Portal javnih nabavki - Servisiranje i održavanje teretnog automobila marke Ford - MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE Direkcija za vodne puteve - Beograd

Početna stranica

tel. + 381 11 2833-829

Datum objave28.05.2020
Rok05.06.2020 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke
MestoSrbija, Beograd
NaručilacMINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE Direkcija za vodne puteve
OblastOdrzavanje vozila i servisne usluge (sve vrste).
Predmet tenderaServisiranje i održavanje teretnog automobila marke Ford
Partije (lotovi)

Servisiranje i održavanje teretnog automobila marke FORD

DOKUMENTACIJA
Odluka o dodeli ugovora10.06.2020 12:43
Konkursna dokumentacija28.05.2020 12:27
Poziv za podnošenje ponuda28.05.2020 12:26
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu[SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE]
Tekst javne nabavke - tenderadatum objave: 28.05.2020 12:26

datum poslednje promene: 28.05.2020 12:26

Naziv

Servisiranje i održavanje teretnog automobila marke FORD

Vrsta postupka postupak javne nabavke male vrednosti

Vrsta predmeta usluge

Predmet usluge održavanja i popravke

Ostale informacije

Kontakt Dubravka Stojanović, tel:3029840

Rok za podnošenje ponuda: 05.06.2020

Opšti rečnik nabavki 50112200 - Usluge održavanja automobila

Dokument

detalji o naručiocu

Pun naziv naručioca: MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I

INFRASTRUKTURE Direkcija za vodne puteve

Matični broj: 17855212

PIB: 108511929

Država: SRBIJA

Opština: STARI GRAD

Mesto: Beograd (Stari Grad)

Delatnost: Delatnost državnih organa

Oblik svojine: Državna svojina

Oblik organizovanja: Državni organ

Kategorija: organi državne uprave

Kontakt osoba: Dubravka Stojanović

Kontakt telefon: 011 30 29 840 ili 063 384 694