017
1474817Beograd (Savski venac)Ultrazvučni aparat za potrebe vojnomedicinske akademijeistice: 21.06.2017
1474825Beograd (Savski venac)Nabavka elektromaterijalaistice: 30.05.2017
1474872Beograd (Savski venac)Usluga remonta opreme Lukasistice: 30.05.2017
1474882Beograd (Savski venac)Nabavka usluge internetaistice: 01.06.2017
1474886Beograd (Savski venac)Sanacija komore za smeštaj preminulihistice: 30.05.2017
1474916Beograd (Savski venac)Sanitetski i medicinski potrošni materijalistice: 30.05.2017
1474919Beograd (Savski venac)Nabavka dezinfekcionih sredstava i hemikalija za analizatoreistice: 21.06.2017
1474924Beograd (Savski venac)Sitan kancelarijski materijalistice: 21.06.2017
1474928Beograd (Savski venac)Oprema za kliniku za ginekologiju i akušerstvoistice: 30.05.2017
1474448Beograd (Stari grad)Usluge obezbeđenja avio karata i drugih putnih karata i hotelskog smeštajaistice: 29.05.2017
1474451Beograd (Stari grad)Usluge popravki i održavanjaistice: 19.06.2017
1474456Beograd (Stari grad)Biološka zaštita aerodroma od pticaistice: 29.05.2017
1474463Beograd (Stari grad)Štamparska uslugaistice: 29.05.2017
1474466Beograd (Stari grad)Nabavka usluga isporuke pripremljenih obroka - keteringistice: 29.05.2017
1474467Beograd (Stari grad)Realizacija programa Kalemegdan - srednjevekovni beogradski vitezovirok je istekao
1474473Beograd (Stari grad)Izrada projekta za sistem tehničke zaštite objekataistice: 02.06.2017
1474488Beograd (Stari grad)Javna nabavka usluga osiguranjaistice: 29.05.2017
1474534Beograd (Stari grad)Platforma za enkripciju kritičnih podataka za rad aplikacija u računarskoj mrežnoj infrastrukturi u cloud okruženjuistice: 19.06.2017
1474542Beograd (Stari grad)Knjige za bibliotekeistice: 30.05.2017
1474546Beograd (Stari grad)Optičko povezivanje elektrokosmet kosovska mitrovica sa tk mrežom jp eps: nabavka optičkog kabla, prateće opreme i izvođenje radovaistice: 19.06.2017
1474551Beograd (Stari grad)Građevinski materijal-duplo falcovani glineni crepistice: 19.06.2017
1474563Beograd (Stari grad)Nabavka dobara- računarske opremeistice: 29.05.2017
1474607Beograd (Stari grad)Radovi na tekućem održavanju objektaistice: 19.06.2017
1474613Beograd (Stari grad)Sanacija dela ulične fasade zgradeistice: 29.05.2017
1474858Beograd (Stari grad)Usluga brze pošteistice: 03.07.2017
1474807Beograd (Stari grad)Aparat ( sistem ) za evidencijuistice: 22.06.2017
1474870Beograd (Stari grad)Usluga rezervacije hotelaistice: 27.06.2017
1474877Beograd (Stari grad)Održavanje IBM licenci i softveraistice: 21.06.2017
1474454Beograd (Voždovac)Servisiranje i održavanje mobilnih telefonaistice: 19.06.2017
1474483Beograd (Voždovac)Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji i sanaciji blokaistice: 29.05.2017
1474539Beograd (Voždovac)Rekonstrukcija sistema za akcizeistice: 05.06.2017
1474734Beograd (Voždovac)Popravka ups uređajaistice: 29.05.2017
1474805Beograd (Voždovac)Mašina za pranje vešaistice: 31.05.2017
1474815Beograd (Voždovac)Lekovi, medicinska sredstva, stomatološki, laboratorijski i ostali materijalistice: 21.06.2017
1474830Beograd (Voždovac)Rekonstrukcija mikrobiologijeistice: 03.07.2017
1474863Beograd (Voždovac)Usluga održavanja stručnih kurseva u građanstvuistice: 30.06.2017
1474438Beograd (Vračar)PLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1474462Beograd (Vračar)Sistematsko ispitivanje radioaktivnosti u životnoj srediniistice: 19.06.2017
1474612Beograd (Vračar)Rušenje objekata za potrebe rešavanja imovinsko-pravnih odnosaistice: 19.06.2017
1474726Beograd (Vračar)Usluga održavanja voznog parkaistice: 02.06.2017
1474733Beograd (Vračar)Usluga konzervacijeistice: 31.05.2017
1474859Beograd (Vračar)Servisiranje, tekuće održavanje i popravka klima uređajaistice: 31.05.2017
1474900Beograd (Vračar)Nabavka kancelarijskog materijalaistice: 30.05.2017
1474532Beograd (Zemun)Nabavka dobara, potrošnog materijala za ultrazvučni nožistice: 19.06.2017
1474443Beograd (Zemun)Usluga održavanja računarske opremeistice: 29.05.2017
1474450Beograd (Zemun)Izrada projektne dokumentacijeistice: 05.06.2017
1474736Beograd (Zemun)Revitalizacija obradnog centra Lola HBG 50 OCistice: 31.05.2017
1474902Beograd (Zemun)Nabavka dobara, potrošnog materijala za hemodijalizuistice: 22.06.2017
1474447Beograd (Zvezdara)Nabavka usluga održavanja i čišćenjaistice: 29.05.2017
1474449Beograd (Zvezdara)Servisiranje putničkih i lakih teretnih vozilaistice: 19.06.2017
1474484Beograd (Zvezdara)Održavanje zelenih površina i podizanje novihistice: 29.05.2017
1474487Beograd (Zvezdara)Održavanje zelenih površina i podizanje novihistice: 27.05.2017
1474494Beograd (Zvezdara)Iznajmljivanje mobilnih toaletaistice: 31.05.2017
1474536Beograd (Zvezdara)Nabavka dobara za reprezentacijuistice: 26.05.2017
1474585Beograd (Zvezdara)Usluga organizovanja ekskurzija za učenike 3. i 4. razredaistice: 29.05.2017
1475009Beograd (Zvezdara)Tekuće održavanje objekta učeničkog domaistice: 30.05.2017
1474926BlaceHtz oprema ( po partijama) -ponovljeni postupak za partiju br.2- radna obućaistice: 31.05.2017
1474647BoljevacLicitacija - fabrika vodeistice: 26.05.2017
1474741BoljevacDezinsekcija žarištaistice: 31.05.2017
1474836BrezovaPrepokrivanje krovaistice: 31.05.2017
1474862BujanovacPolaganje spoljnog terena od gumenog reciklataistice: 29.05.2017
1474493ČačakUsluga uništavanja opasnog otpadaistice: 31.05.2017
1474737ČačakUsluga defektaže ručnog električnog i pneumatskog alataistice: 31.05.2017
1474743ČačakObavljanje poslova zaštite od jonizujućeg zračenjaistice: 01.06.2017
1474813ČačakProizvodi crne metalurgije - čeliciistice: 30.05.2017
1474818ČačakUsluga defektaže i popravke uređaja za ispitivanje tvrdoće materijalaistice: 31.05.2017
1474821ČačakKabal signalniistice: 30.05.2017
1474868ČačakUsluga mašinske obrade i izrade specifičnih delovaistice: 31.05.2017
1474906Gornji MilanovacGorivoistice: 21.06.2017
1474826JagodinaNabavka materijala za higijenuistice: 29.05.2017
1474920KaluđericaNabavka električne energijeistice: 01.06.2017
1474732KanjižaUsluge organizacije, koordinacije i sprovođenja sportske manifestacijeistice: 30.05.2017
1474738KanjižaOdržavanje javne rasveteistice: 31.05.2017
1474445KikindaIzrada PT dokumentacije za izgradnju centralne pijaceistice: 29.05.2017
1474455KikindaUsluge osiguranjaistice: 31.05.2017
1474604KikindaRekonstrukcija vodovodne mrežeistice: 19.06.2017
1474606KikindaInvesticiono održavanje javnih putevaistice: 19.06.2017
1474731KladovoIspitivanje prekidača razvoda 6,3 kv osnovne i dodatne elektraneistice: 21.06.2017
1474791KladovoGrađevinski materijal - nabavka elemenata za izradu skele za he đerdap 2istice: 21.06.2017
1474939KladovoRezervne baterije za defibrilatoreistice: 21.06.2017
1474883KnićServisiranje i održavanje vozila sa ugradnjom rezervnih delovaistice: 01.06.2017
1474440KnjaževacPLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1474503KnjaževacZaključak o prodaji nepokretnosti - šuma, pašnjak, njiva, vinograd, voćnjak, livadaistice: 02.06.2017
1474723KoceljevaUsluga grejanja na obnovljive izvore energije -biomasuistice: 31.05.2017
1474788Kosovska MitrovicaŽivotne namirnice, ostali prehrambeni proizvodiistice: 21.06.2017
1475005KostolacJavna rasveta na pešačkim stazama na plažiistice: 21.06.2017
1474459KragujevacSistematski pregledi radnikaistice: 08.06.2017
1474725KragujevacJavna nabavka povremenih usluga, potrošnih dobara, odnosno povremene popravke ili radovi na redovnom održavanju na medicinskoj opremi i uređajimaistice: 31.05.2017
1474646KragujevacPoveravanje na čuvanje priplodnih jagnjadi iz gradskih robnih rezerviistice: 21.06.2017
1474651KragujevacPoziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluga procene vrednosti pravnog lica - PRVA BERBERSKO-FRIZERSKA ZADRUGA sa p.o. u stečajuistice: 02.06.2017
1474893KragujevacZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pomoćnim objektima i pripadajućim zemljištemistice: 14.06.2017
1474894KragujevacZaključak o prodaji nepokretnosti - šuma, voćnjak, porodična stambena zgrada sa pomoćnim objektom i pripadajućim zemljištemistice: 14.06.2017
1474895KragujevacZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko motorno voziloistice: 16.06.2017
1474896KragujevacZaključak o prodaji pokretnih stvari- kamion i putnička motorna vozilaistice: 12.06.2017
1474903KragujevacSredstva za higijenuistice: 01.07.2017
1474940KragujevacGorivoistice: 30.06.2017
1474605KraljevoUređenje prostora u sportskoj haliistice: 19.06.2017
1474802KraljevoNamirnice za ishranu deceistice: 30.05.2017
1474937KraljevoKameni agregatistice: 21.06.2017
1474472KruševacNabavka usluga – hotela, restorana i keteringaistice: 30.05.2017
1474552KruševacNabavka potrošnog materijala za tretman medicinskog odpada i kesaistice: 29.05.2017
1474899KruševacOprema za radionice štićenika vaspitno-popravnog domaistice: 21.06.2017
1474914KruševacOprema za sanitarnu hemiju - spektrofotometaristice: 30.05.2017
1474553KulaProizvodi za čišćenjeistice: 31.05.2017
1474643KulaDavanje u zakup na određeno vreme javne površine radi postavljanja privremenog manjeg montažnog objekta - kioskaistice: 21.06.2017
1474789KulaMedicinsko-tehnička pomagala/rfzoistice: 27.06.2017
1474744KulinaServis opreme u vešerniciistice: 31.05.2017
1474827KulinaGas za kuhinjuistice: 31.05.2017
1474932Lajkovac (Varoš)Građevinski materijalistice: 26.06.2017
1474566LazarevacMineralna đubriva, pesticidi i ostali srodni proizvodi za ratarstvoistice: 31.05.2017
1475022LazarevacPrethodno obaveštenje - popravka hiodrauličnih agregata pumpi hidraulike zupčastih i klipno-aksijalskih pumpi cilindara i ventilaistice: 21.06.2017
1475023LazarevacPrethodno obaveštenje - ispitivanje i atestiranje sudova pod pritiskomistice: 21.06.2017
1475025LazarevacPrethodno obaveštenje - održavanje dijagnostičkog uređaja ktc sa adbejtom softveraistice: 21.06.2017
1475027LazarevacPrethodno obaveštenje - održavanje vatrogasnih vozila opreme na vozilu i prenosnih vatrogasnih pumpiistice: 21.06.2017
1475029LazarevacPrethodno obaveštenje - usluga servisiranja pumpi visokog pritiska i pumpi za napajanje gorivaistice: 21.06.2017
1475031LazarevacPrethodno obaveštenje - usluge servisiranja geomehaničke labarotirijske opremeistice: 21.06.2017
1475033LazarevacPrethodno obaveštenje - održavanje servisiranje merenje i baždarenje termotehničkih instalacijaistice: 21.06.2017
1475035LazarevacPrethodno obaveštenje - popravka elemenata mašina ua obradu i navarivanje metala ws 1 ws 2istice: 21.06.2017
1475037LazarevacPrethodno obaveštenje - usluge popravke i održavanja motornih vozila i pripadauće opremeistice: 21.06.2017
1475039LazarevacPrethodno obaveštenje - servisiranje portalne glodalice 6625 y i cnc upravnjačemistice: 21.06.2017
1474537LeskovacUlje za loženjeistice: 08.06.2017
1474921LeskovacElektrična energijaistice: 31.05.2017
1474934LeskovacNabavka goriva i lož uljaistice: 02.06.2017
1474851LjigIzrada projekta za rekonstrukciju magistralnog cevovodaistice: 31.05.2017
1474834LoznicaGrađevinski radoviistice: 31.05.2017
1474793LučaneNabavka ogrevnog drveta za grejnu sezonuistice: 05.06.2017
1474803LučaneNabavka ogrevnog drveta za grejnu sezonuistice: 30.05.2017
1474559MajdanpekBenzinistice: 19.06.2017
1474575Mionica (Varošica)Nabavka goriva, mototornog ulja i maziva za motorna vozilaistice: 20.06.2017
1474583Mladenovac (Varoš)Radne uniforme - odeća i obuća za zaposleneistice: 29.05.2017
1474742Niš (Crveni Krst)Usluga održavanja hlorinatorskih stanica za hlorisanje vode za pićeistice: 29.05.2017
1474464Niš (Mediana)Usluge štampanja u 2017. godiniistice: 29.05.2017
1474468Niš (Mediana)Izrada elaborata i obavljanje funkcionalnih poslova u skladu sa operativnim planom odbrane od poplava za vode ii reda na teritoriji grada niša za 2017istice: 30.05.2017
1474787Niš (Mediana)Zaštitna opremaistice: 02.06.2017
1474796Niš (Mediana)Delovi pumpi, kompresora, mašina i motoraistice: 30.05.2017
1474913Niš (Mediana)Radioaktivni izvori ir192istice: 06.06.2017
1474854Niška BanjaUsluge internetaistice: 31.05.2017
1474608Nova VarošPopravka lokalnih putevaistice: 29.05.2017
1474570Novi MilanovacGorivoistice: 28.06.2017
1474904Novi PazarGrađevinski materijalistice: 31.05.2017
1475012Novi PazarNabavka radova na izgradnji prilazne ulice atletskom stadionuistice: 21.06.2017
1475016Novi PazarRadovi na sanaciji i adaptacijiistice: 21.06.2017
1474857Novi SadTehnička dokumentacija za izgradnju saobraćajnih površina i semaforaistice: 26.06.2017
1474850Novi SadTehnička dokumentacija za izgradnju saobraćajnih površina i semaforaistice: 27.06.2017
1474452Novi SadTekuće popravke i održavanje laboratorijske opremeistice: 29.05.2017
1474492Novi SadJavna nabavka usluga - usluge mobilne telefonijeistice: 19.06.2017
1474515Novi SadZaključak o prodaji nepokretnosti - poslovni prostoristice: 09.06.2017
1474516Novi SadZaključak o prodaji - akcije - hartije od vrednostirok je istekao
1474567Novi SadPotrošni materijal za laboratorije-nitraginistice: 01.06.2017
1474586Novi SadLs radi učešća u programu “završi započeto”, Ls prilagođavanje postojećih sportskih objekata potrebama osiistice: 30.06.2017
1474587Novi SadJavni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje angažovanja koordinatora za Romska pitanjaistice: 30.06.2017
1474588Novi SadSufinansiranje realizacije lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanjaistice: 01.09.2017
1474589Novi SadJavni poziv za investicije u preradu i marketingistice: 07.07.2017
1474590Novi SadKonkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća, grožđa, proizvodnju alkoholnoh pića na teritoriji APVistice: 10.09.2017
1474591Novi SadKonkurs za podnošenje predloga projekata za poboljšanje ekonomskog položaja ženaistice: 31.05.2017
1474592Novi SadDodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politikeistice: 29.05.2017
1474670Novi SadUsluge popravke i održavanja automobilaistice: 29.05.2017
1474846Novi SadIzrada urbanističko-tehničke i tehničke dokumentacije za potrebe realizacije projektno-istraživačke faze za nabavku i ugradnju topilice za polimer...istice: 09.06.2017
1474641Novi SadPoziv za podnošenje ponuda za davanje u zakup prostora za postavljanje telekomunikacione opremeistice: 26.05.2017
1474642Novi SadOglas za davanje u zakup poslovnog prostoraistice: 28.05.2017
1474645Novi SadJavni oglas o sprovođenju postupka otuđenja građevinskog zemljištaistice: 21.06.2017
1474654Novi SadProdaja celokupne nepokretne i pokretne imovine - nekoliko parcelaistice: 23.06.2017
1474792Novi SadPotrošni mašinski materijalistice: 31.05.2017
1474829Novi SadZamena eko paketa i šamoterski radoviistice: 21.06.2017
1474845Novi SadIzrada i isporuka rezernih segmenata vazdušnih hladnjaka ec-2602 ( 4 kom ) na osnovu projektnog zadatkaistice: 02.06.2017
1474847Novi SadNabavka usluge remonta podizno prelazne rampe (pasarele) na utovarno istovarnim mestima na skladištimaistice: 29.05.2017
1474855Novi SadIzrada projektno - tehničke dokumentacije za nadogradnju zgradeistice: 31.05.2017
1474860Novi SadUsluga pregleda i provere električne instalacije u zgradiistice: 01.06.2017
1474861Novi SadTehnička dokumentacija za izgradnju saobraćajnih površina i semafora na raskrsniciistice: 26.06.2017
1474871Novi SadHotelske uslugeistice: 31.05.2017
1474874Novi SadUsluga- obezbeđenje učenika, zaposlenih, imovine u školi i školskog dvorištaistice: 30.05.2017
1474947Novi SadNabavka promo zaštitinih maski za mobilne telefoneistice: 29.05.2017
1475006Novi SadRadovi na izgradnji crpne stanice pesir – mašinski, elektro, građevinski radoviistice: 08.06.2017
1474437ObrenovacPLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1474453ObrenovacPreventivni pregled osovinskih ležajevaistice: 29.05.2017
1474457ObrenovacPopravka kompresoraistice: 20.06.2017
1474458ObrenovacPopravka regulatora kočnog polužjaistice: 19.06.2017
1474460ObrenovacVulkanizerske usluge za teretna vozila i mehanizacijuistice: 21.06.2017
1474465ObrenovacGodišnje održavanje PLC schneider by-passistice: 26.06.2017
1474471ObrenovacObuka za savetnika za hemikalijeistice: 01.06.2017
1474541ObrenovacOdlivciistice: 19.06.2017
1474543ObrenovacTehničke hemikalije za laboratoriju tentistice: 21.06.2017
1474544ObrenovacBetonske ploče za pešačke staze i evp brguleistice: 21.06.2017
1474555ObrenovacDelovi za sistem video nadzora dopreme 1 i 2 tent aistice: 19.06.2017
1474747ObrenovacOdržavanje i servis reverzne osmozeistice: 31.05.2017
1474838ObrenovacRekonstrukcija vodovodne mrežeistice: 31.05.2017
1474865ObrenovacServisiranje MRU – DCS sistema proizvodnje IMP blokova,toplifikacija,dispečing turbinski regulatoristice: 21.06.2017
1474869ObrenovacRemont dodavača k3-k6istice: 02.06.2017
1474873ObrenovacIspitivanje NDT metodama napojnog rezervoaraistice: 05.06.2017
1474875ObrenovacUsluga održavanja pomoćnih postrojenjaistice: 02.06.2017
1474885ObrenovacUsluge remonta ventilatorskih mlinova k6, rec.glava k6, gorionika k6istice: 05.06.2017
1474890ObrenovacVulkaniziranje gumenih transporteraistice: 21.06.2017
1474891ObrenovacAngažovanje izvršilaca za 6kv postroejnjaistice: 05.06.2017
1474911ObrenovacUlja za luvo, hidrauličnu spojnicu i precizne mehanizme - tent bistice: 21.06.2017
1474933ObrenovacNabavka grejača za h2 – te kolubaraistice: 05.06.2017
1474936ObrenovacNabavka visokonaponskog motora - te kolubaraistice: 05.06.2017
1474835OpovoUgradnja sistema za video nadzor raskrsniceistice: 01.06.2017
1474439PančevoPLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1474696PančevoSanacija sanitarnih čvorova u fabrici FSK, Elemiristice: 12.06.2017
1474713PančevoTransport Isopara G na relaciji: Antwerpen (BE)-Pančevoistice: 29.05.2017
1474867PančevoInterventno održavanje trafostanica i druge elektroopreme u pogonuistice: 22.06.2017
1474909PančevoNabavka opreme za situacioni centaristice: 02.06.2017
1474797ParaćinReagensi za aparat ba-400istice: 31.05.2017
1474812ParaćinOpremanje i uređenje dečijih parkova i javnih površinaistice: 30.05.2017
1474822ParaćinNabavka guma za automobileistice: 30.05.2017
1474852PetrovacUsluga redovnog servisiranja i održavanja medicinske opremeistice: 30.05.2017
1474444PetrovaradinUsluga košenja i odvoza traveistice: 29.05.2017
1474730PetrovaradinServis klima uređajaistice: 02.06.2017
1474644PirotDopuna konkursa za korišćenje sredstava za subvencije u poljoprivredi i razvoju ruralne ekonomije u toku 2017.godineistice: 25.05.2017
1474746PirotNabavka usluge održavanja i popravke nemedicinske opreme sa zamenom rezervnih delova i potrošnog materijala - servisiranje centralnog rashladnog sisteistice: 30.05.2017
1474482PožarevacČišćenje hodnikaistice: 30.05.2017
1474519PožarevacZaključak o javnoj prodaji - plug, ciklonistice: 19.06.2017
1474520PožarevacZaključak o javnoj prodaji - zemljište, zgradaistice: 19.06.2017
1474521PožarevacZaključak o javnoj prodaji - njivaistice: 12.06.2017
1474522PožarevacZaključak o javnoj prodaji - njivaistice: 12.06.2017
1474523PožarevacZaključak o javnoj prodaji - automobilistice: 06.06.2017
1474524PožarevacZaključak o javnoj prodaji - kombajnistice: 27.05.2017
1474565PožarevacKancelarijski materijalistice: 29.05.2017
1474912PožarevacInformatička oprema-ponovljeni postupakistice: 30.05.2017
1475007PožarevacSanacija degradiranog terena usled pojave klizišta, podzemnih i bujičnih vodaistice: 21.06.2017
1475010PožarevacRadovi na rehabilitaciji, obnavljanju, zameni i ojačavanju dotrajalog kolovoza i trotoaraistice: 21.06.2017
1475019PožarevacPrethodno obaveštenje - radovi na izgradnji fekalnih i kišnih kanalizacija, izgradnja sistema sakupljanja otpadnih vodaistice: 21.06.2017
1474498PozegaJavni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godiniistice: 30.11.2017
1474499PozegaJavni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih licaistice: 30.11.2017
1474530PozegaNesubvencionisane delatnosti - subvencija za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivihistice: 29.05.2017
1474609PožegaRadovi na rušenju objektaistice: 29.05.2017
1474837PožegaPopravka i održavanje slivnika i šahtova kišne kanalizacije i montaža ograda na gradskim ulicama i lokalnim putevimaistice: 30.05.2017
1474799ProkupljeSanitetski potrošni materijalistice: 21.06.2017
1474629RaškaProdaja tehničkog i ogrevnog drveta u šumi na panjuistice: 26.05.2017
1474866RaškaUsluga remonta-popravkeistice: 22.06.2017
1474531RazanjJavni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godiniistice: 29.05.2017
1474915Ribarska BanjaMašine i uređaji za potrebe ugostiteljstva partija 1istice: 31.05.2017
1475018RibnicaSanacija kotlarniceistice: 01.06.2017
1474582RumaUsluga - usluge agencijeistice: 29.05.2017
1474917RumaKancelarijski materijal i toneriistice: 31.05.2017
1474442ŠabacPLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1474897SentaNabavka materijala za dijalizuistice: 30.05.2017
1474533ŠidElektrična energija za potrebe koc-aistice: 31.05.2017
1474907SomborVideo endoskop-bronhoskopistice: 21.06.2017
1474833SrbobranDogradnja dečijeg odelenja doma zdravljaistice: 31.05.2017
1474649Sremska KamenicaJavni i anonimni konkurs za izradu idejnog skulpturalnog rešenjaistice: 22.06.2017
1474816Sremska KamenicaOprema za klimatizaciju vešerajaistice: 30.05.2017
1474930Sremska KamenicaPotrošni materijal za anesteziju i reanimaciju, stoma program, potrošni materijal za ct injektoristice: 13.06.2017
1474556Sremska MitrovicaNabavka polietilenskih elektrofuzionih fitinga za potrebe izgradnje gasnih priključaka i produžetaka distributivne mrežeistice: 29.05.2017
1474611Sremska MitrovicaSanacija dela krovnog pokrivača arheološkog lokalitetaistice: 19.06.2017
1474823Sremska MitrovicaLimovi i profili 2 (za prikolice)istice: 30.05.2017
1474927Sremska MitrovicaUtapajuće pumpe za voduistice: 31.05.2017
1474853Stara PazovaSpasilačke usluge na bazenuistice: 30.05.2017
1474724SuboticaŠtampanje dosijeaistice: 26.05.2017
1474655SuboticaPoziv za dostavljanje ponuda za pružanje usluga procene vrednosti imovine - AZOHEM Doo - u stečajuistice: 02.06.2017
1474735SuboticaOdržavanje klima uređajaistice: 06.06.2017
1474819SuboticaBiohemijski testovi i potrošni materijal na aparatu tipa beckman coulter au480; au680istice: 06.06.2017
1474879SuboticaZdravstveni preglediistice: 31.05.2017
1474491SurdulicaIzrada projektno-tehničke dokumentacijeistice: 30.05.2017
1474898SurdulicaNabavka benzinaistice: 31.05.2017
1474820TrstenikElektrična energijaistice: 31.05.2017
1474564UžiceNabavka eksplozivaistice: 29.05.2017
1474790UžicePolialuminijum hloridistice: 30.05.2017
1474831UžiceRadovi na putnoj infrastrukturiistice: 01.06.2017
1474935UžiceKontejner za hloristice: 30.05.2017
1474602ValjevoGrađevinski radovi na izgradnji zabavno avanturističkog parka sa postavljanjem mobilijaraistice: 29.05.2017
1474786VlaoleOgrevno drvoistice: 31.05.2017
1474441VlaolePLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1474581VranjeNabavka usluge uređenja objekta knistice: 21.06.2017
1474662VranjeNabavka papirnih metaistice: 29.05.2017
1474489VranjeNabavka usluge ispitivanja instalacijaistice: 19.06.2017
1474545VranjeRezervni deloviistice: 31.05.2017
1474577VranjeNabavka papirnih metaistice: 29.05.2017
1474876VrbasVeterinarske uslugeistice: 06.06.2017
1474580ŽabaljNabavka đačke užineistice: 30.05.2017
1474864ŽabaljUsluga izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju atmosferske kanalizacijeistice: 01.06.2017
1474637ZagrebProdaja rashodovanih osnovnih sredstava: kućni aparati, poljomehanizacija, detektor za metale, čamci, alat, nameštaj, staro gvožđe, fotokopir aparatistice: 25.05.2017
1474638ZagrebProdaja rashodovanih osnovnih sredstava: vanbrodski motor, gumeni čamac, puhalicarok je istekao
1474922ŽagubicaSukcesivna nabavka namirnica i pića za potrebe kuhinje predškolske ustanoveistice: 30.05.2017
1474925ZaječarLekovi i potrošni medicinski materijal za lečenje lica lišenih slobodeistice: 01.06.2017
1475008ZaječarJavna nabavka radova - renoviranje toaletaistice: 01.06.2017
1474668ZrenjaninNabavka sanitarne seče suvih i obolelih stabalaistice: 29.05.2017
1474905ZrenjaninZaštitna odećaistice: 01.06.2017
1475017ZrenjaninRadovi na održavanju puteva i ulicaistice: 21.06.2017
1474446Zubin PotokUsluge pružanja pomoći lokalnim samoupravama u održavanju javnog linijskog prevozaistice: 19.06.2017
Crna Gora
1474345Berane Nabavka ulja, maziva, antifrizaistice: 31.05.2017
1474673Bijelo PoljeXXX javni poziv za prodaju dijela imovine fabrike betonskih elemenata Zaton ad u stečaju Bijelo Poljeistice: 12.06.2017
1474676BudvaZaključak o prodaji vozila - Mercedes, tip E 250 dizelistice: 15.06.2017
1474343Cetinje Usluga štampanja materijala i izrade dizajnaistice: 12.06.2017
1474672CetinjeOglas za prodaju diela imovine - alata, opreme, sirovine i dr.istice: 30.05.2017
1474356Danilovgrad Avio karteistice: 02.06.2017
1474358Danilovgrad Nabavka i montaža al-bravarije-vrata i prozoraistice: 02.06.2017
1474675DanilovgradObavještenje o prvoj prodaji nepokretnosti - livade, stambene zgrade, dvorišta i dr.istice: 29.05.2017
1474694DanilovgradObavještenje o prvoj prodaji nepokretnosti - livade, dvorišta, zgrade i dr.istice: 29.05.2017
1474342Herceg Novi Kolektivno osiguranje za 16 radnika od posledica nesrećnog slučajaistice: 09.06.2017
1474349Herceg Novi Nabavka lima i l profila za potrebe naruciocaistice: 01.06.2017
1474684KotorZakljućak o prodaji nepokretnosti - objekta poslovne zgradeistice: 06.06.2017
1474359Mojkovac Izvođenje radova na izgradnji objektaistice: 28.06.2017
1474353Niksic Sitan inventar za restoran, uniforme radnika, održavanje vozila, rasadnicarski proizvodiistice: 01.06.2017
1474354Nikšić Sukcesivna nabavka: kancelarijskog materija, kuhinjskog inventara, sredstava za održavanje higijene i profesionalne hemijeistice: 12.06.2017
1474341Podgorica Nabavka usluga punjenja goriva u vozila i to eurosuper 95istice: 01.06.2017
1474344Podgorica Nabavka usluga fiksne telefonijeistice: 01.06.2017
1474346Podgorica Preparati za totalnu enteralnu i parenteralnu ishranuistice: 13.06.2017
1474347Podgorica Usluge osiguranja motornih vozilaistice: 02.06.2017
1474348Podgorica Razna kompjuterska opremaistice: 01.06.2017
1474350Podgorica Usluge revizije tehničke dokumentacije za izgradnju putaistice: 01.06.2017
1474351Podgorica Izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog putaistice: 26.06.2017
1474352Podgorica Kancelarijski materijal, toneri i higijenski proizvodiistice: 01.06.2017
1474355Podgorica Usluge uzimanja u zakup eko toaletaistice: 01.06.2017
1474357Podgorica Nabavka prehrambenih proizvodaistice: 12.06.2017
1474360Podgorica Rekonstrukcija kućeistice: 19.06.2017
1474361Podgorica Nabavka elektro materijala, sijalica za studijsku rasvjetu i potrošnog materijala, nabavka elektro materijala, nabavka sijalicaistice: 12.06.2017
1474690PodgoricaProdaja - šume, neplodnih zemljišta, pomoćne zgrade i dr.istice: 31.05.2017
1474678PodgoricaOglas o prodaji cjelokupne imovine - viljuškara, bravarskog, vodovodnog i elektromaterijala, konstrukcije za balon salu i dr.istice: 22.06.2017
1474679PodgoricaObavještenje o prodaji nepokretnosti - stambenog prostoraistice: 01.06.2017
1474682PodgoricaPoziv za prikupljanje ponuda (tenderska prodaja) za prodaju - plovnog objektarok je istekao
1474689PodgoricaObavještenja o šestoj prodaji nepokretnosti - stambenih prostoraistice: 25.05.2017
1474693PodgoricaObavještenja o šestoj prodaji nepokretnosti - stambenistice: 25.05.2017
1474681RožajeObavještenje o prodaji dijela imovine - zemljišta, livade, pašnjaka i dr.istice: 15.06.2017
1474683UlcinjZaključak o prodaji motocikla - Piaggio Liberty 125istice: 09.06.2017
1474674ŽabljakZaključak o prodaji - pašnjaka 4. klaseistice: 07.06.2017
Kosovo
1474228GnjilaneDizajn za logoistice: 28.06.2017
1474946KačanikServisiranje i odrzavanje medicinske opremeistice: 26.05.2017
1474944ObilićSnabdevanje panelima za ograduistice: 26.05.2017
1474225PrištinaNagrada klavira i njihova popravkarok je istekao
1474226PrištinaOrganizacija ceremonije diplomskogistice: 26.05.2017
1474227PristinaSnabdevanje pijecom vodomistice: 25.05.2017
1474230PristinaSnabdevanje rezervnih delova za aftn sistemistice: 26.05.2017
1474231PristinaOdržavanje klima uredjajaistice: 30.05.2017
1474232PristinaRedizajn, reprogramiranje, održavanje i podršku na web straniciistice: 25.05.2017
1474233PrištinaNabavka aparata za fotokopiranjeistice: 29.05.2017
1474892PrištinaOpen data platform for the municipality of Prishtinaistice: 05.06.2017
1474943PrištinaNabavka trakaste zavese i peciva za gcpm i njegovih jedinicaistice: 25.05.2017
1474942PristinaSnabdevanje sa higijenskim materijalomistice: 26.05.2017
1474223VučitrnSnabdevanje materijalom za farbanje javnih povrsinaistice: 26.05.2017
1474224VučitrnSnabdevanje, instaliranje i ripariranje gradskih kameraistice: 26.05.2017
1474229Zubin PotokServisiranje i održavanje vozilaistice: 25.05.2017
Bih - Federacija BiH
1475043BanovićiNabavka metalnih stubova za javnu rasvjetuistice: 05.06.2017
1474271BihaćRezervnih dijelova za 2017. godinuistice: 31.05.2017
1474292BihaćRedovno održavanje vertikalne signalizacijeistice: 09.06.2017
1475032BihaćNabavka naftnih derivata za službena vozilaistice: 05.06.2017
1475049Bosanska KrupaZavršni radovi na objektima vodovodaistice: 14.06.2017
1475116Bosanska KrupaUsluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova niskogradnje i visokogradnjeistice: 29.05.2017
1474279Bosanski PetrovacNabavka ogrijevnog drvetaistice: 02.06.2017
1474282BrezaJamsko drvo prema specifikaciji (3000m3)istice: 05.06.2017
1474267BukinjeIspitivanje energetskih transformatora u teistice: 09.06.2017
1474268BukinjePrevoz zaposlenikaistice: 12.06.2017
1474272BukinjeServis, kalibracija i verifikacija (certifikacija) željezničkih vagaistice: 12.06.2017
1475101BusovačaRekonstrukcija regionalnog putaistice: 12.06.2017
1475052ČitlukSanacija potoka lukoć od izvorištaistice: 14.06.2017
1475064ČitlukNabava uredskog materijalaistice: 06.06.2017
1474699DomaljevacJavni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta radi gradnje stambeno poslovnog objekta sa parkingomistice: 04.06.2017
1474295FojnicaUsluge instalacije videonadzora i fizičke zaštiteistice: 14.06.2017
1474697GoraždeJavni oglas za prodaju vatrenog oružja - službenih pištoljaistice: 30.05.2017
1475095GoraždeIzvođenje radova na izradi pregradnog zida i krečenja službenih prostorijaistice: 05.06.2017
1475117GrudeNabava radova izrade rupa za betonske rasvjetne stupoveistice: 02.06.2017
1474307HadžićiBušenje, miniranje i deminiranje trase kolektora otpadnih voda za naseljaistice: 06.06.2017
1475111HadžićiIzvođenje radova na rekonstrukciji dijela putaistice: 14.06.2017
1475113Han BilaDefektaža i remont elektro opremeistice: 22.06.2017
1474270IlidžaNabavka i isporuka lijekova za održavanje zdravstvenog stanja, sjemena za junice i krave i priboristice: 16.06.2017
1474297JablanicaRonilačke uslugeistice: 31.05.2017
1475021JablanicaUsluge osiguranja vozila po osnovu auto-odgovornosti i auto kaskaistice: 12.06.2017
1475050JablanicaOcjena tehničke izvodljivosti dovođenja srednjeg ispusta na brani HEistice: 14.06.2017
1474296KakanjIzvođenje radova na projektu izgradnja kanalizacionog sistema u slivu rijekerok je istekao
1474315KakanjNabavka spremnika za NaOHistice: 09.06.2017
1475020KakanjNabavka rotacionih razvodnih ventila i blokirajućih ventilaistice: 13.06.2017
1475100KakanjUmjeravanje električnih mjernih instrumenataistice: 12.06.2017
1475107KakanjKakanj podružnice termoelektrana kakanj kakanj, a sve u skladu sa tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio konkurentskogistice: 12.06.2017
1475038KiseljakNabava korištenog putničkog vozilaistice: 15.06.2017
1474626KladanjProdaja drvnih sortimenataistice: 26.05.2017
1475056KladanjNabavka feromona za insekteistice: 30.05.2017
1474327KonjicIzvođenje zemljanih,betonskih i armirano-betonskih radova; zidarskih, izolaterskih i kanalizacionih radovaistice: 12.06.2017
1474316MaglajUsluge javnog informisanja i odnosa sa javnošću putem radija i televizijeistice: 29.05.2017
1474277MostarNabava dva rotacijska mikrotomaistice: 09.06.2017
1474305MostarNabava centralnog radiološkog sustava i funkcionalno povezivanje radiološke dijagnostike zdravstvenih ustanovaistice: 05.06.2017
1474597MostarNabava svjetlovodnih kabela, spojnica i razdjelnikaistice: 06.06.2017
1474598MostarNabava usluge održavanja klima uređaja i sustava grijanja u objektima HT- aistice: 06.06.2017
1474601MostarObnova Oracle licenci za softver za JP HT d.d. Mostaristice: 06.06.2017
1474704MostarJavni oglas za povjeravanje korištenja cestovnog zemljišta uz autocestu za izgradnju pratećih uslužnih objekata i obavljanje pratećih djelatnostiistice: 21.06.2017
1474705MostarJavni oglas za povjeravanje korištenja cestovnog zemljišta uz autocestu za izgradnju pratećih uslužnih objekata i obavljanje pratećih djelatnostiistice: 21.06.2017
1474839MostarCorrigendum - construction of motorwayistice: 17.07.2017
1475047MostarAlat za građevinarstvo i transport, ručni alat rezni, brusni, stezni i mjerni...istice: 05.06.2017
1475051MostarOsiguranje dugotrajne imovineistice: 07.07.2017
1475087MostarPostolja za ingote i privezniceistice: 14.06.2017
1475094MostarNabava kancelarijskog materijala sitnog inventara i toneraistice: 31.05.2017
1475103MostarNabavka pelena za odrasle i sanitetskog materijalaistice: 09.06.2017
1475104MostarNabavka gorivaistice: 31.05.2017
1475084NeumNabava dizelskog i benzinskog gorivaistice: 09.06.2017
1475088Novi Travnik (hp)Pristupna prometnicaistice: 05.06.2017
1475099Novi Travnik (hp)Bankarske uslugeistice: 05.06.2017
1474722OrašjeJavni oglas za prodaju stalnih sredstava - putnička motorna vozilaistice: 31.05.2017
1474269PosušjeNabavka rabljenog valjkaistice: 09.06.2017
1474701Sanski MostRadovi na sanaciji lokalne infrastruktureistice: 12.06.2017
1474275SarajevoUsluga čišćenja i održavanja higijeneistice: 10.07.2017
1474280SarajevoLaboratorijski priboristice: 12.06.2017
1474285SarajevoHirurški konciistice: 12.06.2017
1474288SarajevoNabavka roba-spiralne oprugeistice: 07.06.2017
1474289SarajevoUgovor o nabavci specijalnog vozila za pražnjenje podzemnih kontejneraistice: 16.06.2017
1474290SarajevoIzvođenje radova na izgradnji i sanaciji pješačkih staza, trotoara, stepeništa i rukohvataistice: 06.06.2017
1474291SarajevoPogonsko gorivo - benzin za službeni automobilistice: 29.05.2017
1474293SarajevoNabavka linskih bojleraistice: 31.05.2017
1474294SarajevoNabavka toneraistice: 31.05.2017
1474298SarajevoNabavka toneraistice: 02.06.2017
1474300SarajevoJavna nabavka usluga - štampanje kancelarijskog i promotivnog materijalaistice: 05.06.2017
1474301SarajevoIzvođenje radova na čišćenju rijekeistice: 07.06.2017
1474313SarajevoUgovor o kuporpodaji panel ogradeistice: 07.06.2017
1474321SarajevoNabavka dizel goriva za službena motorna vozilaistice: 09.06.2017
1474323SarajevoNabavka kancelarijskog materijala, tonera i ketridžaistice: 09.06.2017
1474324SarajevoNabavka usluga fizičkog obezbjeđenja, uposlenika i imovineistice: 12.06.2017
1474686SarajevoImplementacija mjera energetske efikasnostiistice: 12.06.2017
1474615SarajevoUsluge istraživanja tržišta sa mogućnošću realizacije putem sindiciranih/omnibus istraživanjaistice: 09.06.2017
1474624SarajevoRadovi na sanaciji lokalne infrastrukture – Općina Kalesijaistice: 06.06.2017
1474625SarajevoRadovi na sanaciji lokalne infrastrukture – Općina Sanski mostistice: 12.06.2017
1474707SarajevoOglas o sedmoj prodaji imovine - poslovni prostor i kiosciistice: 29.05.2017
1474849SarajevoOglas o prikupljanju ponuda za vođenje knjigovodstveno-računovodstvenih poslova sa instalacijom vlastitog programaistice: 27.05.2017
1475024SarajevoNabavka izolacionih i filtrirajućih samospasiocaistice: 13.06.2017
1475026SarajevoObuka kadrova za rad u spss softveruistice: 29.05.2017
1475040SarajevoJavne nabavke osnovnih sredstava računarske opremeistice: 02.06.2017
1475044SarajevoSitna medicinska opremaistice: 15.06.2017
1475048SarajevoNabavka usluge intervencije po dojavi alarmaistice: 16.06.2017
1475060SarajevoJunetina s kostiistice: 19.06.2017
1475065SarajevoMaterijal za čišćenje i higijenuistice: 07.06.2017
1475068SarajevoNabavka filtera za mašine za deminiranje, kamione i utovarivač fiat hitachi w170istice: 02.06.2017
1475070SarajevoIzvođenje radova na sanaciji pješačke zoneistice: 08.06.2017
1475071SarajevoRekonstrukcija ograde na mezarjuistice: 05.06.2017
1475077SarajevoNabavka hrane i pićaistice: 30.06.2017
1475081SarajevoNabavka i isporuka posuđa sa štampomistice: 02.06.2017
1475086SarajevoNabavka licenci (microsoft office)istice: 09.06.2017
1475091SarajevoNabavka opreme za parkiranje bicikalaistice: 06.06.2017
1475092SarajevoUsluge kolektivnog osiguranja uposlenika, osiguranja službenih vozila i kaskoistice: 31.05.2017
1475098SarajevoVršenje usluge stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem radova investicionog, redovnog, zimskog održavanja cestaistice: 02.06.2017
1475106SarajevoIzvođenje građevinskih radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objektaistice: 02.06.2017
1475108SarajevoVršenje usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i redizajn fasade stambenog objekta stambenog objektaistice: 02.06.2017
1475112SarajevoNabavka 10 (deset) novih specijaliziranih službenih motornih vozilaistice: 04.07.2017
1475085SrebrenikRegulacija i sanacija korita rijekeistice: 11.06.2017
1475058StolacNabava reagencija za laboratorij doma zdravljaistice: 30.05.2017
1474326TešanjNabavka roba - prehrambeni proizvodiistice: 29.05.2017
1474628TešanjDodjela novčane pomoći braniocima i članovima njihovih porodica u svrhu dodjele poticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje boračkih populacijaistice: 16.06.2017
1475061TešanjNabavka hdpe kanti za otpadistice: 12.06.2017
1475067TešanjNabavka i zamjena lijevog bočnog ekrana kotla klm 100istice: 02.06.2017
1474286TravnikNabava opreme za kadeteistice: 20.06.2017
1474266TuzlaMreže za vibro sitoistice: 30.05.2017
1474274TuzlaČelična užad, priveznice i stegeistice: 05.06.2017
1474284TuzlaDomite dvostrana rezna oštrica 100x25x50 za zube vedrice bagera SRs 402istice: 05.06.2017
1474302TuzlaNabavka hemikalija i laboratorijskog priboraistice: 12.06.2017
1474308TuzlaNabavka putničkih motornih vozilaistice: 05.06.2017
1474320TuzlaRezervni dijelovi za putnička, teretna motorna vozila i mašineistice: 30.05.2017
1475096TuzlaNabavka i isporuka rezervnih dijelova za SN postrojenja i sklopne aparateistice: 09.06.2017
1474700VisokoJavni oglas o prodaji nekretnine - poslovni prostoriistice: 02.06.2017
1475150ZavidovićiProdaja drvnih sortimenataistice: 27.05.2017
1475069ZavidovićiSanitarna sječa i izrada šds, lifranje, primicanje animalom, izvoz traktorom, izgradnja i čišćenje traktorskih vlakaistice: 29.05.2017
1474630ZenicaLicencirani ispitivači i rad u ispitnoj komisiji za vozače motornih vozilaistice: 15.06.2017
1474685ZenicaRadovi rekonstrukcije na prostorijama MZ i na renoviranju sportskog /igrališta za šah u Zenici (1 lokacija)istice: 05.06.2017
1475042ZenicaLaboratorijski materijal za metalografska ispitivanjaistice: 29.05.2017
1475109ZenicaNabavka hljebaistice: 05.06.2017
1475115ZenicaNabavka kancelarijskog materijalaistice: 05.06.2017
1474304ŽepčeNabava metalni kontejnera i pvc kanti za otpadistice: 29.05.2017
1475054ŽiviniceObnova krovne konstrukcijeistice: 06.06.2017
Bih - Republika Srpska
1474281Banja LukaJavna nabavka kancelarijskog materijalaistice: 05.06.2017
1474299Banja LukaNabavka didaktičkog materijalaistice: 05.06.2017
1474311Banja LukaJavna nabavka radova na zamjeni krova na zgradiistice: 05.06.2017
1475030Banja LukaNabavka usluga servisiranja službenih vozilaistice: 05.06.2017
1475057Banja LukaUsluga održavanja računarske opremeistice: 06.06.2017
1475066Banja LukaMedicinska sredstva - boca sa kiseonikom, endotrahealna kanilaistice: 07.06.2017
1475074Banja LukaUsluga zaštite, fizičkog i tehničkog obezbjeđenja poslovnih prostoraistice: 13.06.2017
1475082Banja LukaNabavka dizel gorivaistice: 15.06.2017
1475105Banja LukaSanacija prodora vodeistice: 30.05.2017
1475114Banja LukaStručno-tehnički nadzor nad izgradnjom novog mosta na regionalnom putuistice: 01.06.2017
1475090BilećaNabavka kontejnera za otpad industrijskog otpadaistice: 12.06.2017
1474325ČelinacLaboratorijski materijalistice: 12.06.2017
1474317DobojRezevni dijelovi, oprema, maziva za vozila i mehanizacijuistice: 08.06.2017
1474318DobojGrađevinski materijalistice: 08.06.2017
1474692DobojOglas za davanje u zakup javne površineistice: 06.06.2017
1475062DobojUgovor o nabavci usluge ultrazvučnog ispitivanja pogonskih vratila i osovina kod željezničkih vozilaistice: 08.06.2017
1474283FočaNabavka ultrazvučnog kolor dopleraistice: 16.06.2017
1475079FočaMeso i mesne prerađevineistice: 02.06.2017
1474322GackoSanacija zaštitnih putnih objekata na ulicama i lokalnim putevimaistice: 12.06.2017
1475073GackoNabavka opreme za sportske tereneistice: 02.06.2017
1475093HrešaNabavka goriva i mazivaistice: 08.06.2017
1475097HrešaOsiguranje imovine i radnikaistice: 06.06.2017
1474310Istočno SarajevoNabavka toneraistice: 06.06.2017
1475053Istočno SarajevoNabavka kancelarijskog materijalaistice: 12.06.2017
1475055Istočno SarajevoOsiguranje radnika i studenataistice: 06.06.2017
1475083KneževoJavna nabavka ogrevaistice: 31.05.2017
1474278Kozarska DubicaNabavka materijala za održavanje puteva i ulicaistice: 08.06.2017
1474687LaktašiProdaja zemljišnih parcelaistice: 07.06.2017
1474691MilićiKonkurs za izbor najpovoljnije turističke agencije kao ponuđača za izvođenje maturske ekskurzijeistice: 06.06.2017
1474688NevesinjeRadovi na rekonstrukciji lokalnih cesta u opštinama Nevesinje (2 lokacije) i Ljubinje (2 lokacije)istice: 31.05.2017
1475072PaleNabavka sredstava za održavanje čistoćeistice: 12.06.2017
1475075PaleNabavka kancelarijskog materijalaistice: 12.06.2017
1475080PaleNabavka usluga osiguranjaistice: 12.06.2017
1475063PrijedorNabavka peleta za potrebe grijanja ambulanti porodične medicineistice: 07.06.2017
1475036RogaticaOdržavanje i čišćenje javnih, rekreacionih i saobraćajnih površina, odvođenje atmosferskih voda i čišćenje tokaistice: 19.06.2017
1474319SokolacNabavka opreme i alata za protivpožarnu zaštituistice: 29.05.2017
1474287TeslićRadovi na održavanju šumskog kamionskog putaistice: 09.06.2017
1474303TrebinjeIzvođenje nepredviđenih radova-hitne intervencijeistice: 29.05.2017
1474314TrebinjeIzvođenje radova na rušenju objekta vatrogasnog domaistice: 09.06.2017
1475076TrebinjeOkolno uređenje oko pogona HEistice: 07.06.2017
1475089TrebinjeUređenje ćatovića krakaistice: 12.06.2017
1475034TrnovoRadovi na održavanju škpistice: 08.06.2017
1474276UgljevikNabavka usluge poboljšanja fizičko-hemijskih osobina uljno-papirne izolacije enetgetskih transformatoraistice: 13.06.2017
1474306UgljevikNabavka radova na rekonstrukciji vrelovoda i podstanice 64istice: 13.06.2017
1475059UgljevikNabavka rezervnih dijelova za mjerenje regulaciju i upravljanjeistice: 16.06.2017
1474309ZvornikIzvođenje radova na vanjskom uređenju oko rezervoara na spopotniku, izgradnja potisa i dogradnja portirniceistice: 29.05.2017
1474312ZvornikNabavka žardinjera za šetališteistice: 26.05.2017
1474785ZvornikIzvođenje radova antikorozivne zaštite opremeistice: 25.05.2017
1475041ZvornikJavna nabavka roba- gotova jela za ishranu radnikaistice: 31.05.2017
1475045ZvornikNabavka usluga štampanjaistice: 12.06.2017
Bih - Brcko distrikt
1474273BrčkoNabava natpisa na vratima ustanove sa montažomistice: 30.05.2017
1475028BrčkoRedovan servis vozila dacia dusteristice: 01.06.2017
1475046BrčkoServis dizalice specijalnog vozila “pauk” mercedes atego 1218 listice: 02.06.2017
1475078BrčkoNabavka usluge održavanja na pupmnim stanicama fekalne vodeistice: 13.06.2017
1475102BrčkoNabavka usluga zakupa led ekrana za 2017. godinuistice: 02.06.2017
1475110BrčkoNabavka usluga za servis plovila-čamaca po predmjeru radovaistice: 05.06.2017
Makedonija
1474246BitolaNabavka na toneriistice: 26.05.2017
1474949BitolaUslugi za molerofarbarski rabotiistice: 01.06.2017
1474971BitolaAsfalt za krpenje i drugi proizvodi od asfaltistice: 19.06.2017
1474984BitolaNabavka za hemiski materijaliistice: 12.06.2017
1475003Demir HisarGradežni materijaliistice: 31.05.2017
1474952GevgelijaOdržuvanje i servisiranje na postojnata kompjuterska mreža, internet, it oprema i video nadzoristice: 29.05.2017
1474251GostivarNabavka na uslugi za vršenje na zdravstveni preglediistice: 25.05.2017
1474239KočaniRevizija na proektna dokumentacijaistice: 31.05.2017
1474263KočaniNabavka na materijali za rabotilnicaistice: 25.05.2017
1474249KruševoNabavka na uslugi za rezervacija i nabavka na avio bileti za vozdušen transport na ludeistice: 26.05.2017
1474259KumanovoKolektivno osiguruvanje na vrabotenite vo nacionalna ustanovaistice: 26.05.2017
1474244OhridOsm od lot 45-artroskopski šejver nožinja za arthrex šejver generator ili ekvivalentnoistice: 31.05.2017
1474234PrilepPrevoz na vraboteniistice: 30.05.2017
1474245PrilepZaštita na del od fasadata i parterno ureduvanjeistice: 30.05.2017
1474255PrilepGorivo za motorni vozilaistice: 30.05.2017
1474265PrilepPersonalen dozimetriski monitoringistice: 25.05.2017
1474987PrilepSistematski zdravstven pregledistice: 29.05.2017
1474977ResenNabavka na uslugi – internet uslugiistice: 29.05.2017
1474957s.DobridolUčilišen mebelistice: 29.05.2017
1474964s.DobridolDrugi materialiistice: 05.06.2017
1474235SkopjePoribitelen materijalistice: 26.05.2017
1474236SkopjeIzrabotka na termofasada na del od učilišnata zgradaistice: 12.06.2017
1474237SkopjeCivilna obleka i obuvkiistice: 08.06.2017
1474238SkopjeTekovno održuvanje i servisiranje na fiskalni kasiistice: 25.05.2017
1474240SkopjeAlternatori za avtobusi, senzori za avtobusi, podolit i turbini za vozduhistice: 13.06.2017
1474241SkopjeUslugi za mobilna telefonijaistice: 29.05.2017
1474242SkopjeUslugi za fiksna telefonija i internet konekcijaistice: 29.05.2017
1474247SKopjeNabavka na kompjuterska opremaistice: 29.05.2017
1474250SkopjeAvionski prevozistice: 25.05.2017
1474253SkopjeSredstva za održuvanje higienaistice: 09.06.2017
1474256SkopjeKancelariski materijali i drug administrativen materijalistice: 30.05.2017
1474258SkopjeKompatibilni toneriistice: 29.05.2017
1474260SkopjeNabavka na uslugi za izrabotka na elaborat za legalizacija na infrastrukturni liniski objektiistice: 29.05.2017
1474261SkopjePlazma filtriistice: 29.05.2017
1474262SkopjeNabavka na cevki za soobraćajni znaciistice: 28.06.2017
1474599SkopjeFresh fruit and vegetablesistice: 29.05.2017
1474600SkopjeFinancial audit servicesistice: 03.07.2017
1474614SkopjeConstruction of a school gymistice: 29.05.2017
1474617SkopjePublic faucets with time valveistice: 01.06.2017
1474616SkopjeServicing and maintenance of hybrid mail equipmentistice: 12.06.2017
1474948SkopjeIzveduvanje na raboti vo zgradataistice: 05.06.2017
1474950SkopjeUslugi za redizajniranje i održuvanje na veb stranicaistice: 30.05.2017
1474951SkopjeNabavka na sanitetski materijaliistice: 12.06.2017
1474953SkopjeKancelariski materijaliistice: 29.05.2017
1474954SkopjeKompjuterska opremaistice: 30.05.2017
1474955SkopjeNabavka na serveriistice: 01.06.2017
1474956SkopjeNabavka na smestuvanje i ugostitelski uslugiistice: 29.05.2017
1474958SkopjeZakupen vod (iznajmena internet linija)istice: 29.05.2017
1474959SkopjeCveće i cvetni aranžmaniistice: 01.06.2017
1474960SkopjeUsluga za održuvanje održuvanje na oprema vo labaratorija za ispituvanje na kvalitetot na vodata so vgraduvanje na rezervni deloviistice: 29.05.2017
1474961SkopjeKopnen transportistice: 06.06.2017
1474962SkopjeUsluga za servisiranje na sisitemi za neutralizacija na hloristice: 01.06.2017
1474963SkopjeMobilna telefonija, fiksna telefonija i internet pristapistice: 05.06.2017
1474965SkopjeIznajmuvanje na multifunkciski urediistice: 29.05.2017
1474966SkopjeNabavka na kancelariski stolici, učenički stolici i klupiistice: 01.06.2017
1474967SkopjeUsluga za nabavka na avionski bileti za službeni patuvanjaistice: 01.06.2017
1474968SkopjeRevizija na godišna smetkaistice: 29.05.2017
1474969SkopjeSnabduvanje so priroden gasistice: 12.06.2017
1474973SkopjeAqu pro inlectione a 500ml (staklo)istice: 07.06.2017
1474974SkopjeNabavka na materijali za održuvanje na urbana opremaistice: 29.05.2017
1474975SkopjeVakcini i antimalariciistice: 12.06.2017
1474978SkopjeUslugi za pečatenjeistice: 01.06.2017
1474979SkopjeKontrastni sredstvaistice: 06.07.2017
1474980SkopjeTekovno održuvanje na oprema i aop aparatiistice: 01.06.2017
1474981SkopjeNabavka na toneriistice: 01.06.2017
1474983SkopjeIzrabotka na proektna dokumentacja so vklučena revizijaistice: 08.06.2017
1474985SkopjeOdržuvanje i razvoj na nkts (ncts)istice: 14.06.2017
1474986SkopjeNabavka na ketering uslugiistice: 08.06.2017
1474988SkopjeNabavka na htz zaštitna opremaistice: 29.05.2017
1474989SkopjeSterilni kesi za otpad vo izolatoristice: 30.05.2017
1474991SkopjeIznajmuvanje na motorni patnički vozilaistice: 05.06.2017
1474992SkopjeHemikalii za galensko proizvodstvoistice: 12.06.2017
1474993SkopjePreventivno održuvanje na arhivski i finansisko -smetkovodstven softveristice: 29.05.2017
1474994SkopjeNabavka na potrošni materijali vo laboratoriiteistice: 12.07.2017
1474995SkopjePotrošen materijal za laboratoriska dijagnostika na cistična fibrozaistice: 01.06.2017
1474996SkopjeDisaster recovery rešenie - sekundarna lokacija za it sistemite na agencijataistice: 01.06.2017
1474997SkopjeUslugi od mobilna, fiksna telefonija i internetistice: 29.05.2017
1474998SkopjePostojan operaetiven i povremen proektantski nadzor na prekategorizacija na rezervite od jaglenistice: 12.06.2017
1475004SkopjeHigienski sredstvaistice: 31.05.2017
1474243ŠtipGotov betonistice: 08.06.2017
1474264ŠtipSiten inventar za tekovno održuvanje (železari i elektromaterijali)istice: 29.05.2017
1474970ŠtipSistematski pregledi na vraboteniteistice: 29.05.2017
1474999ŠtipNabavka na metalni kontejneri za smet od 1,1 m3istice: 12.06.2017
1475000ŠtipNabavka na patničko motorno vozilo kombiistice: 01.06.2017
1475001ŠtipPrevozistice: 01.06.2017
1474248StrugaSmetkovodstveni uslugiistice: 26.05.2017
1474254StrugaSredstva za higiena i održuvanje čistotaistice: 25.05.2017
1474257StrugaNamirnici za bifeistice: 25.05.2017
1474252StrumicaFiksna telefonija i internetistice: 25.05.2017
1474982StrumicaSredstva za higiena i materijali za sobiranje otpadistice: 12.06.2017
1474990TetovoNabavka na železarija i sanitarijaistice: 05.06.2017
1475002TetovoAntigeni za dijagnostikaistice: 15.06.2017
1474972VelesNafta za greenje, ekstra lesno maslo za zatopluvanjeistice: 01.06.2017
1474976VelesOsiguruvanje na nedvižnost i oprema, profesionalna i opšta odgovornost i godišno kasko osiguruvanje na motorni vozilaistice: 12.06.2017
Hrvatska
1474403Beli ManastirMeso i mesni proizvodiistice: 12.06.2017
1474769BjelovarProdaja - prizemna stambena zgrada dvorište...rok je istekao
1474427BuzetVodomjeri za 2017. godinuistice: 13.06.2017
1474391ČakovecLijekovi skupine a i bistice: 29.06.2017
1474784ČakovecJavno nadmetanje za prodaju rabljenih vozilaistice: 31.05.2017
1474412CrikvenicaNabava novog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje otpada zapremnine 5m3istice: 12.06.2017
1474385DubrovnikSanacija i konačno zatvaranje odlagališta komunalnog otpadaistice: 09.06.2017
1474388DubrovnikUsluge osiguranjaistice: 09.06.2017
1474394DubrovnikUsluga podrške u provedbi i koordinaciji (upravljanje i administracija) projekta potpore koordinatorima prioritetnog područjaistice: 20.06.2017
1474433DubrovnikObavijesti o namjeri davanja koncesije korištenje prostora ispred objektuistice: 23.06.2017
1474761DubrovnikProdaja - Pašnjak sa 10499 m2...istice: 14.06.2017
1474386GospićEuro-luelistice: 13.06.2017
1474764KarlovacProdaja - Brusilica sxe450 duo turbotec 405,00, 1.2. glodalica kw 900 648,00, 1.3. građevinska kolica...istice: 25.05.2017
1474777KarlovacProdaja - Klupske kuće, naponska trafostanica, objekti za smještaj, zemljište-šumaistice: 09.06.2017
1474748KastavProdaja - Gospodarsko dvorište i motel...istice: 20.06.2017
1474721KlanaNatječaj za prodaju poslovnog prostora u vlasništvu općineistice: 27.05.2017
1474717KoprivnicaJavni natječaj za rekonstrukciju pomoćnog igrališta na gradskom stadionuistice: 29.05.2017
1474396OsijekNabava električne energijeistice: 09.06.2017
1474753OsijekProdaja - Oranicaistice: 20.06.2017
1474754OsijekProdaja - Kuća i dvorište u seluistice: 04.07.2017
1474755OsijekProdaja - 7 zgrada i dvor...istice: 29.06.2017
1474758OsijekProdaja - Kuća 31, zgrada i ekonomsko dvorište...istice: 29.06.2017
1474779OsijekProdaja - Poslovna zgrada br 59 o s 475 m2, nadstrešnica s 149 m2, gospodarska zgrada...istice: 19.06.2017
1474780OsijekProdaja - Zgrada mješovite uporabe br. 8, gospodarska zgrada...istice: 03.07.2017
1474941PakracJavni natječaj za prodaju nekretnina - kuće, građevinsko zemljište, oranice, pašnjaci i njiveistice: 05.06.2017
1474422PetrinjaElektrična energija (opskrba električnom energijom)istice: 13.06.2017
1474423PetrinjaDizelsko gorivo-eurodizel bsistice: 12.06.2017
1474392PulaRedovno održavanje i servisiranje vozilaistice: 09.06.2017
1474393PulaFarmaceutski proizvodiistice: 27.06.2017
1474407PulaNabava medicinske opremeistice: 26.06.2017
1474594PulaNabava medicinske opremeistice: 26.06.2017
1474404RijekaNabava radova na uređenju unutrašnjeg prostora u objektimaistice: 09.06.2017
1474756RijekaProdaja - Nekretnineistice: 06.07.2017
1474770RijekaProdaja - Kolektivna stambena zgrada, dvorište...istice: 05.06.2017
1474775RijekaProdaja - Poslovni objekt na k.č.br. 1035/2, k.o. buje (istočni dio) i garaže...istice: 01.08.2017
1474778RijekaProdaja - Građevinsko zemljište ugostiteljsko-turističke i rekreacijske namjene u sklopu golf igrališta stancija grande...istice: 31.07.2017
1474395RovinjNabava opskrbe električnom energijomistice: 09.06.2017
1474762ŠibenikProdaja - osobno voziloistice: 16.06.2017
1474773SinjProdaja - Tvornica konca i prediva čest.zem...istice: 31.05.2017
1474398Slavonski BrodUsluge održavanja medicinske opremeistice: 13.06.2017
1474416Slavonski BrodPodlogeistice: 09.06.2017
1474389SplitPapirni potrošni materijalistice: 09.06.2017
1474405SplitLijekoviistice: 26.06.2017
1474409SplitLijekovi skupine h - sustavni hormonski pripravci izuzev spolnihistice: 27.06.2017
1474414SplitSanacija dvorane oš skalice i oš meje i sanacija atrija u ošistice: 09.06.2017
1474595SplitLijekovi skupine g – pripravci koji djeluju na urogenitalni sustavistice: 26.06.2017
1474763SplitProdaja - Stan 6/i...istice: 20.06.2017
1474781SplitProdaja - vinograd...istice: 05.06.2017
1474634TrogirPotpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatskeistice: 02.06.2017
1474750VaraždinProdaja - Industrijske zgrade i industrijsko dvorište...istice: 31.05.2017
1474752VaraždinProdaja - Oranica i šuma nekretnine se prodaju zajednoistice: 13.06.2017
1474768VaraždinProdaja, Namještaj, bijela tehnika, tehnički uređaji)istice: 30.05.2017
1474759Velika GoricaProdaja - postrojenje za proizvodnju krede - samogradnjaistice: 25.05.2017
1474760VrgoracProdaja - Oprema vinarije, vinova loza, vinoistice: 12.06.2017
1474397VukovarNabava čamca i prikoliceistice: 26.06.2017
1474413VukovarNabava kombi vozila u sklopu projekta emberistice: 26.06.2017
1474384ZagrebIzrada strategije, promidžbe i vidljivosti u svrhu provedbe projekta priprema i provedba integriranih razvojnih programaistice: 16.06.2017
1474387ZagrebLaboratorijski reagensi i kontrastna sredstvaistice: 08.06.2017
1474390ZagrebSvježe mlijekoistice: 08.06.2017
1474399ZagrebUsluge privremenog zapošljavanja radnikaistice: 12.06.2017
1474400ZagrebNabava usluga procjena tržišne vrijednosti nekretninaistice: 20.06.2017
1474401ZagrebIsporuka prometnih znakova i signalizacijeistice: 13.06.2017
1474402ZagrebUsluga najma prava korištenja microsoft programskih proizvodaistice: 26.06.2017
1474406ZagrebRedovni tehnički pregled vozilaistice: 19.06.2017
1474408ZagrebIzgradnja osnovne školeistice: 20.06.2017
1474410ZagrebRezervni dijelovi i održavanje računalaistice: 09.06.2017
1474411ZagrebAdministracijsko održavanja sustava ibm lotusistice: 09.06.2017
1474415ZagrebOdržavanje i popravak uređaja za regulaciju cestovne rasvjeteistice: 08.06.2017
1474417ZagrebNaočale za noćno letenje i nosači za nvg naočale na pilotskim kacigamaistice: 12.06.2017
1474418ZagrebIzrada studije izvodljivosti obilaznice gradaistice: 09.06.2017
1474419ZagrebUsluge održavanja i popravaka osobnih vozilaistice: 12.06.2017
1474420ZagrebIzrada projektne dokumentacije, nabava i izgradnja nove kabelske transformatorske stanice kts za pomoćnu parnu kotlovnicuistice: 12.06.2017
1474421ZagrebNabava uređaja za nadzor kvalitete električne energijeistice: 12.06.2017
1474424ZagrebRezervni dijelovi za mlinoveistice: 26.06.2017
1474425ZagrebDostava izmjerenih i prognoziranih meteoroloških podatakaistice: 12.06.2017
1474426ZagrebUsluge održavanja klima sustavaistice: 12.06.2017
1474428ZagrebNabava liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobeistice: 21.06.2017
1474429ZagrebNabava usluga liječničkih ordinacija za nezaposlene osobe i učenike u 2017. godiniistice: 23.06.2017
1474430ZagrebNabava usluga liječničkih ordinacija za nezaposlene osobe i učenike za 2017. godinuistice: 31.05.2017
1474431ZagrebNabava usluga liječničkih ordinacija za nezaposlene osobe i učenike u 2017 godiniistice: 27.06.2017
1474432ZagrebUsluga bolničkog liječenjaistice: 17.06.2017
1474434ZagrebOpskrba prirodnim plinom poslovne zgradeistice: 08.06.2017
1474435ZagrebAntiseptici i dezinficijensiistice: 12.06.2017
1474709ZagrebVodoinstalaterski radovi u objektima mjesne samoupraveistice: 26.05.2017
1474635ZagrebProdaja drvnih sortimenataistice: 26.05.2017
1474593ZagrebIzgradnja osnovne školeistice: 20.06.2017
1474596ZagrebRedovni tehnički pregled vozilaistice: 19.06.2017
1474636ZagrebNajam stanaistice: 06.06.2017
1474695ZagrebStručni nadzor i obavljanje poslova koordinatora ii nad sanacijom uličnog i dvorišnog pročelja i krovaistice: 26.05.2017
1474702ZagrebIzrada tehničke dokumentacije za unutarnje uređenje plave dvorane u gradskoj četvrtiistice: 25.05.2017
1474706ZagrebObavljanje poslova koordinatora ii nad izvođenjem radova na objektima dječjih vrtića, osnovnih i srednjih školarok je istekao
1474708ZagrebIzrada projektno - tehničke dokumentacije za rekonstrukciju odvojka popovečke ulicerok je istekao
1474710ZagrebVještačenje stanja sportskog poda i uzroka njegove deformacije u sportskim dvoranamaistice: 26.05.2017
1474711ZagrebKontrola projekata sanacije nestabilnih padina i potpornih zidova na području grada zagreba-kontrola projekta sanacijeistice: 29.05.2017
1474712ZagrebStručni nadzor nad održavanjem odnosno uređenjem stanova i poslovnih prostora u imovini gradaistice: 29.05.2017
1474714ZagrebRekonstrukcija grijanja u objektu mjesnog odboraistice: 29.05.2017
1474715ZagrebVatrogasni aparati i protupožarna opremaistice: 30.05.2017
1474716ZagrebIzrada projekta zamjene lokacije stanica katodne zaštiteistice: 30.05.2017
1474718ZagrebJavno nadmetanje za obavljanje radova na rekonstrukciji – sanaciji južnog pročelja (2. faza) poslovnog tornjaistice: 26.05.2017
1474720ZagrebPoziv na sudjelovanje u javnom natječaju za davanje u zakup poslovnog prostoraistice: 25.05.2017
1474749ZagrebProdaja - Uredski prostor, ulaz 1a, etaža prizeman...istice: 06.06.2017
1474751ZagrebProdaja - Trgovački poslovni prostor u razini ulice i kancelarijski prostor na katu...istice: 14.06.2017
1474757ZagrebProdaja - automobiliistice: 27.05.2017
1474766ZagrebProdaja - teretni automobilistice: 30.05.2017
1474771ZagrebProdaja - Oranice, šuma, livada, pašnjak i vinogradistice: 31.05.2017
1474772ZagrebProdaja - Klupske kuće, naponska trafostanica, objekti za smještaj, zemljište-šumaistice: 09.06.2017
1474776ZagrebProdaja - Industrijsko dvorište, industrijska zgradaistice: 12.07.2017
1474782ZagrebProdaja - nekretninaistice: 06.06.2017
1474783ZagrebProdaja - šuma...istice: 05.07.2017
Slovenija
1475122Ankaran - AncaranoIzvajanje avtobusnih prevozov v poletni sezoni 2017istice: 05.06.2017
1475144Ankaran - AncaranoSanacija teras in ab stebrovistice: 08.06.2017
1474373CeljeSofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju mestne občine celje v letu 2017istice: 13.06.2017
1475120CeljeSanacija viadukta podmežaklaistice: 27.06.2017
1474334Dobje Pri PlaniniMenjava strešne kritineistice: 09.06.2017
1475129Domžaleizvajanje storitev menjave vodomerovistice: 31.05.2017
1474369Ivančna GoricaPodelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živaliistice: 02.06.2017
1475119Izola - IsolaUreditev parkiriščaistice: 30.05.2017
1474332JesenicePrenova strehe na ambulantni stavbiistice: 08.06.2017
1474841KoperNamero o ustanovitvi stvarne služnostiistice: 30.05.2017
1474843KoperNamera o sklenitvi neposredne pogodbe o prodaji nepremičninskega premoženjaistice: 03.06.2017
1474844KoperJavni razpis za sanacijo ceste r3-624/3721 aver - podpeč - rakitovecistice: 09.06.2017
1474842KoperNamero o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženjaistice: 30.05.2017
1474340KranjUreditev avleistice: 06.06.2017
1475148KranjCelovita energetska prenova gimnazijeistice: 23.06.2017
1475133KrškoHramba vozil in delov vozil ter drugih predmetov (hramba zaseženih predmetov)istice: 01.06.2017
1475134KrškoRekonstrukcija dela poslovnega objekta ulicaistice: 08.06.2017
1475137KrškoIzvajanje strokovnega nadzora po zgo-1 in dela koordinatorja za varnosti in zdravje pri delu pri izgradnji kanalizacije in druge infrastruktureistice: 06.06.2017
1475143KrškoDobava šob za bazen za izrabljeno jedrsko gorivoistice: 02.06.2017
1475124Lendava - LendvaGradbena in obrtniška dela za ureditev čebelarskega centraistice: 08.06.2017
1474329LjubljanaIzvajanje storitev rednega garancijskega in pogarancijskega vzdrževanja naprav za neprekinjeno napajanje - ups, električnih agregatov - deaistice: 27.05.2017
1474331LjubljanaDobava letalskih vozovnicrok je istekao
1474333LjubljanaDobava električne energijeistice: 02.06.2017
1474335LjubljanaNakup računalniškega potrošnega materialaistice: 01.06.2017
1474336LjubljanaIzvajanje okolju prijaznih storitev čiščenjaistice: 06.06.2017
1474337LjubljanaIzgradnja igrišč z napravami za ulično vadboistice: 30.05.2017
1474339LjubljanaVrednotenje programov financiranih s sredstvi finančnega mehanizma evropskega gospodarskega prostora (egp)istice: 05.06.2017
1474366LjubljanaIzvedbo projekta informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščiteistice: 05.07.2017
1474367LjubljanaSofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2017istice: 14.06.2017
1474368LjubljanaProdajo stavbnih zemljiščistice: 02.06.2017
1474376LjubljanaSofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2017istice: 16.06.2017
1474377LjubljanaProdajo premičnine - Kontejnerjevistice: 05.06.2017
1474620LjubljanaNakup letalskih vozovnicistice: 20.06.2017
1474621LjubljanaIzvajanje storitev rednega garancijskega in pogarancijskega vzdrževanja naprav za neprekinjeno napajanje – UPS, električnih agregatov – DEA, hitrih pristice: 27.06.2017
1475121LjubljanaStrokovne podlage za pripravo predloga integralnega projekta za črpanje sredstev life programa za izvajanje operativnega programaistice: 06.06.2017
1475128LjubljanaSukcesivna dobava čistil, čistilnega pribora in potrošnega materialaistice: 02.06.2017
1475130LjubljanaPrenova steklene fasade v pritličju poslovne stavbe smeltistice: 12.06.2017
1475132LjubljanaVarnostno kopiranjeistice: 05.06.2017
1475135LjubljanaVzdrževanje mobilnih črpalnih agregatov borgeristice: 12.06.2017
1475139LjubljanaNadgradnja strežniške infrastruktureistice: 06.06.2017
1475141LjubljanaIzvajanje storitev podpore uporabniku in vzdrževanje iktistice: 07.06.2017
1475142LjubljanaDokončanje adaptacije oddelka intenzivne terapije na infekcijski klinikiistice: 05.06.2017
1475145LjubljanaIzdelava spletne aplikacije za vodenje registra dejanskih lastnikov poslovnih subjektov in vpogled v podatke ter dodatna delaistice: 06.06.2017
1475146LjubljanaOrganizacija službenih potovanjistice: 30.05.2017
1475147LjubljanaIzvajanje poštnih storitevistice: 30.05.2017
1475149LjubljanaIzvedba gradbenih del: gradnja vročevodaistice: 31.05.2017
1475127LjutomerNakup zobozdravstvenih aparatov za izvajanje zobozdravstvene dejavnostiistice: 08.06.2017
1475131LogatecModernizacija lokalne ceste lcistice: 06.06.2017
1475123Loški PotokDozidava vrtcaistice: 12.06.2017
1474374MariborDodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v mestni občini maribor v letu 2017istice: 08.09.2017
1474375MariborSofinanciranje mladinskih dejavnosti v mestni občini maribor za leti 2017 in 2018 – nevladniistice: 19.06.2017
1474495MariborOklic javne dražbe mobilnega telefonaistice: 30.05.2017
1474848MariborJavni razpis za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe razvoja podeželja v mestni občini maribor v letu 2017istice: 08.09.2017
1474330Nova GoricaStoritve prevozov učencev s prebivališčemistice: 22.06.2017
1474496Nova GoricaVabilo k dajanju pisnih ponudb za omare s policami, pult in mizoistice: 15.06.2017
1474619Nova GoricaStoritve prevozov učencev v obdobju od 1.9.2017 do 24.6.2020.istice: 22.06.2017
1475125Novo MestoHrambo zaseženih vozil, delov vozil in drugih predmetov za okrožno sodiščeistice: 05.06.2017
1475118PetrovciObnova vaško-gasilskega domaistice: 06.06.2017
1474618PiranJavno naročilo za najem domske kuhinje in pripravo domske, šolske in turistične prehraneistice: 14.06.2017
1474328Piran - PiranoNaročilo zajema pripravo malico za dve enotiistice: 13.06.2017
1475140PreddvorVgradnja dvigala v osnovno šoloistice: 14.06.2017
1475136PtujČiščenje prostorovistice: 08.06.2017
1474338Šmartno Pri LitijiRekonstrukcija pritličja objektaistice: 07.06.2017
1475138ŠoštanjDobava dizelskega gorivaistice: 13.06.2017
1474370StražaFinanciranje programov športaistice: 12.06.2017
1474371StražaFinanciranje kulturnih programovistice: 12.06.2017
1474372StražaFinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnostiistice: 12.06.2017
1475126TolminDobava zobozdravstvenega materialaistice: 07.06.2017
1474379VelenjePrenova podhoda pod kidričevoistice: 29.05.2017
1474380VelenjeNakup novega gasilskega vozilaistice: 26.05.2017
1474381VelenjeSanacija sanitarnih prostorov in kanalizacije v vrtcuistice: 01.06.2017
1474382VelenjeIzdelava projektne dokumentacije za rušenje in novogradnjo revitalizacije starotrškega jedraistice: 07.06.2017
1474383VelenjeProdaja premičnineistice: 31.05.2017
19. May 2017
Srbija
1474205ApatinOprema i materijal za rekonstrukciju crpne stanice 2 - hidrotehničkih i elektoinstalacija sa pumpamaistice: 29.05.2017
1473407BabušnicaNabavka kancelariskog materijalaistice: 26.05.2017
1473532BačSuzbijanje komaraca i krpeljaistice: 29.05.2017
1473722BačSanacija divljih deponijaistice: 29.05.2017
1474181BačLož ulje - evro elistice: 19.06.2017
1473686Bačka TopolaRekonstrukcija kotlarnice i nabavka novog kotlaistice: 05.06.2017
1473406Bajina BaštaJavna nabavka kancelarijskog materijalaistice: 31.05.2017
1474100Bajina BaštaGeneralni remont strugova u mašinskoj radioniciistice: 30.05.2017
1474113Bajina BaštaMolersko farbarski radoviistice: 02.06.2017
1474209Bajina BaštaNabavka ogrevnog drvetaistice: 29.05.2017
1473665BečejZaključak o prvoj javnoj prodaji nepokretnosti - zemljište pod objektima i njivaistice: 13.06.2017
1473667BečejZaključak o drugoj javnoj prodaji nepokretnosti - katastarska parcelaistice: 29.06.2017
1473676BečejPrethodno obaveštenje - izgradnja toplane na biomasuistice: 28.06.2017
1473683BečejNabavka gipsarskih i izolaterskih radova sa materijalom na objektuistice: 26.05.2017
1473243Bela CrkvaPLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1473550BeočinUsluge poljočuvarske službeistice: 29.05.2017
1473681BeočinSanacija i adaptacija sportskih terena u javnom parkuistice: 21.06.2017
1473521BeogradDruga aukcijska prodaja nepokretnosti - dvosobnog stana, porodične zgrade, livada i dr.istice: 20.06.2017
1473411BeogradZaključak o prodaji nepokretnosti - zgrada, zemljište, voćnjak, njivaistice: 31.05.2017
1473412BeogradZaključak o prodaji nepokretnosti - porodizgradeistice: 25.05.2017
1473415BeogradZaključak o prodaji nepokretnosti - kućaistice: 07.06.2017
1473416BeogradZaključak o prodaji - pokretnih stvariistice: 21.06.2017
1473417BeogradZaključak o prodaji - pokretnih stvariistice: 01.06.2017
1473418BeogradZaključak o prodaji - pokretnih stvariistice: 22.06.2017
1473419BeogradZaključak o prodaji - zemljište, zgrada, stan, zemljište, voćnjakistice: 31.05.2017
1473420BeogradZaključak o prodaji - poslovna zgradaistice: 09.06.2017
1473421BeogradZaključak o prodaji - poslovna zgradaistice: 09.06.2017
1473656BeogradRezervni delovi i potrošni materijal za potrebe održavanja motornih vozilaistice: 26.05.2017
1473659BeogradIzrada tehničke dokumentacije za fiksni sistem za klimatizaciju i napajanje vazduplohova električnom energijomistice: 06.06.2017
1473673BeogradTehnička dokumentacija za rehabilitaciju mosta preko Kozaračke reke u mestu Grdelica na državnom putu IIA reda broj 158istice: 29.05.2017
1473523BeogradProdaja dela imovine - benzinske stanice, zemljišta, građevinskog zemljišta i dr.istice: 19.06.2017
1473525BeogradPrva aukcijska prodaja nepokretnosti - nekoliko stanova/različitih povrsinaistice: 20.06.2017
1473526BeogradPrva aukcijska prodaja nepokretnosti - porodične zgrade, voćnjaka, zemljišta i dr.istice: 20.06.2017
1473529BeogradProdaja vozila - Pikap MITSUBISHI L-200 DC Dl-D INVITEistice: 26.05.2017
1473530BeogradTender for the supply of sports equipmentistice: 01.06.2017
1473531BeogradProdaja - poslovnih prostora, umetničkih slika i dr.istice: 20.06.2017
1473670BeogradProdaja imovine stečajnog dužnika ( zemljište , prodavnica , razna roba , magacin ... )rok je istekao
1473674BeogradIzvršenje vanrednih i dva redovna šestomesečna servisa PP sredstava, opreme i uređajaistice: 26.05.2017
1473986BeogradZaključak o prodaji nepokretnosti - zgradaistice: 20.06.2017
1473980BeogradZaključak o javnoj prodaji nepokretnosti - stanistice: 08.06.2017
1474221BeogradObavezno ispitivanje opreme pod pritiskom i ventila sigurnostirok je istekao
1474140Beograd (Čukarica)Izrada i integracija fm ppasv, upasvlistice: 27.05.2017
1473542Beograd (Novi Beograd)Nabavka usluga održavanja i servisiranja plinskih uređajaistice: 29.05.2017
1473547Beograd (Novi Beograd)Usluge održavanja informacionih sistemaistice: 19.06.2017
1473548Beograd (Novi Beograd)Nabavka usluga na poslovima korišćenja šumaistice: 26.05.2017
1473677Beograd (Novi Beograd)Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplavaistice: 27.05.2017
1473680Beograd (Novi Beograd)Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplavaistice: 26.05.2017
1473731Beograd (Novi Beograd)Izrade i postavljanja tabli i putokaza, stolova sa nadstrešnicom, korpi za otpatke i ložišta za piknikistice: 30.05.2017
1473836Beograd (Novi Beograd)Kolonijalna robaistice: 05.06.2017
1473899Beograd (Novi Beograd)Nabavka dvd diskova lov i ribolovistice: 30.05.2017
1474046Beograd (Novi Beograd)Usluge sporta i rekreacijeistice: 31.05.2017
1474059Beograd (Novi Beograd)Nabavka usluga vulkanizeraistice: 30.05.2017
1474064Beograd (Novi Beograd)Nabavka usluge specijalizovanih laboratorija.istice: 29.05.2017
1474075Beograd (Novi Beograd)Servisiranje, održavanje i popravka traktora i radnih mašinaistice: 19.06.2017
1474084Beograd (Novi Beograd)Monitoring sova, retkih i zaštićenih vrsta divljačiistice: 30.05.2017
1474094Beograd (Novi Beograd)Nabavka usluga kopiranje i koričenjaistice: 30.05.2017
1474119Beograd (Novi Beograd)Redovno održavanje vodnih objekata za zaštitu od poplavaistice: 26.05.2017
1474120Beograd (Novi Beograd)Redovno održavanje vodnih objekata zazaštitu od poplavaistice: 26.05.2017
1474121Beograd (Novi Beograd)Redovno održavanje vodnih objekata zazaštitu od poplavaistice: 26.05.2017
1474170Beograd (Novi Beograd)Nabavka putničkog vozila-kombiistice: 19.06.2017
1473399Beograd (Palilula)Bar kod nalepniceistice: 19.06.2017
1473900Beograd (Palilula)Alkoholna pića, poslastice i kremovi za poslastičarstvoistice: 19.06.2017
1474077Beograd (Palilula)Usluge štampanja i srodne uslugeistice: 29.05.2017
1474093Beograd (Palilula)Servisiranje teretnih vozilaistice: 19.06.2017
1474142Beograd (Palilula)Sanitetski potrošni materijal, d 7istice: 19.06.2017
1473247Beograd (Savski Venac)PLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1473379Beograd (Savski venac)Keteringistice: 26.05.2017
1473382Beograd (Savski venac)Nabavka i instalacija opreme u svrhu unapređenja informaciono – komunikacione infrastrukture u obrazovanju, nauci i kulturiistice: 02.06.2017
1473384Beograd (Savski venac)Komunikaciona oprema – telefonska centrala sa pratećom opremomistice: 29.05.2017
1473544Beograd (Savski venac)Usluge prevoza zaposlenihistice: 19.06.2017
1473546Beograd (Savski venac)Nabavka usluge električne energijeistice: 19.06.2017
1473549Beograd (Savski venac)Popravka podnih i zidnih oblogaistice: 19.06.2017
1473551Beograd (Savski venac)Održavanje medicinskih aparata, stanice medicinskog vazduha i medicinskih gasovaistice: 29.05.2017
1473557Beograd (Savski venac)Nabavka i ugradnja fasadne stolarijeistice: 26.05.2017
1473684Beograd (Savski venac)Rekonstrukcija i sanacija trafo stanica u objektimaistice: 31.05.2017
1473694Beograd (Savski venac)Servisiranje analognih ručnih radio stanicaistice: 30.05.2017
1473697Beograd (Savski venac)Usluga popravke teške pružne mehanizacijeistice: 29.05.2017
1473698Beograd (Savski venac)Održavanje servera, storidža i bekapaistice: 01.06.2017
1473709Beograd (Savski venac)Popravka ups uređajaistice: 30.05.2017
1473723Beograd (Savski venac)Atestiranje i popravka automehaničkih lestvi i hidrauličnih platformiistice: 30.05.2017
1473730Beograd (Savski venac)Održavanje aktivne komunikacione opreme, ip telefonije, lan, van i agros mrežaistice: 29.05.2017
1473820Beograd (Savski venac)Specijalizovani softver za elektronsko uređivanje vojnosanitetskog pregledaistice: 29.05.2017
1473822Beograd (Savski venac)Medicinski potrošni materijal: potrošni materijal za dijalizuistice: 29.05.2017
1473839Beograd (Savski venac)Medicinski potrošni materijalistice: 05.06.2017
1473847Beograd (Savski venac)Nabavka sredstava za održavanje higijeneistice: 29.05.2017
1473849Beograd (Savski venac)Kantice i kese za infektivni otpadistice: 05.06.2017
1473850Beograd (Savski venac)Nabavka masinskog (termotehnickog) materijalaistice: 31.05.2017
1473869Beograd (Savski venac)Medicinski, nehemijski potrošni materijal, zavoji, gaze, komprese, vataistice: 20.06.2017
1474062Beograd (Savski venac)Usluge održavanja računara (pod aplikativnim programima)istice: 19.06.2017
1474067Beograd (Savski venac)Izrada tehničke dokumentacije za adaptaciju, rekonstrukciju i nadziđivanje objektaistice: 19.06.2017
1474071Beograd (Savski venac)Usluge obuke za rad sa otvorenim izvorima jonizujućih zračenjaistice: 31.05.2017
1474073Beograd (Savski venac)Usluga izrade prostornog plana područja posebne namene arheološkog nalazištaistice: 29.05.2017
1474074Beograd (Savski venac)Usluga analiza na toxoplazma gondiiistice: 29.05.2017
1474087Beograd (Savski venac)Iznajmljivanje grafičkih softvera i softvera za obradu teksta i pripremu štampeistice: 29.05.2017
1474090Beograd (Savski venac)Skladištenje poljoprivrednih kultura posle žetveistice: 20.06.2017
1474103Beograd (Savski venac)Izvođenje radova na zameni separatora mastiistice: 29.05.2017
1474110Beograd (Savski venac)Opšti završni građevinski radoviistice: 19.06.2017
1474143Beograd (Savski venac)Nabavka softverskih licenciistice: 19.06.2017
1474145Beograd (Savski venac)Nabavka softverskih licenciistice: 28.06.2017
1474153Beograd (Savski venac)Potrošni materijal za ultrazvučni, visoko selektivni, aspiracioni aparat cusa excel broj 233k/2017istice: 05.06.2017
1474191Beograd (Savski venac)Nabavka potrošno vaspitnog materijala i didaktikeistice: 29.05.2017
1474195Beograd (Savski venac)Lekovi za lečenje retkih bolestiistice: 08.06.2017
1473380Beograd (Stari grad)Uređaji za konverziju i distribuciju radarskih podatakaistice: 19.06.2017
1473385Beograd (Stari grad)Oprema za potrebe obavljanja delatnosti odeljenja za ugostiteljske posloveistice: 19.06.2017
1473701Beograd (Stari grad)Fiksna telefonijaistice: 01.06.2017
1473715Beograd (Stari grad)Nabavka usluge štampanja časopisa, biltena, publikacija i prezentacionog materijalaistice: 30.05.2017
1473824Beograd (Stari grad)Laboratorijska oprema za obrazovanje i naukuistice: 29.05.2017
1473827Beograd (Stari grad)Nabavka alata i oprema za održavanje vazduhoplovaistice: 31.05.2017
1473841Beograd (Stari grad)Nabavka električne energijeistice: 29.05.2017
1474203Beograd (Stari grad)Biljni materijal, cveće i seme, lukoviceistice: 20.06.2017
1473242Beograd (Voždovac)PLAN JAVNIH NABAVKI za 2017 god.istice: 31.12.2017
1474080Beograd (Voždovac)Šamotiranje kotlovaistice: 22.06.2017
1474081Beograd (Voždovac)Pregled i popravka gasnih rampi i detektora gasaistice: 26.06.2017
1474083Beograd (Voždovac)Merenje produkata sagorevanja, servisiranje i podešavanje rada gorionikaistice: 23.06.2017
1474085Beograd (Voždovac)Servisiranje sistema regulacije bazenske vodeistice: 21.06.2017
1473699Beograd (Vračar)Održavanje procesne opremeistice: 20.06.2017
1474095Beograd (Vračar)Usluga održavanja higijene u prostorijama institutaistice: 19.06.2017
1474177Beograd (Vračar)Sanitetski potrošni materijalistice: 02.06.2017
1474186Beograd (Vračar)Pretplata na bazu naučnih časopisa pyschinfoistice: 30.05.2017
1474194Beograd (Vračar)Nabavka putničkog/terenskog automobilaistice: 31.05.2017
1474196Beograd (Vračar)Pretplata na bazu naučnih časopisa american physical societyistice: 30.05.2017
1473405Beograd (Zemun)Ostali medicinski i laboratorijski materijalistice: 05.06.2017
1474043Beograd (Zemun)Usluge arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijskeistice: 31.05.2017
1474049Beograd (Zemun)Usluge arhitektonske, građevinske, inženjerske i inspekcijske-pregled kombinovane stolarske mašineistice: 01.06.2017
1474055Beograd (Zemun)Usluga sanacije sanitarnih blokovaistice: 20.06.2017
1474139Beograd (Zemun)Ventilator - Rasvetna oprema i električne svetiljkeistice: 01.06.2017
1473396Beograd (Zvezdara)Krečnjački kameni materijal za tamponske slojeveistice: 19.06.2017
1473402Beograd (Zvezdara)Kohlearni implanti sa govornim procesorimaistice: 19.06.2017
1473844Beograd (Zvezdara)Medicinska oprema - inhalatori i stolica za uzorkovanje krviistice: 29.05.2017
1474054Beograd (Zvezdara)Održavanje telefonskih centrala, telefona i instalacijaistice: 29.05.2017
1474108Beograd (Zvezdara)Održavanje dela državnih putevaistice: 03.07.2017
1474150Beograd (Zvezdara)Polietilenska folijaistice: 30.05.2017
1474151Beograd (Zvezdara)Polietilenska folijaistice: 27.05.2017
1473678BoljevacRadovi na domu kultureistice: 20.06.2017
1473834BoljevacNabavka gorivaistice: 19.06.2017
1473536BorUgostiteljske uslugeistice: 29.05.2017
1473537BorUgostiteljske uslugeistice: 26.05.2017
1473691BorInvesticiono održavanje krovaistice: 19.06.2017
1474107BorZavršni radovi na sportskim terenimaistice: 20.06.2017
1473561BrusOglas broj o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljištaistice: 23.06.2017
1473408ČačakDezinfekciona sredstvaistice: 29.05.2017
1473828ČačakNabavka traktora sa grejnom kabinomo i mulcer bočno pregibniistice: 30.05.2017
1474048ČačakUsluga izrade urbanističkog plana pdr za deo naseljenog mestaistice: 19.06.2017
1474050ČačakUsluga ispitivanja hidrantske mrežeistice: 21.06.2017
1474057ČačakUsluga pregleda i ispitivanja gromobranske instalacijeistice: 22.06.2017
1474063ČačakUsluga pregleda i ispitivanja opreme u eks zaštitiistice: 23.06.2017
1473580ČajetinaDavanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljištaistice: 12.06.2017
1474199ĆuprijaGorivoistice: 19.06.2017
1473424DespotovacZaključak o prodaji - poker aparatiistice: 08.06.2017
1474148DimitrovgradPutničko voziloistice: 29.05.2017
1473533DoljevacUsluga servisiranja službenog vozilaistice: 26.05.2017
1473853Donji MilanovacKamera za dnevno i noćno osmatranje (10 kom) i termovizijskih kamera (2 kom)istice: 29.05.2017
1473725DračićPrevoz učenikaistice: 29.05.2017
1473316GolubacJavni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godiniistice: 29.05.2017
1474168GolubacOgrevno drvoistice: 30.05.2017
1473545InđijaIzrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju putaistice: 29.05.2017
1473383IvanjicaNabavka rojeva pčela i košnicaistice: 26.05.2017
1473426JagodinaZaključak o prodaji nepokretnosti - šuma, livada, njiva, voćnjak, vinogradistice: 26.07.2017
1473874JagodinaNabavka potrošnog materijalaistice: 26.05.2017
1473988JagodinaZaključak o prodaji nepokretnosti - zemljište, zgrada, šumaistice: 15.06.2017
1474099JagodinaRekonstrukcija i adaptacija prostorijaistice: 29.05.2017
1473395KanjižaNabavka namirnica za pripremanje hraneistice: 19.06.2017
1474122KikindaZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko motorno voziloistice: 09.06.2017
1474126KikindaZaključak o prodaji pokretnih stvari - kosačica za travuistice: 07.06.2017
1474123KikindaZaključak o prodaji pokretnih stvari - putničko motorno vozilorok je istekao
1474124KikindaZaključak o prodaji pokretnih stvari - autoprikolicaistice: 04.07.2017
1474125KikindaZaključak o prodaji pokretnih stvari - bilijarski storok je istekao
1474127KikindaZaključak o prodaji pokretnih stvari - balanserka za gumerok je istekao
1474128KikindaZaključak o prodaji pokretnih stvari - bilijarski storok je istekao
1474131KikindaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada i njiveistice: 31.05.2017
1474132KikindaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada, sa zemljištemistice: 08.06.2017
1474133KikindaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgradaistice: 08.06.2017
1474134KikindaZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 31.05.2017
1474135KikindaZaključak o prodaji nepokretnosti - njiveistice: 08.06.2017
1474136KikindaZaključak o prodaji nepokretnosti - stan, njiva i građevinsko zemljišteistice: 31.05.2017
1474137KikindaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgrada sa pomoćnim objektom, zemljište i njivaistice: 01.06.2017
1474214KikindaZaključak o prodaji nepokretnosti - porodična stambena zgradaistice: 15.06.2017
1474166KikindaNamirnice za pripremanje hraneistice: 19.06.2017
1474213KikindaZaključak o prodaji nepokretnosti - građevinsko zemljište i njiva - Aranđelovoistice: 30.05.2017
1473728KladovoReparacija zaptivača turbine agregataistice: 19.06.2017
1473883KnjaževacNabavka benzinaistice: 30.05.2017
1473400KoceljevaNabavka vodovodnog materijalaistice: 26.05.2017
1474179KovačicaGorivo za vozilaistice: 02.06.2017
1473707KragujevacSaglasnost, izvedena stanja i geodetska snimanjaistice: 05.06.2017
1473708KragujevacUsluga štampanja udžbenikaistice: 30.05.2017
1474042KragujevacZaključak o prodaji pokretnih stvari - putnička motorna vozila marke GOLF 2istice: 16.06.2017
1474066KragujevacNabavka komercijalnih i nerezervisanih poštanskih uslugaistice: 30.05.2017
1474079KragujevacServisiranje pumpi - mazutne pumpeistice: 30.05.2017
1474157KragujevacHrana za stokuistice: 19.06.2017
1474198KragujevacNabavka električne energijeistice: 07.06.2017
1474211KragujevacNabavka kancelarijskog i štampanog materijalaistice: 26.05.2017
1474097KraljevoIzvođenje radova - tekuće popravke i održavanje zgradaistice: 30.05.2017
1473427KraljevoZaključak o prodaji - nepokretnost (stavlja se zaključak van snage)rok je istekao
1473428KraljevoZaključak o prodaji - automobilistice: 16.06.2017
1473434KraljevoZaključak o prodaji nepokretnosti - stanistice: 14.06.2017
1473553KraljevoGrađevinsko zanatske usluge na sanaciji ravnog krovaistice: 26.05.2017
1473613KraljevoJavni oglas za davanje u zakup poslovnog prostoraistice: 17.06.2017
1473649KraljevoHidraulično ispitivanje ppaistice: 26.05.2017
1473991KraljevoZaključak o prodaji nepokretnostiistice: 16.06.2017
1473989KraljevoZaključak o prodaji - poslovni prostoristice: 19.06.2017
1474116KraljevoKonzervatorsko-restauratorski radoviistice: 19.06.2017
1473985KrupanjKonkurs za dodalu podsticajnih sredstava po programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2017. godinuistice: 15.08.2017
1473438KruševacZaključak o prodaji nepokretnosti - zgradaistice: 09.06.2017
1473439KruševacZaključak o prodaji nepokretnosti - njivaistice: 07.06.2017
1473441KruševacZaključak o prodaji - kotao za parno grejanje, prekrupač, bušilica, motorna testera, električne testere, brusilica, motor za zalivanje, aparat za vareistice: 31.05.2017
1474189KruševacMaterijal za higijenu-inventar za održavanje higijeneistice: 29.05.2017
1474178Lapovo (Varošica)Sanitetski i medicinski potrošni materijalistice: 31.05.2017
1474184Lapovo (Varošica)Gorivoistice: 31.05.2017
1474032LazarevacPrethodno obaveštenje - remont hidrocilindara i hidrauličnih komponenti i bazdarenje istihistice: 18.06.2017
1473401LazarevacKupovina elektro ormara za ula 8 sa frekventnim regulatorom i kontakterima za puštanje zvezda-trougao sa daljinskimistice: 21.06.2017
1473695LazarevacReparacija i regeneracija mašinskih delova opšte namene - usluge regeneracije oslone kugleistice: 27.05.2017
1473703LazarevacReparacija hidraulično-pneumatskih creva sa komponentamaistice: 19.06.2017
1473710LazarevacNabavka usluga fizičko tehničkog obezbeđenjaistice: 01.06.2017
1473717LazarevacIzrada projekta gromobranske instalacije tehnička pripremaistice: 01.06.2017
1474034LazarevacPrethodno obaveštenje - servis popravka i baždarenje kranovaistice: 18.06.2017
1474033LazarevacPrethodno obaveštenje - etolaniranje mernih instrumenataistice: 18.06.2017
1473898LazarevacKupovina kanalizacionih ceviistice: 20.06.2017
1474035LazarevacPrethodno obaveštenje - remont i servisiranje hidrauličnih i polužnih kamionskih dizalica iz proizvodnog programa imaco, pm, hiabistice: 18.06.2017
1474036LazarevacPrethodno obaveštenje - dovođenje u propisano stanje geometrije portalne glodaliceistice: 18.06.2017
1474037LazarevacPrethodno obaveštenje - izdavanje atesta za cisterne za voduistice: 18.06.2017
1474038LazarevacPrethodno obaveštenje - reparacija mašinskih delova specijalnim postupkom preventivno-zaštitnog navarivanjaistice: 18.06.2017
1474039LazarevacPrethodno obaveštenje - servis ispitivanje i izrada tehničke dokumentacije opreme pod pritiskomistice: 18.06.2017
1474040LazarevacPrethodno obaveštenje - servisiranje i atestiranje lančane dizaliceistice: 18.06.2017
1474041LazarevacPrethodno obaveštenje - popravka alatnih mašinaistice: 18.06.2017
1474118LazarevacUklanjanje starih montažnih drvenih kućica, sa rušenjem temelja od cigle i odvozom na deponijuistice: 19.06.2017
1474175LazarevacČelični odlivciistice: 23.06.2017
1474207LazarevacLežajevi i hilzne, nav i os. – mašinci ležajevi i čaure za utiskivanjeistice: 19.06.2017
1473711LađevciPopravka transformatoraistice: 20.06.2017
1473393LeskovacAlati i mašine za obavljanje dohodovnih aktivnosti izbeglih i interno raseljenih licaistice: 31.05.2017
1473398LeskovacProizvodi od gvožđaistice: 01.06.2017
1473652LeskovacNabavka potrošnog materijala - sredstva za podmazivanje i zaštitu od korozije i rezervni delovi pumpi, mašina ili motoraistice: 26.05.2017
1473685LipljanI faza projekta, aneks doma kulture sa instalacijama za grejanjeistice: 29.05.2017
1474060LoznicaUsluge osiguranjaistice: 29.05.2017
1473543Lučani (Varošica)Osiguranje motornih vozilaistice: 29.05.2017
1473965MajurLicitacija za lokalrok je istekao
1474098MerošinaJavna nabavka radova na adaptaciji zgradeistice: 20.06.2017