Portal javnih nabavki - Namještaj i oprema za terminal b - JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO DOO SARAJEVO - Ilidža

Početna stranica

tel. + 381 11 2833-829

Datum objave12.02.2020
Rok25.03.2020 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke
MestoBiH (Federacija BiH), Ilidža
NaručilacJP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO
OblastNamestaj (sve vrste). Opremanje prostora.
Predmet tenderaNamještaj i oprema za terminal b
Partije (lotovi)

Namještaj i oprema za Terminal B

DOKUMENTACIJA
Obavještenje o poništenju postupka nabavke17.06.2020 15:04
Obavještenje o nabavci15.05.2020 13:46
Ispravka obavještenja15.05.2020 13:46
Obavještenje o nabavci15.05.2020 13:37
Ispravka obavještenja15.05.2020 13:37
Obavještenje o nabavci14.04.2020 15:08
Ispravka obavještenja14.04.2020 15:08
Obavještenje o nabavci11.03.2020 08:05
Ispravka obavještenja11.03.2020 08:05
Obavještenje o nabavci12.02.2020 09:21
Tekst javne nabavke - tenderaDatum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:12.2.2020. u 9:21

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

46-1-1-146-3-33/20

2

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv

JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO

IDB/JIB

4200068970001

Nenad Ćipović

Kontakt osoba

Adresa

Kurta Schorka 36

71210 Ilidža (bhp sa)

Ilidža

Poštanski broj

Općina/Grad

Telefon

(033) 289-159

Faks

(033) 289-141

Elektronska pošta

Internet adresa

ncipovic@sarajevo-airport.ba

https://www.sarajevo-airport.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

1

/ 6

Djelatnost zračne luke

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Namještaj i oprema za Terminal B

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Namještaj i oprema za Terminal B

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

39100000-3

Opis

Glavni predmet

Namještaj

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisana tenderskom dokumentacijom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000000,00

2

/ 6

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisan tenderskom dokumentacijom

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisani tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisana tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisana tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisana tenderskom dokumentacijom

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

3

/ 6

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

23.3.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme

25.3.2020. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme

Adresa i mjesto

25.3.2020. 12:30:00

Sjedište ugovornog organa, Adminstrativna zgrada, Sala za sastanke

4

/ 6

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY

PART I: CONTRACTING AUTHORITY

I 1. Contracting authority data

Name

PC Sarajevo International Airport LLC

4200068970001

UIN

Contact person

Address

Nenad Ćipović

Kurta Schorka 36

Postal code

Municipality/City

Telephone

Fax number

Email address

Website address

71210 Ilidža (bhp sa)

Ilidža

(033) 289-159

(033) 289-141

ncipovic@sarajevo-airport.ba

https://www.sarajevo-airport.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Airport-related activities

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT

II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Furniture and equipment for Terminal B

II 1.b. Description of the object of the contract

Furniture and equipment for Terminal B

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

5

/ 6

Main vocabulary

Description

Code

Main object

39100000-3

Furniture

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Defined by the tender document

PART III: PROCEDURE

III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

23.3.2020.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time

25.3.2020. 12:00:00

As I 1.

Address and place

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

n/a

6

/ 6