Portal javnih nabavki - Usluge – servisiranje i održavanje motornih vozila - Grad Novi Sad - Služba za zajedničke poslove - Novi Sad

Početna stranica

tel. + 381 11 2833-829

Datum objave27.05.2020
Rok29.06.2020 - (rok je istekao) - Pogledajte slične aktuelne nabavke
MestoSrbija, Novi Sad
NaručilacGrad Novi Sad - Služba za zajedničke poslove
OblastOdrzavanje vozila i servisne usluge (sve vrste).
Predmet tenderaUsluge – servisiranje i održavanje motornih vozila
Partije (lotovi)

Usluge-€“ servisiranje i održavanje motornih vozila, (šifra: OP-U-11/2020)

Partija 1 – Servisiranje i održavanje motornih vozila marke Dacia“, u garantnom roku

Partija 2 – Servisiranje i održavanje motornih vozila marke Dacia“, u vangarantnom roku

Partija 3 – Servisiranje i održavanje motornih vozila marke Fiat“ i Jeep Renegarade“, u garantnom roku

Partija 4 – Servisiranje i održavanje motornih vozila marke Fiat“, u vangarantnom roku

Partija 5 – Servisiranje i održavanje motornih vozila marke Fiat“, Zastava“, Toyota“, Ford“ i Peugeot“, u vangarantnom roku

DOKUMENTACIJA
Pitanje/odgovor na pitanje11.06.2020 13:49
Izmena/dopuna konkursne dokumentacije02.06.2020 13:33
Konkursna dokumentacija27.05.2020 09:52
Poziv za podnošenje ponuda27.05.2020 09:48
Analiza konkurencije (učesnika) na tenderu[SAMO ZA REGISTROVANE KORISNIKE]
Tekst javne nabavke - tenderadatum objave: 27.05.2020 09:48

datum poslednje promene: 27.05.2020 09:48

Naziv

Usluge-€“ servisiranje i održavanje motornih vozila, (šifra: OP-U-11/2020)

Partija 1 – Servisiranje i održavanje motornih vozila marke Dacia“, u garantnom roku

Partija 2 – Servisiranje i održavanje motornih vozila marke Dacia“, u vangarantnom roku

Partija 3 – Servisiranje i održavanje motornih vozila marke Fiat“ i Jeep Renegarade“, u garantnom roku

Partija 4 – Servisiranje i održavanje motornih vozila marke Fiat“, u vangarantnom roku

Partija 5 – Servisiranje i održavanje motornih vozila marke Fiat“, Zastava“, Toyota“, Ford“ i Peugeot“, u vangarantnom roku

Vrsta postupka otvoreni postupak

Vrsta predmeta usluge

Predmet usluge održavanja i popravke

Ostale informacije

Kontakt Jelena Šipetić

Rok za podnošenje ponuda: 29.06.2020

Opšti rečnik nabavki 50110000 - Usluge popravki i održavanja

motornih vozila i pripadajuće opreme

Dokument

detalji o naručiocu

Pun naziv naručioca: Grad Novi Sad - Služba za zajedničke

poslove

Matični broj: 08839964

PIB: 103768035

Država: SRBIJA

Opština: NOVI SAD - GRAD

Mesto: Novi Sad

Delatnost: Delatnost državnih organa

Oblik svojine: Bez oznake svojine

Oblik organizovanja: Organ jedinice lokalne samouprave

Kategorija: gradska i opštinska uprava

Kontakt osoba: Milijana Radovanović

Kontakt telefon: 021/520-987