Portal javnih nabavki - Usluga dovođenja u ispravno stanje priključnog vozila poluprikolice niskonoseće FAP PP-32 - VP 2084 - Beograd

Početna stranica

tel. + 381 11 2833-829

Datum objave26.10.2018
Rok02.11.2018 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke
MestoSrbija, Beograd
NaručilacVP 2084
OblastOdrzavanje vozila i servisne usluge (sve vrste).
Predmet tenderaUsluga dovođenja u ispravno stanje priključnog vozila poluprikolice niskonoseće FAP PP-32
Partije (lotovi)

Usluga dovođenja u ispravno stanje priključnog vozila poluprikolice niskonoseće FAP PP-32 za m/v FAP iz 2084-4 Beograd

DOKUMENTACIJA
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu[SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE]
Tekst javne nabavke - tenderaVP 2084 Beograd

Usluga dovođenja u ispravno stanje priključnog vozila poluprikolice niskonoseće FAP PP-32 za m/v FAP iz 2084-4 Beograd

Ponudu ponuđač dostavlja u zatvorenoj koverti lično na adresu, ul. Oslobođenja br. 30 (Objekat 3), – kancelarija opštih poslova (broj 13) ili poštom na adresu Vojna pošta 2084 Beograd, Oslobođenja 30 Rakovica (Beograd), sa napomenom:

Ponuda za JN broj 1.2.19/17-815-228/2018 – dovođenje u ispravno stanje priključnog vozila niskonoseće poluprikolice FAP PP-32 za m/v FAP iz 2084-4 Beograd - NE OTVARATI.

Ponuda se dostavlja najkasnije do 02.11.2018. godine, do 10.00 časova.

Javno otvaranje blagovremeno pristiglih ponuda obaviće se u prostorijama naručioca, u VP 2084 Beograd, kasarna Kneževac, objekat broj 15, prostorija broj 26 (učionica) odmah po isteku roka za podnošenje ponuda, odnosno 02.11.2018. godine u 10,15 časova.

Lice za kontakt: u VP 2084 Beograd je potporučnik Stefan Milić, tel. 011/3053-378. Lice za kontakt: u VP 2084-4 Beograd je major Zlatko Stojmenović tel: 066/8714-697.

U cilju davanja što kvalitetnije ponude, navedeno sredstvo možete defektovati na licu mesta, radnim danom od 09,00 do 14,00 časova, uz predhodnu najavu licu za kontakt iz VP 2084-4 Beograd.