Portal javnih nabavki - Prodaja vozila i delova - JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA - Niš

Početna stranica

tel. + 381 11 2833-829

Datum objave20.05.2019
Rok30.05.2019 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke
MestoSrbija, Niš
NaručilacJKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA
OblastAutomobili. Kamioni. Prikolice. Ostala vozila.
Predmet tenderaProdaja vozila i delova
Partije (lotovi)

PRODAJA VOZILA I DELOVA postupkom javnog nadmetanja - licitacijom

1) polovna vozila:

2) Rezervni delovi za autobuse, ulja i maziva prema specifikaciji u ukupnoj vrednosti od 945.668,13 dinara sa uračunatim PDV-om.

DOKUMENTACIJA
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu[SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE]
Tekst javne nabavke - tenderaJKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš

Ul. Generala Milojka Lešjanina br. 8, Niš

Na osnovu odluke Nadzornog odbora JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš br. 1031 /19 od 17.05.2019. godine, JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša Niš

OGLAŠAVA

PRODAJA VOZILA I DELOVA postupkom javnog nadmetanja - licitacijom

Predmet prodaje su:

1) polovna vozila:

r. br. / Marka i tip vozila / God. pro. / Broj šasije / Početna cena

1. / Autobus lkarbuslK103 / 2005 / V2X10303351000278 / 1.357.315,00

2. / Autobus Ikarbus IK 103 / 2005 / V2X10303351000276 / 1.357.315,00

3. / Autobus FAPA547 / 2008 / V1X1702788F120463 / 1.471.776,00

4. / Autobus FAPA547 / 2008 / V1X1702788F120465 / 1.471.776,00

5. / Autobus FAPA547 / 2008 / V1X1702788F120462 / 1.627.776,00

6. / Autobus FAPA547 / 2008 / V1X1702788F120464 / 1.471.776,00

7. / Autobus FAPA547 / 2008 / V1X1702788F120461 / 1.471.776,00

8. / Autobus FAPA547 / 2008 / V1X1702388F120376 / 1.384.467,00

9. / Autobus FAP A 547 ONI 457 HLA EURO 3 / 2008 / V1X1702388F120377 / 1.384.467,00

10. / Autobus FAP A 547 OM 457 HLA EURO 3 / 2008 / V1X1702388F120374 / 1.546.627,00

11. / Autobus FAP A 547 OM 457 HLA EURO 3 / 2008 / V1X1702388F120378 / 1.546.627,00

12. / Autobus FAP A 547 OM 457 HLA EURO 3 / 2008 / V1X1702388F120375 / 1.010.287,00

13. / Autobus MAZ BIK, model 203 CNG-S / 2010 / Y3M203M76A0000412 / 6.046.803,00

14. / Teretno vozilo FIAT, model FIORINO CARGO 1.3 MJTD / 2017 / ZFA22500006F56690 / 907.560,00

15. / Putničko vozilo Zastava 101 Skala 55 40KW / 2008 / VX1128A0001114446 / 82.540,00

16. / Putničko vozilo SKODA, model FABIA 1.2AMBIENTE / 2011 / TMVEA45JZV3191412 / 295.722,00

2) Rezervni delovi za autobuse, ulja i maziva prema specifikaciji u ukupnoj vrednosti od 945.668,13 dinara sa uračunatim PDV-om.

Autobusi su korišćeni u gradskom prevozu, neregistrovani su i u voznom stanju su, osim autobusa pod rednim brojem 12. Vozila FIAT FIORINO i ŠKODA FABIA su registrovana, a Zastava 101 nije registrovana. Početne cene autobusa pod rednim brojem 5,10 i 11 su uvećane za vrednost ugrađenih osnovnih sredstava- hidrauličnih dampera.

Rezervni delovi za autobuse, ulja i maziva su nekorišćeni, novi i mogu pojedinačno da se kupe. Vozila i rezervni delovi se kupuju u viđenom stanju, bez prava na reklamaciju, a mogu se razgledati svakogradnogdana od 10 do 14časova (uzprethodnu najavu telefonom licu zakontakt). Kupoprodajna cena nemdžhe bittgTšža od početne. Pravo učeš*a imaju sva pravna i fizička lica koja prilože:

1) dokaz o uplati depozita za vozila navedena pod rednim brojem 1,

2) izvod iz registra privrednih subjekata i ovlašćenje za zastupanje, ukoliko javnom nadmetanju ne prisustvuje potencijalni kupac lično (za fizička lica) ili zakonski zastupnik (za pravna lica),

3) prijavu, koja za pravno lice treba da sadrži: naziv, sedište i broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica, a za fizičko lice: ime i prezime, adresu, broj lične karte i broj telefona i mora biti potpisana.

Podnosioci neblagovremene, odnosno nepotpune prijave neće moći da učestvuju u postupku javnog nadmetanja.

Depozit se uplaćuje u iznosu od 100.000,00 dinara za svaki autubus, osim za MAZ BIK iznos od 300.000,00 dinara, za teretno vozilo FIAT FIORINO iznos od 70.000 dinara, za ŠKODU FABIA 20.000,00 dinara, a za Zastavu 101 iznos od 5.000,00 dinara, na račun preduzeća br. 170-30013186000-16 ili na blagajni preduzeća sa naznakom Depozit za učešće za kupovinu vozila. Učesnicima koji nisu uspeli na javnom nadmetanju vraća se depozit u roku od 5 dana od dana javnog nadmetanja. Javno nadmetanje obaviće se 30.05.2019. godine u 11,00 časova u ul. Generala Milojka Lešjanina 6r. 8 u Nišu.

Za kupca se proglašava učesnik koji je prihvatio najvišu ponuđenu cenu. Proglašeni kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene u roku od 5 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor se potpisuje u roku od 3 dana od dana obaveštenja o prihvatanju ponude. Ako proglašeni kupac ne zaključi kupoprodajni ugovor, ili ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a za kupca se proglašava drugi najbolji ponuđač. -

Kupac snosi sve troškove vezane za kupoprodajni ugovor i prenos vozila.

Kupac može preuzeti vozilo ili drugi predmet prodaje nakon izvršenog plaćanja iznosa iz ugovora.

Lice za kontakt: Ivica Ranđelović, tel. 064/8803426, mejl: ivica.randjelovic@jgpnis.rs.