Portal javnih nabavki - Održavanje i popravka vozila - Ministarstvo finansija, Poreska uprava Centrala - Beograd

Početna stranica

tel. + 381 11 2833-829

Datum objave28.05.2020
Rok05.06.2020 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke
MestoSrbija, Beograd
NaručilacMinistarstvo finansija, Poreska uprava Centrala
OblastOdrzavanje vozila i servisne usluge (sve vrste).
Predmet tenderaOdržavanje i popravka vozila
Partije (lotovi)

Održavanje i popravka vozila za potrebe Poreske uprave, za registraciono područje Leskovac i Vranje, za vozila marke Pežo, Fiat, Kia, Opel, Ford, Zastava i sl. u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Partija 2 Usluge održavanja i popravke motornih vozila filijale Leskovac sa pripadajućim organizacionim delovima

Partija 3 Usluge održavanja i popravke motornih vozila filijale Vranje sa pripadajućim organizacionim delovima

DOKUMENTACIJA
Odluka o dodeli ugovora17.06.2020 11:17
Pitanje/odgovor na pitanje28.05.2020 12:26
Konkursna dokumentacija27.05.2020 14:33
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda27.05.2020 14:30
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda27.05.2020 14:24
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu[SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE]
Tekst javne nabavke - tenderadatum objave: 27.05.2020 14:18

datum poslednje promene: 27.05.2020 14:18

Prethodno obaveštenje -- Bez prethodnog obaveštenja --

Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa: Sl. glasnik RS, br.

68/15

Naziv (skraćeni opis predmeta

nabavke iz naslova javnog poziva)

Javna nabavku usluga -

Održavanje i popravka vozila za potrebe Poreske uprave, za registraciono područje Leskovac i Vranje, za vozila marke Pežo, Fiat, Kia, Opel, Ford, Zastava i sl. u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Partija 2 Usluge održavanja i popravke motornih vozila filijale Leskovac sa pripadajućim organizacionim delovima

Partija 3 Usluge održavanja i popravke motornih vozila filijale Vranje sa pripadajućim organizacionim delovima

Vrsta postupka pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za

podnošenje ponuda

Vrsta predmeta usluge

Predmet usluge održavanja i popravke

Kontakt Goran Krstić (e-mail adresa: goran.krstic@purs.gov.rs) i Zoran

Đorđević (e-mail adresa: zoran.djordjevic@purs.gov.rs)

Tip javne nabavke Oblikovana po partijama

Okvirni sporazum

Rezervisana javna nabavka

Elektronska licitacija

Sistem dinamične nabavke

Elementarne nepogode, nesreće i udesi

Centralizovana javna nabavka

Datum donošenja odluke o pokretanju postupka

Opšti rečnik nabavki 50110000 - Usluge popravki i održavanja

motornih vozila i pripadajuće opreme

Ostale informacije

dokumenti vezani za oglas

Tip dokumenta Naziv poslednja aktivnost

Konkursna dokumentacija Javna nabavka usluge - Održavanje i popravka

v... 27.05.2020 14:33

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja

poziva za... Javna nabavka usluge - Održavanje i popravka

v... 27.05.2020 14:30

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja

poziva za... Javna nabavka usluge - Održavanje i popravka

v... 27.05.2020 14:24

detalji o naručiocu

Pun naziv naručioca: Ministarstvo finansija, Poreska uprava Centrala

Matični broj: 17862146

PIB: 100020943

Država: SRBIJA

Opština: VOŽDOVAC

Mesto: Beograd (Voždovac)

Delatnost: Delatnost državnih organa

Oblik svojine: Državna svojina

Oblik organizovanja: Državni organ

Kategorija: organi državne uprave

Kontakt osoba: Dragana Dimić

Kontakt telefon: 011/3950-590