Portal javnih nabavki - Sanacija/rehabilitacija ulice - OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO - Sarajevo

Početna stranica

tel. + 381 11 2833-829

Datum objave04.03.2019
Rok22.03.2019 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke
MestoBiH (Federacija BiH), Sarajevo
NaručilacOPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
OblastNiskogradnja. Asfaltiranje. Gradnja puteva. prugra. igralista. sportskih terena.
Predmet tenderaSanacija/rehabilitacija ulice
Partije (lotovi)

SANACIJA/REHABILITACIJA ULICE BERKUŠA VELIKA U DUŽINI OD cca 198 METARA - MZ TOKA-DŽEKA-OPĆINA STARI GRAD

DOKUMENTACIJA
Obavještenje o nabavci04.03.2019 09:34
Tekst javne nabavke - tenderaDatum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:4.3.2019. u 9:34

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

78-7-3-52-3-18/19

4

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv

OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO

4200738880009

IDB/JIB

Kontakt osoba

Adresa

ERMANA SULEJMANOVIĆ

Zelenih beretki 4

Poštanski broj

Općina/Grad

Telefon

71000 Sarajevo (bhp)

Stari Grad (Sarajevo)

(033) 282-421

Faks

(033) 220-804

Elektronska pošta

Internet adresa

ermana.sulejmanovic@starigrad.ba

https://www.starigrad.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Stari Grad

I 5.c. Djelatnost

1

/ 5

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

SANACIJA/REHABILITACIJA ULICE BERKUŠA VELIKA U DUŽINI OD cca 198 METARA - MZ TOKA-DŽEKA-OPĆINA STARI GRAD

SARAJEVO

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

SANACIJA/REHABILITACIJA ULICE BERKUŠA VELIKA U DUŽINI OD cca 198 METARA - MZ TOKA-DŽEKA-OPĆINA STARI GRAD

SARAJEVO

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik

Kod

Opis

Glavni predmet

45233222-1

Radovi na popločavanju i asfaltiranju

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

DATO U TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

57000,00

2

/ 5

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ULICA BERKUŠA VELIKA

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 (trideset) kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

DATO U TD

III 4. Ograničenja za učešće

DATO U TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DATO U TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

DATO U TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DATO U TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

3

/ 5

ODJELJAK IV: POSTUPAK

IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

12.3.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme

22.3.2019. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme

Adresa i mjesto

22.3.2019. 11:00:00

OPĆINA STARI GRAD, I SPRAT, OBJEKAT B - SALA 109

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

PUTEM PORTALA JN

4

/ 5

ANEKS A

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba

Adresa

OPĆINA STARI GRAD - ŠALTER BROJ 4 - PROTOKOL OPĆINE - ŠALTER SALA

Zelenih beretki 4

Poštanski broj

Općina/Grad

Telefon

71000 Sarajevo (bhp)

Stari Grad (Sarajevo)

(033) 282-421

Faks

(033) 220-804

Elektronska pošta

Internet adresa

ermana.sulejmanovic@starigrad.ba

https://www.starigrad.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba

Adresa

PUTEM PORTALA JN

Zelenih beretki 4

Poštanski broj

Općina/Grad

Telefon

71000 Sarajevo (bhp)

Stari Grad (Sarajevo)

(033) 282-421

Faks

(033) 220-804

Elektronska pošta

Internet adresa

ermana.sulejmanovic@starigrad.ba

https://www.starigrad.ba

5

/ 5